31.03.2017, kello 14.02

Kantaverkkoyhtiö tekee laadukasta ympäristövaikutusarviointia

Fingridin YVA-työ palkittiin

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on tehnyt kelpo työtä Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämisessä tarvittavien voimajohtojen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Alan yhdistys — Yva ry — palkitsi Fingridin tekemän työn.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen liittäminen kantaverkkoon ei onnistu ilman uusia voimajohtoja. Kantaverkkoyhtiö Fingridin uusien voimajohtojen rakentamisen ympäristövaikutuksia tutkaileva menettely päättyi viime vuonna. Selvitystyössä etsittiin sopivia reittejä lähes sadan kilometrin mittaiselle uudelle voimajohtoyhteydelle. Selvitys kattoi ydinvoimayhtiö Fennovoima Oy:n omistukseen päätyvät liittymisjohdot, mutta myös Fingrid Oyj:n kantaverkon vahvistamisen tarpeet. Kantaverkkoyhtiö päättää uusien voimajohtojen rakentamisesta ydinvoimalaitoksen rakentamisen edetessä.

”Hyvä YVA” -palkinnolla Yva ry haluaa palkita yrityksiä, jotka ovat toimillaan kehittäneet ympäristövaikutusten arviointia. Palkintoraadin mielestä Fingrid on kehittänyt toimintamalleista sellaisia, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin kaikkia osapuolia. Maanomistajille suunnattua tiedottamista ja osallistamista on lisätty. Samalla on parannettu viestinnän ymmärrettävyyttä. Rakentamisesta johtuvat mahdolliset ympäristövaikutukset on esitetty selvityksissä selkeästi ja esitystapoja on kehitetty. Siksi jokainen hankkeesta kiinnostunut löytää itselleen merkityksellisen tiedon helposti voimajohtohankkeen laajasta aineistosta.

— YVA-menettelyn aikana teimme ympäristövaikutusten vähentämiseksi voimajohtoreitteihin tarkistuksia ja otimme tarkasteluun uusia johtoreittejä. Tästä kiitokset maanomistajille ja muille sidosryhmille, toteaa Fingrid Oyj:n kehityspäällikkö Satu Vuorikoski.

— Tavoitteena on aina toteuttaa voimajohtohankkeet ihmisten ja ympäristön kannalta mahdollisimman vähin haitoin.

Fingrid on saanut vastaavan palkinnon myös vuonna 2011.

Kuva Scanctockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit