27.10.2016, kello 11.01

Kuluttajat suhtautuvat positiivisesti

Energiankulutusta voidaan säädellä kriisitilanteissa

Yli puolet kotitalouksista on valmis vähentämään energiankulutustaan tilapäisesti, mikäli yhteiskunnan etu sitä vaatii. Suurin osa ei ole kuitenkaan varautunut poikkeusoloihin.

Energia on tärkeä tuotannontekijä suurille yrityksille. Siksi ne ovat varautuneet hyvin tilapäisiin häiriöihin, joita energiajärjestelmät voivat kohdata. Kotitalouksista ja pk-yrityksistä suurin osa ei ole varautunut poikkeusoloihin. Motiva ja Huoltovarmuuskeskus selvittivät kansalaisten ja yritysten näkemyksiä energiankäytön säännöstelyyn kriisitilanteiden aikana

Tutkimukseen vastanneista kotitalouskuluttajista 55 prosenttia on valmis vähentämään tilapäisesti energiankulutustaan poikkeusoloissa. Tutkijoiden mielestä tulos heijastelee kuluttajien reagointia taloudellisiin ja poliittisiin muutoksiin.

Kaikki kuluttajat ovat varautuneet melko hyvin lyhyisiin sähkökatkoihin. Pitkiin sähkökatkoksiin, polttoaineiden jakeluhäiriöihin tai viestiliikenteen häiriöihin ovat varautuneet lähinnä suuret yritykset. Kuluttajista 43 prosenttia totesi, että häiriötilanteisiin ole varauduttu millään tavalla. Omakotitaloissa asuvat ovat kerrostaloasukkaita paremmin varautuneita ja vanhemmat ikäluokat paremmin kuin nuoret.

— Pk-sektorin yritykset ja kotitaloudet voisivat parantaa varautumistaan merkittävästi kiinnittämällä huomiota energiatehokkuuteen ja varavoimalähteisiin, toteaa voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen Huoltovarmuuskeskuksesta.

Rahallinen hyöty ohjaa säästöhaluja

Energiaa voidaan säästää, jos säästötoimet palkitaan rahalla. Näin totesi 85 prosenttia vastanneista. Luonto ja ympäristön tilan parantuminen ohjasivat säästötoimia toiseksi eniten — 63 prosenttia vastanneista nosti luontoarvot tärkeimmiksi säästöön kannustaviksi tekijöiksi. Naiset pitävät luontoarvoja miehiä tärkeämpinä. Luontoarvot nousivat tärkeiksi erityisesti helsinkiläisten vastaajien keskuudessa.

Vain 14 prosenttia kotitalouksista piti huoltovarmuusnäkökulmaa tärkeänä.

Norstatin kysely toteutettiin verkkokyselynä. Vastauksia kertyi 205 kappaletta.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit