10.10.2016, kello 09.16

WECin arvion mukaan jo ennen vuotta 2030

Globaali energian kysyntä laskuun

Energian kysyntä henkeä kohden saavuttaa globaalisti huippunsa ennen vuotta 2030, arvioi Maailman energiajärjestö WEC teettämässään tutkimuksessa, jonka se julkisti maailmankongressinsa alkajaisiksi Istanbulissa 10.10.2016


WEC:n 23. maailmankongressi Istanbulissa avattiin 9.10.2016 

Tulos on jyrkässä ristiriidassa historiassa aiemmin nähtyjen kehityskulkujen kanssa. Muun muassa 1970-luvulta energian kysynnän kasvu on tähän päivään saakka kaksinkertaistunut.

Energiasektoria odottaa uusi maailma, kun tutkimuksen skenaariot ennakoivat alalle merkittäviä rakenteellisia muutoksia, hehkutti WEC Accenturelta ja Paul Scherrer- instituutilta tilaamansa selvityksen julkistuksessa.

Muutoksia ovat muun muassa teknologiset innovaatiot, hallitusten politiikkatoimet ja aiempaa matalammat kasvuodotukset.

Selvityksen kolme skenaariota ovat saaneet nimikseen “Loppumaton Sinfonia”, “Moderni Jazz” ja “Hard Rock”, jotka ilmentävät kolmea toisistaan poikkeavaa energiasektorin kehityspolkua vuoteen 2060 ja joilla on hyvin erilaiset todellisuudet eri puolilla maailmaa.

Sähkön kysyntä tuplaantuu vuoteen 2060 mennessä

WECin skenaarioista vastaava johtaja Ged Davis sanoo, että edessä on iso muutos, joka tuo tullessaan aivan uudenlaisen energiateollisuuden.

- On puhuttu pitkään öljypiikistä, mutta nyt energia-asiantuntijat ovat alkaneet pohtia kuumeisesti kysyntäpiikkiä. Tutkimuksestamme nousee esille seitsemän avainkysymystä, joita energia-alan johtajien on tarkkaan mietittävä hallitushuoneissaan, Davis jatkaa.

Energian loppukulutuksen osalta suurin muutos on se, että sähkön kysyntä tuplaantuu vuoteen 2060 mennessä. Tällä hetkellä sähkön osuus maailman energian loppukäytöstä on noin 18 prosenttia.

Sähkön tuotantomuodoista aurinko ja tuuli, jotka tällä hetkellä kattavat globaalista sähköntuotannosta noin 4 prosenttia, kasvattavat osuuttaan vähintään 20 prosenttiin, mutta enimmillään jopa 39 prosenttiin vuoteen 2060 mennessä.

Myös maakaasu kasvattaa osuuttaan

Fossiilisten polttoaineiden osuus voi laskea jopa alle 50 prosentin primäärienergian kulutuksesta yhdessä skenaariossa, jossa hiilellä, öljyllä ja maakaasulla on hyvin erilaiset kohtalot. Joka tapauksessa kaikissa skenaarioissa energiankulutuksen hiiliketju rikkoutuu seuraavien 30-40 vuoden aikana.

Öljy säilyttää kuitenkin merkittävän asemansa liikennesektorilla, jossa sen osuus on yli 60 prosenttia kaikissa skenaarioissa vuoteen 2060 mennessä. Maakaasunkin arvioidaan kasvattavan osuuttaan tasaisesti.

Kaikki kolme skenaariota osoittavat vuoteen 2060 mennessä kaasun kysynnän kasvua, ja myös mahdollista öljyn kysynnän piikkiä vuosien 2035-2045 välillä.

Riskit alalla vain kasvavat

Virheellisiksi osoittautuneet panostukset ovat aina olleet energia-alan suurimpia riskejä ja niiden riski vain kasvaa alan perusteellisten muutosten myötä. Skenaarioiden esiin nostamien haasteiden selättäjiä ovat ne yritykset, jotka sopeutuvat nopeasti ja ottavat kaksi kiireellistä askelta.

- Mieti kahteen kertaan yrityksen energiasalkun tasapaino. Hyödynnä liiketoiminnallisia ja digitaalisia teknologioita työnjaossa ja organisoi ne tuottamaan tulosta, Accenturen toimitusjohtaja Nuri Demirdoven sanoo.

Ged Davis puolestaan päättelee, että energiatalous ei ole enää entisensä. Huolenaiheena eivät ole vain kariutuneet kustannukset, vaan kariutuneiden resurssien vaikutus kansakuntiin.

WEC:n skenaariotutkimuksen “Suuri muutos” taustalta löytyy yli 70 asiantuntijaa noin 25 maasta. Tutkimuksessa käytettiin globaalia monialueellista energiajärjestelmämallia, jonka on lanseerannut Paul Scherrer- instituutti.

Kuva: WEC

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit