30.11.2017, kello 15.37

Vanhat ratkaisut eivät enää toimi

Energiatulevaisuus on erilainen

Energia ala muuttuu nopeasti ja perusteellisesti. ”Uusia näkymiä energiamurroksen Suomeen” -visio piirtää kuvaa muuttuvasta energia-Suomesta.

Ilmastomuutoksen torjuminen on tulevaisuudessa kaikkialla. Mitä heikommin ilmastopolitiikan tavoitteet toteutuvat, sitä tiukemman otteen ilmastopolitiikka ottaa kansakunnista.

— Käytännön toimissa kyse on jo vuosista, ei enää vuosikymmenistä, toteaa Sitran johtaja Mari Pantsar.

Uusi aika murjoo myös energiatoimialan rakenteita. Tuore ”Uusia näkymiä energiamurroksen Suomeen” -visio ennustaa energiayritysten liiketoiminnan muuttuvan rajusti — ennen kaikkea ilmastopolitiikan seurauksena. Vision on koostanut 23 asiantuntijaa ja tutkijaa Smart Energy Transition -ja Hiilineutraali kiertotalous -hankkeissa syntyneen aineiston pohjalta.

— Energia-alan suuri muutos tapahtuu jo lähivuosien aikana. Vanhat, pitkään toimineet ratkaisut lakkaavat toimimasta. Suomi ei voi enää hallita muutosta, mutta fiksuilla toimilla murroksesta on mahdollista selviytyä voittajana, Aalto-yliopiston professori Sampsa Hyysalo muistuttaa.

Vision johtoteema on fossiilisten polttoaineiden käytön lopettaminen. Lähes kaikki visiossa esitetyt toimet ja linjaukset kohdistuvat kivihiilen, maakaasun ja öljyn käytön lopettamiseen tai käytön radikaaliin vähentämiseen. Epäselväksi jää kuitenkin se, ovatko keinot keskenään vaihtoehtoisia ja pitääkö kaikki visioon kootut ehdotukset toteuttaa. Kivihiilen käyttö energiantuotannossahan loppuu siihen, kun sen käyttö kielletään lain voimalla. Mihin niitä muita keinoja enää tämän jälkeen tarvitaan?

Mitä energiatoimialan muuttuminen oikein tarkoittaa? Vision mukaan energian hinta ja toimitusvarmuuteen liittyvät asiat menettävät merkitystään — ne eivät enää ohjaa energiapoliittista päätöksentekoa vanhaan malliin. Samalla energia-alan asiantuntijoiden painoarvo päätöksenteossa heikkenee. Energiakysymykset ja energiapoliittiset päätökset eivät ylipäätään ole enää irrallisia saarekkeita — ne on kyettävä sijoittamaan nykyistä tiiviimmin laajoihin viitekehyksiin.

— Tällaisessa asetelmassa esimerkiksi kantaverkkoyhtiöiden kinastelu toisarvoisista asioista menettää merkityksensä, toteaa professori Sampsa Hyysalo Aalto-yliopistosta.

Hyysalon mielestä muutoksen tarve ymmärretään Suomessa, mutta yleensä prioriteetit ovat muualla. Voimakkaasti kansallinen energiapolitikka ei myöskään ole sopiva työkalu kansainvälistyneessä ympäristössä.

— Maiden energiaministeriöt on rakennettu liiaksi kansallisista lähtökohdista.

Nykyjärjestelmän säätäminen ei riitä

Visio epäilee, että Suomi ei selviä ilmastovelvoitteistaan ainoastaan säätämällä nykyisiä energiantuotannon ja -kulutuksen rakenteita. Keino toimii vain lyhyen aikavälin taktiikkana. Se ei kuitenkaan johda todelliseen muutokseen — myös hiilineutraali yhteiskunta jäisi näillä eväillä pelkäksi unelmaksi

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioenergialla on esimerkki ”vanhaan rakenteeseen takertumisesta”. Tällä tavalla haaskataan energiamurroksen tarjoamat uudet mahdollisuudet globaaleilla markkinoilla. Parempi keino käyttää murrosta hyväksi olisi energia- ja ilmastopolitiikan kytkeminen nykyistä vahvemmin innovaatiopolitiikkaan, visiossa todetaan.

Ilmastomuutoksen torjuminen ei ole ainoa syy hankkiutua eroon fossiilisista polttoaineista. Niiden heivaaminen tasapainottaa myös Suomen kauppatasetta. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat ”negatiiviset ulkoisvaikutukset” pitäisi kuitenkin aina sisällyttää polttoaineiden hintaan niin kauan kuin joku niitä käyttää.

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä voidaan vähentää myös maanteillä. Visio uskoo, että Suomen maanteillä voisi huristella 750 000 vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävää ajoneuvoa jo vuonna 2030. Vision piirtämä tavoite on huima — tällä hetkellä Suomessa on rekisteröity vasta muutama tuhat sähköautoa. Tämä on kuitenkin mahdollista, mikäli puuhaan ryhdytään hartiavoimin parin tulevan vuoden aikana.

Tavoitetta tukevia keinoja olisivat maankäytön ja infrastruktuurin kehittäminen, rakennusmääräysten uudistaminen sekä yritysten ja julkisen sektorin hankintapolitiikkaan vaikuttaminen. Työkaluiksi visio nostaa verotuksen, hankintatuet ja päästösääntelyn kiristämisen.

Uusi teknologia pelastaa

Visio ennustaa, että ”merkittävä hyppäys kohti uusien innovatiivisten energiaratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa” parantaa kotimaista työllisyyttä ja piristää vientiä. Uusi teknologia on myös keino lisätä kysyntäjoustoja sähkön ja kaukolämmön käytössä. Sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon rynnistyksen jatkuminen edellyttää raskaan sarjan kysyntäjoustojärjestelmien käyttöönottoa. Kysyntäjoustojen ja niitä tukevien palvelujen syntyä tutkijat haluaisivat edistää ”sääntelyn ja hinnoittelun avulla”.

Sähkön ja lämmön pientuotannon visio arvioi yleistyvän kiinteistöissä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että energian loppukuluttajien on voitava osallista energiamarkkinoille omalla tuotannollaan mahdollisimman vaivattomasti. Siksi ”lainsäätäjien tulisi ottaa kuluttajia aktivoiva rooli” ja ”kaksisuuntaista energiamarkkinoiden kehitystä olisi vauhditettava”. Konkreettisina toimina mainitaan mm. kaukolämpömarkkinoiden avaaminen kilpailulle ja ”sähkömarkkinoiden kehittäminen sähkön pientuotantoa, kysyntäjoustoa ja varastointia tukevaksi”.

KAINALOSSA

Häviäjät jarruttelevat

Energiamurroksessa kaikki eivät voi voittaa. Muutoksessa häviäjät eivät halua ottaa huomioon murroksen vaikutuksia strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. ”Uusia näkymiä energiamurroksen Suomeen” -visio haluaa muutoksia myös suomalaisen päätöksenteon valmisteluun.

Perinteisesti päätöksenteossa kuullut sidosryhmät hakevat sellaisia ratkaisuja, jotka edistävät energiateollisuuden etuja lähinnä Suomen rajojen sisällä. Tällaisessa toimintakulttuurissa energiamurroksen mittakaava ja globaalit liiketoimintamahdollisuudet jäävät kuitenkin turhan vähälle huomiolle. Vision mukaan globaalin muutoksen vaatimien toimien ja kotimaisten painotuksien välillä on jopa havaittavissa jännitteitä.

— Suomalaiset olettavat, että kansainvälinen ja EU-tason ilmastopolitiikka etenevät vakaasti etukäteen laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Tämä on helppo sovittaa vakautta ja ennakoitavuutta korostavaan suomalaiseen energiapolitiikkaan. Energiatoimialaa kohdannut murros on tällaisessa asetelmassa odottamattomasti puskasta loikannut yllätys, visiossa muistutetaan.

”Uusia näkymiä energiamurroksen Suomeen” -vision voi kokonaisuudessa ladata koneelleen täältä.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit