27.10.2016, kello 13.24

MTK:n Juha Marttila:

Hiilinielujen kasvattaminen toisarvoista

Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen pitäisi olla Euroopan unionin ilmastopolitiikan ykköstavoite, toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila. — Hiilinielujen kasvattaminen taas on toisarvoista.

— Hyvällä metsien hoidolla on merkittäviä ilmastopoliittisia vaikutuksia, vaikka EU:n ilmastopolitiikka ei tätä tunnista, toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila

Hyvä metsänhoito vähentää tarvetta fossiilisten polttoaineiden käyttöön ja samalla kasvava metsän käyttö auttaa hiilen sidonnassa. Euroopan unionin sisäinen ilmastopolitiikka ei kuitenkaan tunnista hyvän metsänhoidon avulla saavutettavia ilmastohyötyjä. Tämä potuttaa MTK:n puheenjohtajaa.

— Puun käytön lisäämisen ja entistä tehokkaamman hiilen sidonnan yhdistäminen ovat yhteiskunnaan kannalta hyvin toimiva yhdistelmä, Marttila huomauttaa.

Marttilan mielestä Pariisin ilmastosopimus ennen kaikkea kannustaa hyvään ja kestävään metsänhoitoon. EU-komission mielestä metsän hoidon myönteinen ilmastorooli voidaan sisällyttää unionin ilmastopolitiikan osaksi kuitenkin vasta sen jälkeen, kun metsän hoidon vaikutukset ilmaston hyvinvointiin voidaan todistaa tieteellisesti. Tästä syystä EU-komissio esitti heinäkuussa Suomelle EU:n tiukimmat päästövähennystavoitteet — 39 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Komission esitys ei sisällä kannusteita hiilidioksidin sidontaan.

Marttilan mielestä metsillä on merkittäviä ilmastohyötyjä. Unionin poliittisessa päätöksenteossa metsät ovat kuitenkin kääntymässä haitaksi tai rasitteeksi.

— EU-komissio toimii Pariisin sopimuksen vastaisesti, Marttila huomauttaa.

Suomessa maankäyttösektori — eli LULUCF-sektori — energiasektori ja jätteiden käsittelysektori ovat ainoita osa-alueita, jotka ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana onnistuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään.

— Maankäytön osalta päästöt ovat vähentyneet metsänhoidollisten toimivien avulla, Marttila toteaa.

— Maankäytön kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet, vaikka puuta on käytetty aikaisempaa enemmän energiantuotannossa.

Marttila muistuttaa, että tärkeimmät ilmastopoliittiset ratkaisut koskevat liikenteen polttoaineiden käyttöä. Ilman biopolttonesteiden kehittämistä ja niiden käytön lisäämistä Suomi ei saavuta päästötavoitetta.

— Biopolttoaineiden vallankumous on varmistettava. Samalla on pidettävä huolta siitä, että autot kulkevat Suomessa kotimaisista raaka-aineista valmistetuilla biopolttonesteillä.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit