02.01.2020, kello 14.30

Linjat laaditaan Keski-Euroopassa

Eurooppalaisen energiapolitiikan ytimessä

Tärkeimmät energiapoliittiset päätökset tekee Euroopan unioni. Energiateollisuus ry:n Brysselin-toimistossa työskentelevä Annina Alasaari on tänä syksynä keskittynyt tulevan komission työohjelmaan vaikuttamiseen ja suomalaisten energiaratkaisujen esittelyyn.

— Brysselin yhteispohjoismaisella toimistolla ja Energiateollisuus ry:ssä luotetaan ihmisiin ja heitä arvostetaan. Organisaatioissa ei ole jyrkkiä hierarkioita, Annina Alasaari sanoo.

Jokainen Euroopan unionin jäsenmaa voi valita oman energiantuotantopalettinsa. Koska jäsenmaat ovat kuitenkin päättäneet vastata isoihin energiahaasteisiin tekemällä yhteistyötä, luodaan raamit koko Euroopan energia- ja ympäristöpolitiikalle unionissa tehtävien päätösten, asetusten ja direktiivien avulla.

Tärkeiden energiapoliittisten päätösten vuoksi myös Energiateollisuus ry:llä on Brysselissä oma pieni edustustonsa. Sen päällikkönä toimivan Joona Turtiaisen avuksi pestattiin tammikuussa 2019 Junior Policy Advisor Annina Alasaari. Hänen pestinsä kestää näillä näkymin vuoden loppuun, jolloin myös päättyy Suomen puheenjohtajakausi Euroopan unionin neuvostossa.

Alasaari puhkuu intoa ja kertoo päässeensä tekemään kunnolla kotiläksyjä.   

— Olen tutustunut energia- ja ilmastopolitiikan teemojen laajaan kirjoon. Samalla olen oppinut valtavasti erilaisista energiantuotantomuodoista, niiden erityiskysymyksistä ja markkinoista.           

Viestejä molempiin suuntiin

Alasaaren työpäivä täyttyy muun muassa tiedonhankinnasta, viestintämateriaalin tuottamisesta ja tapaamisista sekä EU:n että eurooppalaisten energia-alan kattojärjestöjen – kuten Eurelectricin, Euroheat & Powerin ja GEODEn – päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa.

— Tehtävämme Brysselissä on välittää Energiateollisuus ry:n viestejä EU-päättäjille ja muille sidosryhmille. Toisaalta tuotamme tietoa Keski-Euroopasta Suomeen.

Töitä tehdään ihmiskeskeisesti.

— Jaamme Brysselin-toimiston muiden pohjoismaisten energiajärjestöjen ja muutaman jäsenjärjestön kanssa. Yhteispohjoismaisessa energiatoimistossa ja Energiateollisuus ry:ssä luotetaan ihmisiin ja heitä arvostetaan. Organisaatioissa ole jyrkkiä hierarkioita. 

Alasaari muistuttaa myös toimistolta poistumisen tärkeydestä. Tapahtumia ja tapaamisia riittää niin paljon kuin oma aktiivisuus ja ajankäyttö sallivat.

Ennakoivaa vaikuttamista

Parhaillaan EU:ssa vaihtuu valta. Uusi Euroopan komissio, joka on EU:n poliittisesti riippumaton toimeenpanoelin, aloittaa toimintansa.

Komission tuleva työohjelma on täyttänyt Alasaarenkin kalenteria. Hän ja Turtiainen ovat käyneet tiuhaan tahtiin tapaamassa komission virkamiehiä.

— Tässä vaiheessa pitää panostaa ennakoivaan vaikuttamiseen. Nyt on hyvä hetki keskustella ja tuoda esille esimerkiksi Energiateollisuus ry:n kannattama ajatus päästökaupan laajentamisesta markkinaehtoisena, teknologianeutraalina ja kustannustehokkaana ohjauskeinona.

Laajennus voisi kattaa liikenteen ja lämmityksessä myös asuntokohtaisen lämmityksen.  

Green Deal on ykköshanke                     

Edellisen Euroopan komission kaudella energia-asiat nousivat keskeiseen rooliin. Uusi komissio sen sijaan keskittyy ilmastoon. Onhan komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen jo lanseerannut kunnianhimoisen Euroopan Green Deal -nimisen ilmastopaketin.

Euroopan Green Dealin tavoitteena on ilmastoneutraali unioni vuonna 2050. Kaavailujen mukaan vuoden 2030 päästövähennystavoite nostettaisiin nykyisestä 40 prosentista (verrattuna vuoden 1990 tasoon) vähintään 50 prosenttiin. Epäselvää edelleen on, kuinka tavoitteen nostaminen vaikuttaisi EU:n päästökauppaan sekä taakanjakosektorin, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteisiin.

Von der Leyen on luvannut Green Deal -ohjelman esityksen sadan päivän sisällä siitä, kun hänen komissionsa aloittaa työnsä.

Muita uudelta komissiolta odotettavia linjauksia ovat esimerkiksi kaasun roolia tulevaisuudessa hahmotteleva dekarbonisaatiopaketti, sektori-integraatio ja energiaverotuksen päivitys.

Sektori-integraatiossa pohditaan sähkön, lämmityksen, liikenteen ja teollisuuden yhteistyötä. Tarkoituksena on lisätä järjestelmän joustoa ja tehokkuutta. Energiaverodirektiivin päivitystä silmällä pitäen on puolestaan keskusteltu siitä, että Euroopan unionin neuvosto tekisi energiaverotuspäätöksiä enemmistön pohjalta tämänhetkisen yksimielisen päätöksenteon sijaan.

Suomalaisia ratkaisuita aamiaisen lomassa                  

Suomen EU-puheenjohtajuus on lisännyt kiinnostusta Suomea ja suomalaisia energiaratkaisuja kohtaan. Tarjottua näkyvyyttä kannattaa käyttää hyväksi.

— Olemme muun muassa järjestäneet sarjan aamiaistilaisuuksia, joissa esitelimme siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa tukevia suomalaisia ratkaisuja. Viimeisimmässä tilaisuudessa kerrottiin hukkalämpöjen hyödyntämisestä kaukolämpöverkoissa ja lämpövarastojen mahdollisuuksista.   

Myös tuoreet mepit – eli Euroopan parlamentin jäsenet – ja Suomen EU-edustuston henkilökunta ovat kuuluneet ET:n Brysselin-toimiston työntekijöiden tapaamislistalle. 

— Suomella ja muilla Pohjoismailla on tällä kaudella vahva edustus energia-alalle tärkeissä valiokunnissa. Kyseessä ovat teollisuus, tutkimus ja energia -valiokunta sekä ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus -valiokunta, Alasaari kertoo.

teksti Vesa Ville Mattila / kuva Nelli Kasurinen

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit