11.02.2016, kello 12.12

Fortum remontoisi päästökaupan

EU:n päästövähennystavoitteita kiristettävä

Pariisin ilmastokokouksen päätökset antavat hyvän mahdollisuuden tarkastella EU:n ilmastopolitiikkaa kriittisesti. Samalla unionin asettamia päästövähennystavoitteita voidaan tiukentaa, toteaa energiayhtiö Fortum.

Euroopan unioni voisi tarkentaa nykyistä pitkän aikavälin päästövähennystavoitettaan. Fortumin mielestä päästöjä voitaisiin vähentää 80–90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tällä tavalla maapallon ilmaston lämpötilan nousu voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen Pariisin sopimuksen linjausten mukaisesti

— Arviomme mukaan 1,5 asteen tavoitteeseen pääsy edellyttää päästöjen vähentämistä noin 95 prosentilla, Fortum toteaa tiedotteessaan.

— Pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamisen edellytyksenä on kuitenkin kustannustehokas suunnitelma välitavoitteineen.

Pariisin sopimus antaa mahdollisuuden vapaaehtoisesti tarkastella kansallisia sitoumuksia jo vuonna 2018 ja viimeistään vuonna 2020. Vapaaehtoisten sitoumusten tarkastelulla varmistetaan se, että päätetyt toimenpiteet johtavat pitkällä aikavälillä päästöjen vähenemiseen. Fortumin mielestä EU:n sitoumuksia ja pitkän aikavälin tavoitteita pitäisi tarkentaa jo aikaisemmin — ennen vuodeksi 2020 suunniteltua päästökaupan remonttia ja ennen kuin päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden taakanjaosta päätetään.

— Hyvissä ajoin tehdyt päätökset lisäävät energia-alan toimintaympäristön vakautta ja ennustettavuutta vuoden 2030 jälkeiselle jaksolle, Fortumista todetaan.

— Vuoden 2040 tavoitteet taas pitäisi määritellä vuoteen 2023 mennessä.

Tiukempi tavoite vuodelle 2030

Eurooppa-neuvoston linjausten mukaan Euroopan unioni tavoittelee vähintään 40 prosentin päästövähennyksiä yhteisön omilla toimenpiteillä vuoteen 2030 mennessä.

— Jo saavutettujen päästövähennysten perusteella vuoden 2030 tavoite voitaisiin helposti nostaa 45—50 prosenttiin, Fortumista huomautetaan.

Vuodeksi 2030 asetetut uusiutuvan energian käytön tavoitteet ja energiatehokkuustavoitteet taas olisi syytä kohdistaa ennen kaikkea päästökaupan ulkopuolisille sektoreille. Toimiva päästökauppa itsessään edistää näitä tavoitteita päästökaupan piirissä olevilla toimialoilla.

— Päästökaupan kanssa kilpailevat kansalliset toimet ja yksittäiset EU-tason politiikkatoimet ovat suuri riski. Voimakas EU:n laajuinen ohjaus olisi kokonaistaloudellisesti parempi ratkaisu. Päästökaupan roolia olisikin kaikilla tavoin vahvistettava, Fortum toteaa.

— Päästökaupan vahvistaminen vähentää kansallisen ja hajanaisen ilmastosäätelyn riskiä, mutta myös tarvetta tukea yksittäisiä sähköntuotantomuotoja.

Komission ehdottama 2,2 prosentin vuotuinen lineaarinen päästövähennyskerroin (LRF) vuoden 2020 jälkeiselle ajalle on Fortumin mielestä riittämätön. Se ei auta saavuttamaan vuoden 2050 päästövähennystavoitteita. Fortumin mielestä kerroin on nostettava vähintään 2,6 prosenttiin.

— Tiukennettu kerroin vastaisi 47 prosentin päästövähennyksiä päästökauppasektorilla ja 45 prosentin kokonaispäästövähennystä unionin alueella vuoteen 2030 mennessä. Tämä johtaisi 95 prosentin vähennykseen päästökauppasektorilla vuoteen 2050 mennessä, Fortum ennustaa.

Päästökauppaa laajennettava

Eurooppalainen lämmityssektori on tällä hetkellä osittain päästökaupan piirissä ja osittain sen ulkopuolella. Fortumin mielestä päästövähennykset kohdistuisivat tehokkaasti ja tasapuolisesti eri lämmitysmuotojen kesken, jos päästökauppa laajennetaan koskettamaan koko lämmityssektoria.

Uusi päästökauppadirektiiviehdotus ei kuitenkaan sisällä ehdotusta laajentaa päästökauppaa uusille toimialoille, esimerkiksi liikenteeseen tai kiinteistöjen lämmitykseen ja jäähdytykseen.

— Mikäli päästökaupan piiriin otettaisiin uusia toimialoja, voitaisiin päästöjä vähentää entistä kustannustehokkaammin, Fortum toteaa.

Fortumin ehdotukset pähkinänkuoressa

— Pitkän aikavälin tavoitteeksi päästöjen vähentäminen 95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.
— Vuodelle 2030 aikaisempaa haastavampi tavoite: päästöjen vähentäminen 45—50 prosentilla.
— Vuoden 2040 päästövähennystavoite määriteltävä vuoteen 2023 mennessä.
— Päästökauppajärjestelmän lineaarinen päästövähennyskerroin vähintään 2,6 prosenttiin vuodesta 2021 alkaen.
— Päästökaupan laajentaminen lämmitys- ja jäähdytyssektorille selvitettävä päästökauppadirektiivin uudistamisen ja taakanjakopäätöksen yhteydessä. 

Kuva: Scanstocphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit