19.05.2015, kello 13.35

Päästöt kuriin ja vaihtotase kuntoon

Fossiilisista polttoaineista eroon

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineilla olisi paras keino parantaa Suomen vaihtotasetta. Bioenergian käyttö myös työllistää hyvin. Näin toteaa tuore Sitran teettämä cleantech-selvitys.

”Cleantech-teknologiat lisäävät työllisyyttä ja parantavat vaihtotasetta” -selvitys luokittelee energian tuotantoon soveltuvat puhtaat teknologiat viiteen eri ryhmään niiden kehitysasteen mukaisesti. Ilman julkista tukea pärjäävät jo kaupalliseen vaiheeseen ehtineet teknologiat. Niitä ovat vesivoima, biomassakattiloihin perustuva polttotekniikka ja kaasumoottorit. Taloudellista tukea tarvitsevan kaupallisen vaiheen ovat saavuttaneet maatuulivoima ja aurinkolämmön tuotanto. Aivan yhtä pitkällä eivät vielä ole aurinkosähkö ja biometaanin käyttö, vaikka selvityksessä ne sijoitetaankin tuettuun kaupalliseen vaiheeseen ehtineisiin teknologioihin.

Ensimmäisiä kaupallisia sovelluksia kokeillaan esikaupallisten teknologioiden ryhmässä. Näitä ovat merituulivoima ja pyrolyysiöljyn käyttö. Pientuulivoima on siirtymäisillään demonstraatiovaiheesta esikaupalliseen vaiheeseen.

Kokeiluasteella eli demonstraatiovaiheessa ovat polttokennot ja biohiilen valmistus. Geotermistä lämpöä vasta tutkitaan.

Maatuulivoiman suuri potentiaali

Keskitetyistä energiantuotantoteknologioista suurimmat päästövähennykset saavutettaisiin panostamalla maatuulivoimaan ja biomassakattiloiden rakentamiseen. Niiden työllistävä vaikutus on myös paras. Tuotettua energiayksikköä kohti suurimmat päästövähennykset saavutetaan vesivoiman ja keskikokoisten biomassakattiloiden käytöllä.

Hajautetuista energiatuotantoteknologioista suurin päästövähennyspotentiaali on biomassakattiloiden perustuvalla tuotannolla ja aurinkosähköllä. Myös niiden työllistävä vaikutus on hyvä.

Vaihtotaseen kehittymisen kannalta kaikki bioenergiaratkaisut ovat suositeltavia — ne perustuvat kotimaisen energiaraaka-aineen käyttöön, mikä vähentää tuontipolttoaineiden tarvetta. Selvityksen mukaan suurten biomassakattiloiden käyttöön panostaminen korjaisi vuosittain vaihtotasetta 295 miljoonaa euroa ja pieniin kattiloihin panostaminen 132 miljoonaa euroa — samalla hiilidioksidipäästöt vähenisivät noin 2,6 miljoonaa tonnia vuodessa.

Kivihiilestä biohiileen

Polttoaineiden käyttöön liittyvässä hyötyanalyysissä kivihiilen korvaaminen biohiilellä tuottaisi suurimmat vähennykset hiilidioksidipäästöihin. Biometaanin käytön lisääminen taas parantaisi parhaiten työllisyyttä. Vaihtotaseen kannalta pyrolyysiöljy on paras polttoaine energiamäärään suhteutettuna — sillä voidaan korvata sekä kevyttä että raskasta polttoöljyä, jotka ovat kallista tuontitavaraa.

Selvityksen vertailulaskelmissa käytettiin Gaia Consulting Groupin kehittämää laskentamallia. Sen avulla voidaan arvioida eri teknologioiden aikaansaamia päästövähennyksiä, työllisyysvaikutuksia sekä vaihtotaseen muutoksia.

Selvityksen voi ladata kokonaisuudessaan täältä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit