23.10.2015, kello 11.30

Cañete esittelee EEA:n raporttia komission infossa

EU on saavuttamassa 2020 päästötavoitteen

EU on saavuttamassa kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteensa (20 %) vuodelle 2020. Asia käy ilmi Euroopan ympäristöviraston (EEA) tuoreesta raportista, jota energia- ja ilmastokomissaari Miguel Cañete esitteli 20. lokakuuta Brysselissä.

EEA:n raportti arvioi, että vaikka enää ei ryhdyttäisi mihinkään lisätoimiinkaan, EU:n päästöt vähenevät 24 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2020. Mikäli jäsenmaissa suunnitellut lisätoimet toteutuvat, vähennystä saadaan prosenttiyksikön enemmän, eli 25 prosenttia.

Vuoden 2013 loppuun mennessä EU oli vähentänyt päästöjään 19,8 prosenttia ja vuotta myöhemmin vähennystä oli jo 23 prosenttia. Näin iso hyppäys johtui osittain epätavallisen lämpimästä talvesta, mikä edisti kaasun käytön päästöjen pienenemistä.

Raportti suuntaa myös varoituksen sanoja jäsenmaille, jotka eivät näytä saavuttavan omia tavoitteitaan. Nämä neljä maata ovat Belgia, Irlanti, Luxemburg ja Itävalta.

Liikenne oli ainoa sektori, joka on lisännyt päästöjään, 19 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2013. Komissio miettii parhaillaan, kuinka parhaiten edistää liikenteen hiilineutralointia.

”Hyvä saavutus – mutta jatko Pariisista kiinni”

Cañete pitää saavutusta hyvänä, mutta hän lisäsi, ettei komissiolla ole mitään aikomuksia esittää tavoitteen korottamista 20 prosentista esimerkiksi 30 prosenttiin, ellei YK:n ilmastokonferenssissa Pariisissa saavuteta kehittyneiden maiden kesken yksimielisyyttä kasvihuonekaasujen globaalista vähennystavoitteesta.

Mikäli Pariisin lopputulos on EU:n kannalta myönteinen, vaikuttanee se myös vuoden 2030 tavoitetasoon. Viime vuoden lokakuussa EU-johtajat sopivat, että vuoden 2030 päästövähennystavoitteeksi asetetaan vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Euroopan ympäristöviraston johtajan Hans Bruyninckxin mukaan EU savuttaisi 27 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä ilman lisätoimia. Lisätoimilla vähennykset voisivat olla 30 prosenttia, vaikka laskelmissa ei oteta huomioon tulevia päästökauppauudistuksia.

Bruyninckx lisäsi, että EU on myös kahdessa muussa vuoden 2020 tavoitteessaan oikeassa kurssissa: energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisessä 20 prosentilla.

Kuva: Komissio

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit