18.09.2019, kello 14.06

Tuore raportti energiamuutoksesta

Etenee, muttei tarpeeksi nopeasti

Meneillään oleva energiamuutos etenee suotuisasti, mutta ei riittävällä vauhdilla, jotta ilmaston lämpiäminen saataisiin pysäytettyä, toteaa riskienhallintafirma DNV GL tuoreessa raportissaan.

Nykyisellä hiilidioksidipäästöjen vähentämistahdilla seinä tulee vastaan jo vuonna 2028. Siksi DNV GL kehottaakin poikkeuksellisiin politiikkatoimiin syyskuun toisella viikolla julkaisemassaan Energy Transition Outlook III:ssa.

Muutos puhtaaseen energiaan on vauhdittunut niin, että aurinkoenergia kasvaa 1000 prosenttia ja tuulivoima 500 prosenttia seuraavan vuosikymmenen aikana. Aurinkoenergian globaali kapasiteetti nousee 5:een ja tuulivoiman 3 TW:iin.

Sähköautojen odotetaan saavuttavan kustannusvastaavuuden polttomoottoriautojen kanssa 2020-luvun puolivälin tienoilla, ja vuonna 2032 arviolta puolet maailman henkilöautomyynnistä on sähköautoja, mikä tarkoittaa merkittävää öljyn käytön vähenemistä. Lisäksi rakennusten lämmityksen ja teollisuuden kasvava sähköistys parantaa merkittävästi energiatehokkuutta.

Tarvitaan maailmalaajuisia politiikkatoimia

Merkittävistä edistysaskelista huolimatta mikään niistä ei ole riittävä hillitsemään vastustamatonta maailmanlaajuista lämpiämistä. Muutos fossiilipohjaisesta hiilineutraaliin etenee suhteellisen nopeasti, muttei tarpeeksi nopeasti saavuttaaksemme Pariisin sopimuksen mukaisen tavoitteen rajoittaa lämpiäminen selvästi alle 2°C, puhumattakaan 1,5°C, DNV GL Energyn toimitusjohtaja Ditlev Engel sanoo raportin esipuheessa.

Engelin mukaan tarvitsemme poikkeuksellisia, maailmanlaajuisesti kattavia politiikkatoimia, joilla edistetään uusiutuvia energialähteitä, uusia hiilenpoistoteknologioita, sähköisiä ajoneuvoja ja energiatehokkuutta.

- Energiamuutosta ei voi edistää pelkästään sanomalla energiaministerille, että hoida asia, Engel totesi EURACTIV:lle puhelinhaastattelussa. Kysymyksessä on niin perustavanlaatuinen muutos, että siihen on energiaministerin lisäksi sidottava valtiovarainministeri, ympäristöministeri, maatalousministeri jne. Se ylittää kaiken ja on enemmänkin yhteiskunnallinen muutos kuin vain energiaan liittyvä vaihdos, hän jatkoi.

Sähköä 40 % globaalista energiankäytöstä vuonna 2050

Energy Transition Outlookin mukaan maailman energian kysyntä saavuttaa huippunsa 2030-luvulla, minkä jälkeen se alkaa hitaasti sähköistymisen sekä rakennusten, teollisuuden ja tieliikenteen tehokkaamman energiankäytön ansiosta laskea.

Vuoteen 2050 mennessä uusiutuvat kattavat lähes 80 prosenttia globaalista sähköpaletista. Tällainen tilanne edellyttää merkittäviä investointeja sähköverkkoinfraan ja energian varastointisovelluksiin. Sähkön osuus maailman energian käytöstä jää kuitenkin rajalliseksi, arviolta noin 40 prosenttiin vuosisadan puolivälissä, kun se nyt on 19 prosenttia.

Kaikesta huolimatta maapallon keskilämpötilan arvioidaan nousevan 2,4°C esiteolliselta ajalta, mikä ei ole kovin kaukana Pariisin sopimuksen 2°C:n tavoitteesta. Ero saattaakin vaikuttaa mitättömältä, mutta raportin mukaan sitä se ei ole. Jokaisella asteen kymmenyksellä on väliä, kun yritetään välttää katastrofaalinen ilmastonmuutos, raportissa todetaan ja viitataan kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) viime vuoden selvitykseen, jonka mukaan nousu pitäisi rajoittaa 1,5°C:een.

Hallitusten tehtävä nykyistä enemmän

DNV GL:n raportin mukaan on syytä olla optimistinen sen suhteen, että energiamuutos on saatavissa maaliin asti. Raportissa myös vakuutetaan, että siirtyminen puhtaaseen energiaan on edullista.

- Kun energiankäytöstä tulee aiempaa tehokkaampaa ja kun se pohjautuu edullisiin uusiutuviin lähteisiin, entistä pienempi osuus BKT:stä kuluu energiaan, mikä puolestaan mahdollistaa isomman investointipanostuksen muutoksen kiihdyttämiseen, sanoo Ditlev Engel, joka toimii myös Tanskan ilmasto- ja energialähettiläänä.

Vähähiilisen teknologian kustannukset eivät Engelin mukaan ole enää huolenaihe. Vielä muutama vuosi sitten pankkien myöntäessä lainaa tuulivoimahankkeille, ne syynäsivät tarkkaan teknologiariskit. Tällaista emme enää näe.

Teknologiaan ja sen suuntaukseen voi suhtautua luottavaisesti, mutta jotta se todella kukoistaisi, päättäjäpuolella on tehtävä paljon enemmän, Engel korostaa ja sanoo olevansa huolissaan näiden teknologioiden täytäntöön panosta.

Uusiutuvat ja energiatehokkuus on raportin mukaan rakennettava hallitusten suunnitelmien pohjalta. Muuten ne eivät toteudu. Paras tapa kiihdyttää muutosta, on tehdä se markkinaehtoisesti. Ja lupien saanti on tehtävä mahdollisimman joustavaksi – päinvastoin kuin Ranskassa, jossa niiden myöntämiseen voi kulua rutkasti aikaa.

Raportin muita suosituksia ovat muun muassa lisäkannustimia sähköautoille, sähköverkkojen laajentaminen ja taloudellista tukea energiatehokkuusmittauksiin.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Shutterstock

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit