28.06.2017, kello 11.28

Unionia koskeva 30 %:n tavoite

EU sopuun energiatehokkuudesta

EU:n energiaministerit hyväksyivät juhannuksen jälkeen energiatehokkuuden direktiiviesitykset. Neuvotteluissa tarvittiin lukuisia kompromissiehdotuksia ennen tarvittavan enemmistön saavuttamista. Päätökseksi tuli lopulta 30 prosentin energiatehokkuustavoite unionin alueella.

Suomea energianeuvostossa edustanut asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen pitää päätöksen aikaansaamista tärkeänä EU:n ilmastopolitiikan uskottavuuden kannalta.
– Komission alkuperäisen ehdotuksen sisältämä energiatehokkuustavoitteen sitova luonne poistettiin neuvoston käsittelyssä. Suomen tavoittelemat energian säästövelvoitteiden joustot saavutettiin, Tiilikainen kertoi tyytyväisenä.

Tiilikaisen mukaan myönteistä on myös se, että Varhaiset toimet energian säästössä ja toimet uusiutuvan energian lisäämiseksi voidaan laskea hyväksi energian säästövelvoitteissa.

Neuvosto hyväksyi yleisnäkemyksen myös rakennusten energiatehokkuusdirektiiviesityksestä. Sen tavoitteena on nopeuttaa rakennusten kustannustehokkaita peruskorjauksia, lisätä älykkään teknologian käyttöä, edistää sähköautojen latausmahdollisuuksia ja järkeistää säännöksiä.

– Rakennusten automaatiojärjestelmien edistäminen on tärkeää rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi latausinfrastruktuurin kehittäminen antaa hyvän pohjan liikenteen sähköistymiselle, Tiilikainen totesi.

Puhtaan energian paketin käsittely jatkuu Viron 1.7. alkavalla pj-kaudella

Viron Energiatehokkuusdirektiivien käsittely jatkuu niin sanotuissa trilogineuvotteluissa jäsenmaiden, parlamentin ja komission kesken. Tämän jälkeen ehdotus tulee vielä hyväksyä parlamentin ja neuvoston virallisessa päätöksentekomenettelyssä, ennen kuin se astuu voimaan.

Neuvosto kuuli myös tilanneselvityksen puhtaan energian paketin käsittelystä neuvoston työryhmissä. Energiatehokkuusehdotuksia lukuun ottamatta paketin käsittely on vielä alkuvaiheessa, ja raportti merkittiin tiedoksi.

Keskustelu kaikista puhtaan energian paketin kahdeksasta lainsäädäntöehdotuksesta jatkuu Viron 1. heinäkuuta 2017 alkavalla puheenjohtajuuskaudella.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit