07.12.2020, kello 11.26

Päästövähennys ja uusiutuvat:

EU:n 2020-tavoitteet kohti maalia

Kasvihuonekaasupäästöt putosivat EU:ssa viime vuonna 3,7 prosenttia. Se tarkoittaa, että unionin päästövähennystavoite vuodelle 2020 olisi rikkoutumassa selvästi – jopa 4 prosenttiyksiköllä, viestittää Euroopan ympäristövirasto, EEA.

EEA:n tuoreen raportin mukaan ilmastopäästöt laskevat tasaisesti EU:ssa ja olivat vuoden 2019 lopussa 24 prosenttia vertailuvuoden 1990 tasoa alemmalla. Viime vuonna saavutettu taso on selvästi korkeammalla kuin vuodelle 2020 asetettu 20 prosentin tavoite, raportissa todetaan.

- Tulos korostaa EU:ssa omaksuttua tehokasta ilmastopolitiikkaa ja osoittaa, että on täysin mahdollista saavuttaa entistä kunnianhimoisemmat tavoitteet myös vuonna 2030, millä tasoitetaan tietä kohti vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitetta, EEA tähdentää tiedotteessaan.

Ympäristöviraston alustavat tilastot osoittavat, että 12 jäsenmaata ylsi viime vuonna suurempiin päästövähennyksiin kuin oli asetettu tavoitteiksi. Yksi näistä maista on Suomi. Myös Viro kuuluu tähän joukkoon, samoin kuin Saksa, jolla on ollut ajoittaisia vaikeuksia päästövähennystensä kanssa.

Tilastojen mukaan myös uusiutuvan energian lisäämisessä on edistytty tavoitteiden mukaisesti: vuonna 2019 kokonaisenergian loppukäytöstä 19,4 prosenttia katettiin EU-27:ssä uusiutuvilla kuten vesivoimalla, biomassalla sekä tuuli- ja aurinkoenergialla. EEA:n mukaan 20 prosentin tavoiteraja rikkoutunee tänä vuonna.

Britannian lähdöstä ongelmia?

Tulevissa raporteissa luvut eivät välttämättä näyt niin ruusuisilta kuin nyt, sillä Britannian panos poistuu sieltä maan erotessa lopullisesti EU:sta ensi vuoden alussa. Vuoden 2020 tilastoissa näkyy vielä Britannian osuus, joka on merkittävä koko unioninkin kannalta.

Kuluvana vuonna Britannian hiilidioksidipäästöt ovat hiipuneet alimmalle tasolleen sitten vuoden 1888. Päästövähennysten merkittävin vauhdittaja on viime aikoina ollut EU:n päästökauppajärjestelmä, josta nyt voidaan todella sanoa tulleen EU:n ilmastopolitiikan lippulaivatyökalu.

Päästövähennys- ja uusiutuvan energian tavoitteista poiketen energiatehokkuustavoite ei EU:ssa ole edennyt tavoitteiden mukaisesti. EEA:n arvioiden mukaan kokonaisenergian loppukäyttö vakiintui EU:ssa vuonna 2019, mutta vain 9 jäsenvaltiota oli saavuttamassa vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteensa. Yksi näistä maista on Suomi.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Edwhiteimages _ Pixaby

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit