27.02.2015, kello 14.28

Fortumin Markus Rauramo Brysselissä:

EU tarvitsee kilpailukykyiset lämpömarkkinat

Lämpösektori voi vaikuttaa paljon EU:n 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa. Siksi EU tarvitsee nopeasti kilpailua eri lämmitysmuotojen välillä edistävän lämpöstrategian, Fortumin Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja Markus Rauramo sanoi perjantaina 27.2. European Heating and Cooling -konferenssissa Brysselissä.

Tehokkaan ja kestävän kehityksen mukaisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) sekä kaukolämpöverkkojen roolia tulisi Rauramon mukaan korostaa EU:n energiapolitiikassa ja koordinoida sektorin toimintaa enemmän yhteisötasolla.

– Lämmitysmuotojen kilpailun edistämiseksi komission tulisi ajaa lämpömarkkinoiden vapauttamista, laajentaa yhdenvertaisia kilpailusääntöjä ja poistaa kilpailun esteitä.

Kuluttajien tulee Rauramon mukaan voida aktiivisesti osallistua lämpömarkkinoiden toimintaan ja vaikuttaa lämmitysratkaisuihinsa sekä kulutukseensa.

– Meidän on arvioitava kaukolämmön sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon kehitysmahdollisuuksia eri jäsenvaltioissa ja edellytyksiä hyödyntää hukkalämpöä. Hukkalämmön talteenotolla voidaan parantaa lämmöntuotannon kokonaishyötysuhdetta huomattavasti.

Rauramo muistuttaa, että yli 40 prosenttia EU:n energiankulutuksesta käytetään lämmitykseen. Kaikki lämpösektorin tehostamistoimet vaikuttavat myönteisesti energian toimitusvarmuuteen ja kaukolämmön kilpailukykyyn.

– Jätteiden, biomassan ja muiden uusiutuvien polttoaineiden hyödyntäminen lämmityksessä auttaa taas vähentämään Euroopan riippuvuutta tuontipolttoaineista, Rauramo totesi.

Kuva: Fortum

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit