25.03.2020, kello 09.15

Euroopan tuulivoiman kattojärjestö:

EU:lta halutaan 100 % uusiutuvien visio

Eurooppalainen tuulivoiman kattojärjestö WindEurope on kehottanut EU:ta viitoittamaan 100-prosenttisen uusiutuvan energian vision tulevaan ilmastolakiinsa.

Järjestö vaatii 100-prosenttista uusiutuvan energian pitkän ajan skenaariota, jolla saavutetaan ilmastolain hiilineutraaliustavoite vain ja ainoastaan uusiutuvilla energiamuodoilla.

- Ilmastolakiesitys pyrkii nettonollapäästöihin sillä, että takaovi jätetään auki hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioille, mikä tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden jäämistä osaksi energiajärjestelmää, tuulivoimajärjestö WindEurope perustelee.

WindEuropen edunvalvontajohtaja Pierre Tardieu sanoo, että ilmastonmuutoksen torjuminen tarkoittaa uusiutuviin perustuvan sähköistämisen ulottamista tieliikenteeseen, rakennuksiin ja suurimpaan osaan teollisuutta. Ja lisänä ”voiteluaineeksi” kaikille sektoreille uusiutuvaa vetyä.

- Valitsemalla selvästi 100-prosenttisesti uusiutuvan skenaarion vältetään kariutuneita kustannuksia. Tuon skenaarion pitää olla keskustelumme lähtökohta siitä, miten pääsemme ilmastoneutraaliuteen kustannustehokkaimmin, Tardieu lisää.

Espanjan, Tanskan, Luxemburgin, Itävallan, Liettuan ja Irlannin hallitukset ovat jo kehottaneet komissiota sisällyttämään 100-prosenttisen uusiutuvan skenaarion osaksi lisäarviota unionin ilmastolaille.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: WindEurope

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit