14.12.2015, kello 14.00

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen:

EU osoitti vahvuutensa ilmastoneuvotteluissa

Euroopan unioni osoitti kyntensä Pariisin ilmastoneuvotteluissa. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mielestä unionilla oli voimaa ja taitoa. Samalla murtui maiden jyrkkä jako kahteen leiriin.

Ympäristöministeri Tiilikaisen mielestä Pariisissa syntynyt ilmastosopimus on käänteentekevä. Sopimus ei vielä ratkaise kaikkia mahdollisia ongelmia, mutta kääntää laivan hitaasti kohti selkeitä vesiä — lähes kaikki maailman maat ovat nyt valmiita torjumaan ilmastonmuutosta.

Samalla neuvotteluprosessi osoitti Euroopan unionin vahvuudet ja mahdollisuudet suurissa kansainvälisissä kysymyksissä.

— Yksin Suomi olisi joutunut Fidzisaarten kanssa samaan joukkoon, mutta EU:n jäsenenä Suomen mielipidettä kuunneltiin, Tiilikainen riemuitsee.

Tiilikaisen mielestä Suomella onkin paljon annettavaa kansainväliseen ilmastopolitiikkaan.

— Hallitusohjelmamme energiapoliittiset linjaukset saivat Pariisista vahvistusta. Kivihiilen käytöstä luopuminen ja öljyn käytön puolittaminen ovat olleet oikeansuuntaisia ratkaisuita. Nyt suuntaa on vielä vahvistettava.

Energiapoliittisten päätösten lisäksi suomalainen teollisuus on ollut edelläkävijä uusiutuvan energian käytössä.

Miten Pariisin ilmastokokouksen päätökset sitten vaikuttavat käytännössä suomalaisen energiapolitiikan toteuttamiseen? Tiilikaisen mielestä asiat eivät muutu Suomessa kovin radikaalisti — Suomi on jo monessa asiassa melko pitkällä ja hallitusohjelma näyttää suunnan.

— Energiatehokkuustoimia on parannettava ja uusiutuvan energian käyttöä lisättävä. Suomessa on panostettava ennen kaikkea sellaiseen teollisuustoimintaan, mikä tuottaa mahdollisimman vähän hiilidioksidipäästöjä, Tiilikainen huomauttaa.

— Suomalainen elinkeinoelämä hyötyy kansainvälisen ilmastopolitiikan päätöksistä, mikäli yritykset osaavat hyödyntää tilanteen oikein. Puhtaan teknologian valmistaminen antaa suuria mahdollisuuksia. Ne yritykset, jotka ovat panostaneet puhtaaseen teknologiaan voivat pian ryhtyä keräämään panostuksiensa hedelmiä. Nyt on näytön paikka.

Tiilikainen arvioi kuitenkin kilpailun kiristyvän ankaraksi puhtaan teknologian kansainvälisillä markkinoilla. Siksi hallitus on nostanut biotaloushankkeet yhdeksi kärkihankkeeksi.

Metsien hiilinielujen arvottamista varten Pariisissa ei laadittu laskentasääntöjä. Tiilikainen on tyytyväinen linjauksesta.

— Metsien hyödyntämisastetta voidaan nostaa ja samalla säilyttää metsien hiilinieluvaikutus.

Ei täydellinen, mutta paras mahdollinen

Pariisissa rakennuttu ilmastosopimus on Tiilikainen mielestä ”kattava, laillisesti valtioita sitova ja kohtuullisen kunnianhimoinen”. Se ei ole täydellinen, mutta paras mahdollinen, mitä näillä eväillä saatiin aikaiseksi.

— Aika oli kypsä. Monissa maissa kansalaisten huoli ja aktiivisuus ovat kasvaneet. Samalla julkinen sektori ja yritykset ovat oma-aloitteisesti käynnistäneet ilmastonmuutosta hillitseviä toimia. Poliittisten päättäjien on helppo toimia, kun paine ohjaa tähän suuntaan.

Olennaista ilmastosovun kannalta oli tapa, jolla asioita lähestyttiin. Valtiot saivat itse ehdottaa toimenpiteitä, joihin ne voisivat ryhtyä ilman että niitä saneltaisiin ylhäältä. Tämä poistaa monia perustuslaillisia ongelmia ja ohjaa valtiot käynnistämään sellaisia päästövähennystoimia, joiden ne kykenevät. Maiden ei tarvitse sitoutua muuhun kuin mitä ovat itse luvanneet.

Kuva: Lehtikuva Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit