20.03.2017, kello 11.18

Professori Sanna Syri:

EU:n energiapolitiikka ei yhdenny

EU:n energiapolitiikassa tuskin löytyy yhteistä säveltä. Energiaunioni jää poliittiseksi julkilausumaksi, kun vahvat jäsenmaat toimivat omista lähtökohdistaan, sanoo Aalto-yliopiston energiatekniikan ja -talouden professori Sanna Syri.

Hiilitieto ry:n seminaarissa torstaina 16.3. puhunut Syri pitää nykyistä tilannetta EU:n sähkö- ja päästöoikeusmarkkinoilla kuvaavana esimerkkinä yhtenäisyyden puutteesta. Jokainen maa on tukenut uusiutuvaa energiaa omalla tavallaan, mikä on sekoittanut päästöoikeus- ja sähkömarkkinat, ja sen tuloksena nähdään toistuvasti negatiivisia hintoja pörssissä.

- Päästökaupan merkitys on romahtanut ja mahtaakohan EU saada sen korjatuksi, Syri aprikoi ja kallistuu itse sille kannalle, että äskettäin sovitut korjausliikkeet eivät missään tapauksessa ole riittäviä.

Puheessaan Syri valotti taustaa nykytilanteelle ajasta ennen finanssikriisiä ja sen aiheuttamaa pitkää taloustaantumaa. EU:n vuoden 2020 tavoitteet asetettiin ja pantiin toimeen juuri finanssikriisin alla, kun talouskasvu oli vielä vahvaa. Yleinen oletus tuolloin lienee ollut se, että kasvu jatkuu entisellään ja sen myös sähkölle riittää kysyntää.

- Tulikohan se kaikille yllätyksenä, ettei näin käynytkään, Syri kysyy ja vastaa itse saaneensa eurooppalaisilta kollegoilta sen suuntaisia kommentteja, että yllätyksenä tuli.

Hiilen hinnoittelun lisäksi tarvitaan talteenottoa ja varastointia

Pariisin ilmastosopimuksen syntyä Syri pitää isona myönteisenä asiana. Ja vaikka EU esiintyi Pariisissakin ilmastojohtajana, tärkeämpi edellytys sovun synnylle oli se, että yksittäiset maat saattoivat esittää omia tavoitteitaan sen sijaan, että olisi aiempien kokousten tavoin lokeroiduttu blokkeihin.

- Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen edellyttää kuitenkin hiilidioksidipäästöoikeuksien hintojen selvää nousua ja hiilihinnoittelun etenemistä globaaliksi järjestelmäksi.

Toisena asiana tässä yhteydessä Syri nostaa esiin hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CCS), vaikka hän myöntääkin sen laajamittaisen toteutumisen olevan tällä hetkellä enemmän kuin epävarmaa – eritoten EU:ssa.

Syinä CCS:n kehittämisen jämähtämiseen ovat hänen mielestään olleet pitkään jatkunut taantuma ja tuettu sähköntuotanto. Iso kysymys kuuluukin, miten CCS saataisiin kannattavaksi?

- Mielenkiintoinen juonne tässä on se, että Britanniassa uusilta biovoimalaitoksiltakin edellytetään osittaista CCS-tekniikkaa.

Talvipaketissa on paljon hyvää

Euroopan komission marraskuussa julkistamassa talvipaketissa, jota puhtaan energian paketiksikin nyttemmin kutsutaan, professori Sanna Syri näkee paljon hyvää.

- Kuluttajat on siinä nostettu keskiöön ja tunnustettu sitä kautta, että sähköjärjestelmissä tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntäjoustoja.

Akkuihin perustuvien sähkövarastojen esiin nostaminen on Syrin mielestä myös mielenkiintoinen asia, mutta hän muistuttaa niiden kalleudesta ja että toistaiseksi vain veden varastointi altaisiin on kilpailukykyistä säätövoimaa.

Hyvänä asiana Syri pitää myös sitä, että paketissa on nyt muistettu lämmitys, joka lohkaisee leijonanosan EU:n kokonaisenergian käytöstä.

Kuva: Sanna Syri

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit