07.03.2017, kello 08.40

Yrityskauppojen ennätysvuosi 2016

Energiayrityksiä kaupattiin 265 miljardilla

Energia-alan yrityskauppojen ja yritysjärjestelyjen arvo nousi globaalisti korkeimmalle tasolleen vuosikymmeneen, kertoo PwC:n tuore selvitys.

PwC:n Power & Renewables Deals 2017: what lies ahead for M&A? -selvityksen mukaan energia-alan kauppoja julkistettiin vuonna 2016 peräti 293 miljardin dollarin eli noin 265 miljardin euron edestä. Kauppojen arvo nousi 47 prosenttia vuodesta 2015.

Noususta valtaosa tuli Pohjois-Amerikasta, jossa myös kauppojen arvo nousi kaikkien aikojen ennätystasolle, 151 miljardiin euroon vuonna 2016. Kauppojen arvo oli kasvussa myös Australiassa ja Aasiassa sekä Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Suomessa Fortum oli aktiivisin

Myös Suomessa energiatoimialan yrityskaupat piristyivät vuonna 2016 verrattuna melko rauhalliseen vuoteen 2015. Kauppojen lukumäärä kasvoi selvästi ja kokonaisarvo nelinkertaistui ollen noin 2 miljardia euroa.

PwC:n tilastojen mukaan vuonna 2016 Suomessa tehtiin 23 energiatoimialan yrityskauppaa. Kaupat keskittyivät energian tuotantoon ja palvelutuotantosektorille; energiainfrastruktuuriin liittyviä kauppoja oli selvästi edellisvuotta vähemmän.

Suomalaistilastot kertovat, että Fortum oli vuonna 2016 aktiivisin yrityskaupoissa. Fortumin Ekokem-yritysosto oli palvelutuotannon suurimpia kauppoja, samoin kuin Advenin myynti pääomasijoittajille AMP Capitalille ja Infracapitalille.

- Tuotannossa uusiutuvan energian puolella tehtiin useita kauppoja, joista suurin oli Neste Oyj:n Kilpilahden voimantuotannon ulkoistusjärjestely, toteaa PwC:n Corporate Finance -palveluista vastaava partneri Kimmo Vilske.

Vilskeen mukaan kaupan viriämistä näyttävät edistävän myös muut toimijat, kun alkuvuodesta on uutisoitu esimerkiksi PVO:n alueverkon myynnistä, Gasumin lämpöliiketoiminnan ja maakaasun vähittäismyynnin kaupasta sekä Kymenlaakson suunnitelluista energiajärjestelyistä.

Säänneltyjen kohteiden kysyntä kasvaa tänäkin vuonna

Globaalisti vuosi 2016 oli PwC:n mukaan vahva verkostoinfrastruktuurin myynnissä; kauppa kävikin energia-alalla hyvin niissä kohteissa, joista saa vakaata, ennustettavaa ja usein inflaatiosuojattua säädeltyä tuottoa. Tämän kysynnän odotetaan jatkuvan vuonna 2017.

- Suomessa markkinatilanne on sama. Meillä regulaatio- ja liiketoimintaympäristö sekä valuutta tekevät energiamarkkinastamme kansainvälisille sijoittajille kiinnostavan. Suurin heikkous on ohut markkina. Kiinnostavia kohteita ja yhtiöitä olisi runsaasti ja ostolaidalla on ruuhkaa, mutta omistajien myyntihalukkuus on ollut laimeaa, Vilske sanoo.

Suomessa ollaan myyjän markkinassa, ja monella omistajalla olisi kuntataloudessaan tarvetta rahoitukselle. Mutta kauppa ei käy, kun kunnallisessa päätöksenteossa monesti poiketaan puhtaasti liiketaloudellisin perustein arvioidusta optimista.

Vilskeen mukaan tällä hetkellä ollaan kuitenkin todennäköisesti lähellä markkina- ja arvostushuippua, jolloin kunnallistenkin omistajien olisi hyvä muistaa sijoitusomaisuuteen liittyvä riski siitä, että tulevaisuudessa arvostukset voivat myös laskea.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit