15.12.2015, kello 10.55

Energiajärjestelmän muuttuminen on sähkönmyyjän haaste

Hajautetusta hyötyjä

Hajautettu energiantuotantojärjestelmä parantaa sähkönmyyjän liiketoiminnan kannattavuutta. Edellytyksenä on kuitenkin järjestelmä, jolla hajautetun tuotantojärjestelmän resursseja hyödynnetään tehokkaasti.

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on kehitetty menetelmä, jolla sähkönmyyjä voi tehostaa hajautetusta energiantuotantojärjestelmästä saatavia hyötyjä. Tuoreen väitöskirjatutkimuksen mukaan sähkönmyyjän liiketoiminnan kannattavuus voi parantua merkittävästi, kun hajautetun energianjärjestelmän ominaisuuksia osataan optimoida markkinalähtöisesti. Petri Valtosen väitöskirja ”Hajautetut energiaresurssit sähkön jälleenmyyjän lyhyen aikavälin kannattavuusoptimoinnissa” tarkastetaan 17.12.2015.

Valtosen kehittämä menetelmää huomioi sähkömarkkinoiden eri vaihtelevat tuottomahdollisuudet ja ohjauksiin liittyvät riskit. Tällä tavalla hajautetun energiajärjestelmän resurssien käyttö voidaan kohdentaa siten, että parhaat ansaintamahdollisuudet kyetään hyödyntämään tehokkaasti.

Menetelmä tuottaa hyötyä myös sähkönkäyttäjille — resurssien parempi optimointi laskee sähkönmyyjän asiakkaiden kustannuksia. Lisäksi laajassa mittakaavassa toteutettuna menetelmä edistää tehokkaasti kysyntäjoustoa. Tämä taas vähentää tarvetta käyttää hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia varavoimalaitoksia, joiden käyttäminen on muutenkin kallista — kulutushuippujen tasaaminen tasaa myös sähkön hintavaihteluita ja leikkaa sähkömarkkinoilla esiintyviä korkeita hintapiikkejä.

Vain muutos on pysyvää

Valtonen ennustaa energia-alan toimintaympäristön muuttuvan tulevaisuudessa paljon. Energiantuotanto kehittyy kohti hajautettua järjestelmää, jossa sähkö tuotetaan monilla eri tavoilla ja nykyistä pienikokoisemmissa voimalaitoksissa. Samalla älykkäät sähköverkot kehittyvät.

— Sähkön kulutuksen, tuotannon ja hintojen vaihtelu lisääntyy, Valtonen huomauttaa.

— Sähkönmyyjille muutokset antavat mahdollisuuden kehittää uusia palveluita ja mahdollisuudet kehittää nykyistä monipuolisempaa liiketoimintaa. Tämän edellytyksen on kuitenkin menetelmä tai järjestelmä, jolla hajautettuja energiaresursseja voidaan hyödyntää tehokkaasti sähkönmyyjän lyhyen aikavälin operoinnissa ja riskienhallinnassa. Muuten hyötyvät ei voida maksimoida.

Petri Valtosen väitöskirja ”Distributed energy resources in an electricity retailer’s short-term profit optimization” (Hajautet energiaresurssit sähkön jälleenmyyjän lyhyen aikavälin kannattavuusoptimoinnissa) on julkaistu Lappeenrannan teknillisen yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numerolla 681. ISBN 978-952-265-898-2, ISBN 978-952-265-899-9 (PDF) ja ISSN 1456-4491.Väitöskirjan painetun version voi ostaa  LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit