28.11.2018, kello 15.32

Myös hiilivoimasta samassa aikataulussa

Espanja irti ydinvoimasta 10 vuodessa

Espanja aikoo sulkea viimeiset ydinvoimalansa jo ennen vuotta 2030. Asiasta ilmoitti äskettäin maan energiaministeri José Dominguez, jonka mukaan Espanja tähtää täysin uusiutuvan energian varassa toimivaan sähköjärjestelmään.

Suunnilleen samassa aikataulussa Espanja pyrkii eroon myös hiilivoimasta. Ydinvoimasta Dominguez totesi, että nykyinen sosialistihallitus ei suunnittele pidentävänsä yhdenkään ydinvoimalan elinkaarta niiden tullessa suunniteltuun 40 vuoden käyttöikään.

Espanjan vanhin ydinvoimalaitos on yli 37 vuotta vanha, joten sen suunnitelmien mukainen sulkemisaika koittaa vuonna 2021. Uusin laitos tuli juuri täyttäneeksi 30 vuotta, eli sen toiminnan elinkaari tulee päätepisteeseensä vuonna 2028.

- Mennään todennäköisesti 2030-luvun puolelle, ennen kuin lopulliset sulkemistoimet on saatu päätökseen, mutta ei missään tapauksessa lähelle vuotta 2040. Hyvissä ajoin ennen vuotta 2040 kaikki sulkemistoimet on suoritettu, ministeri Dominguez sanoi viitaten siihen, että ydinvoimaloiden käytöstä poisto ja purkaminen ovat pitkäaikaisia prosesseja.

Hän lisäsi vielä, että Espanjan luopuminen ydinvoimasta on yhteiskunnallinen päätös, joka on toimeen pantava turvallisella ja järjestyneellä tavalla ja joka voi kestää pitkään – jopa vuosikymmeniä.


Keski-Espanjassa sijaitseva Almarazin ydinvoimalaitos sulkee kaksi reaktoriaan viimeistään viiden vuoden päästä, kun ne saavuttavat 40 toimintavuoden iän. (Shutterstock)


Uusiutuvilla nyt noin neljännes sähköstä

Kansainvälisen Energiajärjestön IEA:n mukaan ydinvoima kattoi Espanjan sähköntuotannosta vuonna 2016 noin viidenneksen eli 20 prosenttia. Uusiutuvat energialähteet, pääasiassa vesi, tuuli ja aurinko, kattoivat suunnilleen 23 prosenttia. IEA on pitänyt Espanjan uusiutuvien saavutusta erittäin hyvänä.

Espanjan hallituksen äskettäin julkistama uusi ilmastolakiesitys tähtää siihen, että vuoteen 2050 mennessä maan sähköjärjestelmä perustuu 100 prosenttisesti uusiutuvaan energiaan. Vuoden 2030 välitavoite on 70 prosenttia uusiutuvaa energiaa sähköntuotannossa.

Eurooppalaisen aurinkoenergiajärjestön toimitusjohtaja James Watson kommentoi Espanjan ilmastolakiesitystä sanomalla, että on jännittävää nähdä Espanjan asettavan etapit sitoutumiselleen 100-prosenttisen uusiutuvan sähkön tulevaisuuteen. Hän lisäsi vielä, että isojenkin talouksien sähköistäminen uusiutuvilla on mahdollista lähitulevaisuudessa. Espanja on Euroopan viidenneksi suurin talous.

Lakiesityksessä ei kuitenkaan mainita mitään ydinvoimasta luopumisesta, vaikka lähes välittömästi esityksen antamisen jälkeen energiaministeri Dominguez teki asiassa ulostulon edellä mainitulla tavalla. Tai ehkä hän tulikin ydinvoima-asian tiimoilta ulos sen takia, ettei se ole esityksessä. Sen sijaan irtautuminen hiilen käytöstä energiantuotannossa on tiukasti lakiesityksen agendassa.

Kasvihuonekaasujen pitäisi vähentyä 90 prosenttia vuosisadan puoliväliin mennessä. Niiden osalta välitavoitteena Espanjalla on vuodelle 2030 asetettu vähintään 20 prosentin vähennys. Päästövähennystavoitteessa Espanjalla onkin tekemistä, sillä nykyinen taso on 17 prosenttia yli vertailuvuoden 1990 tason. Sen voi kääntää myös niin, että jo vuoteen 2020 mennessä päästöjä pitäisi leikata 37 prosenttia.

Hiilivoima hiipuu jo ennen vuotta 2030

Espanjan on jatkettava vahvasti investointejaan uusiutuvaan energiaan, jonka osuus pitäisi ilmastolakiesityksen mukaan yltää 35 prosenttiin kokonaisenergian loppukulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. Kun hiilestä irtautumisessa aiotaan energiaministerin mukaan edetä aikataulussa, tarkoittaa se myös entistä vahvempaa nojautumista kaasuun.

Yhdeksän Espanjan 14:stä hiilivoimalaitoksesta suljetaan kesäkuussa 2020, koska ne eivät täytä EU:n edellyttämiä sääntöjä, jotka koskevat saastuttavimpia voimaloita. Ministeri Dominguez vahvisti, että loput viisi kokevat saman kohtalon vuoden 2030 jälkeen.

Jo hieman aiemmin Dominguez totesi, että viisi viimeistä hiilivoimalaitosta tulee tiensä päähän jossain vaiheessa 2020-lukua, vaikka hallitus ei asetakaan niiden lopettamiselle mitään selkeää aikarajaa. Niiden toiminta loppuu itsestään niin, että 2030-luvulle tultaessa Espanjassa ei ole enää hiilivoimalaitoksia.

Ilmastolakiehdotuksessaan hallitus aikoo myös kieltää liuskekaasun hyödyntämiseen liittyvän säröttämisen, lopettaa uudet tuet fossiilisilta polttoaineilta sekä evätä kaasun ja öljyn etsinnän uudet luvat. Hallitus toivoo saavansa lakiesityksen parlamenttiin ennen vuodenvaihdetta.

Dominguezin hallituskumppani, ympäristöministeri Teresa Ribera on jo aiemmin ilmoittanut hallituksen päässeen sopimukseen siitä, että Espanjan jäljellä olevat hiilikaivokset suljetaan ja niiden työläisille tarjotaan normaalia aiempaa eläköitymistä.

Lähde: EURACTIV

Teksti: Jukka Kortelainen/ Pääkuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit