11.06.2020, kello 13.48

Miltä energia-alan tiekartta näyttää?

Energia on ratkaisija

Energialla on kriittinen ja laaja-alainen rooli, kun Suomi vähentää hiilidioksidipäästöjään. Tämä näkyy hyvin energia-alan laatimassa tiekartassa. Näin toteaa Sitran johtaja Mari Pantsar.

— Ilmastotyössä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on yhtä tärkeää kuin itse ilmastonmuutoksen torjuminen, toteaa Sitran johtaja Mari Pantsar.

Suomen hallituksen tavoitteena on hiilineutraali olotila vuonna 2035. Kun tämä on saavutettu, olisi Suomen hiilitase käännettävä vielä negatiiviseksi.

Sitran johtaja Mari Pantsar on ilahtunut siitä, että suomalainen teollisuus ja energiateollisuus kaikkien teollisuusalojen kärjessä on ottanut ilmastotavoitteet omikseen. Tämä näkyy teollisuuden laatimissa tiekartoissa.

— Energiateollisuus on tarkastellut energiaa laaja-alaisesti ja sen kriittinen rooli näkyy. Energia on ratkaisu muidenkin teollisuusalojen päästöjen vähentämiseksi, mutta ilman toimialojen tiivistä yhteistyötä tämä ei toteudu.

Keinoiksi valikoituvat osaamiseen panostaminen, ennakoiva sääntely, taloudellinen ohjaus ja uusien ratkaisuiden kehittäminen. Erityisesti energiaverkoilla — sähköverkoilla, kaukolämpöverkoilla ja maakaasuverkolla — on yhtälössä tärkeä tehtävä.

Pantsar muistuttaa, että ilmastotyössä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on yhtä tärkeää kuin itse ilmastonmuutoksen torjuminen. Luonnon monimuotoisuuden muutoksia on vaikeampi mitata, mutta ne syytä pitää mielessä, kun keinoja mietitään. Kiertotaloudesta on kuitenkin apua.

— Kierrättäminen ja materiaalinen uusiokäyttö ovat parempia vaihtoehtoja kuin uusien luonnonvarojen käyttöönotto.

Onko sitoumus riittävä?

Suomalainen energia-ala aikoo puolittaa hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2030 mennessä. Tämä on tiekartan pääviesti.

— Onko tämä riittävän kunnianhimoinen tavoite, Pantsar kysyy.

Hän muistuttaa, että eduskunnan säätämä kivihiilen kieltolaki lopettaa kivihiilen käytön energiantuotannossa vuoteen 2029 mennessä. Samalla leikkaantuu merkittävä osa kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöistä.

— Kaukolämmön tuotanto näyttää tulevaisuudessakin nojautuvan pitkälti maa- ja metsätaloudesta saatavien biomassojen käyttöön. Bioenergian käyttö tarjoaisi kuitenkin mahdollisuuden tuottaa negatiivisia päästöjä. Hiilinegatiivisuus ja negatiiviset päästöt olisi myös voitu huomioida tiekarttatyössä, Pantsar huomauttaa.

Negatiivinen päästö voi tarkoittaa esimerkiksi hiilidioksidin talteenottolaitteiston asentamista biopolttoaineita käyttävän laitoksen piipun nokalle. Tällöin hiilidioksidi otetaan talteen ja varastoidaan nestemäisessä muodossa tai hiilidioksidia käytetään uusien teollisuustuotteiden raaka-aineena.s

Pantsarin mielestä biopolttoaineiden käytön yhteydessä pitää myös muistaa metsien hiilinieluvaikutuksen säilyttäminen ja vahvistaminen.

— Nyt valtion pitää ottaa tiekartat energia- ja ilmastostrategian pohjaksi. Teollisuuden taas pitää osaltaan tehdä tiekartoista totta.

teksti Petri Sallinen / Lehtikuva Oyj

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit