04.03.2019, kello 15.47

Analyysi populistipuolueiden noususta

Huono uutinen ilmastotoimille

Vain kolme Euroopan oikeistosiiven populistipuolueista hyväksyy tieteellisen konsensuksen siitä, että ilmastonmuutos on ihmiskunnan toimien tulosta. Yksi näistä kolmesta puolueesta on perussuomalaiset.

Asiaa on selvittänyt saksalainen ajatushautomo Adelphi, joka analysoi Euroopan parlamentissa edustettuina olevien 21 eurooppalaisen oikeistosiiven populistipuolueen ohjelmajulistuksia, kannanottoja ja äänestyskäyttäytymisiä.

Tuloksena oli, että vain kolme tutkituista puolueista hyväksyy vallitsevan tieteellisen käsityksen ihmiskunnan aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Nämä kolme ovat Unkarin Fidesz, Latvian kansallinen liittouma (National Alliance) ja Suomen perussuomalaiset.

Tutkituista puolueista seitsemän on ilmastoskeptisiä kyseenalaistaen ihmisten osuuden ilmastonmuutokseen tai kieltäen ilmastonmuutokseen kokonaan. Muut 11 puoluetta joko aiheesta hiljaa tai tekevät siitä epäjohdonmukaisia väitteitä.

Seuraako ilmastopolitiikka maahanmuuttopolitiikkaa?

Adelphi toteaa raportissaan, että oikeistolaiset populistipuolueet ovat nousussa, mikä ei ole hyvä uutinen ilmastonmuutoksen hillintätoimille. Ajatushautomon toimitusjohtaja Alexander Carius sanoo, että populististen ja nationalististen puolueiden voittokulku voi johtaa siihen, että seuraavissa europarlamenttivaaleissa ne voivat saada 705:n kokonaispaikkamäärästä jopa 250.

- Se olisi ratkaiseva käännös oikealle Euroopassa ja sen ilmastopolitiikassa. Tämä on jo nähty maahanmuuttopolitiikassa ja siihen liittyvässä kiivaassa keskustelussa.

Tutkitut 21 kansallista puoluetta kuuluvat Euroopan parlamentissa kolmeen ”puolueperheeseen”, jotka ovat Kansakuntien ja vapauden Eurooppa (ENF), Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa (EFDD) sekä Euroopan konservatiivien ja reformisten ryhmä (ECR).

Adelphin raportin mukaan nämä kolme parlamentin ryhmittymää ovat olleet EU:n ilmastopolitiikan kiivaimpia vastustajia. Vuodesta 2015 lähtien suoritetuissa 13:ssa energia- ja ilmastolakiesitysten äänestyksessä enemmistö ryhmittymien edustajista on vastustanut esityksiä.

Oikeansiiven populistit vastustavat ilmastotoimia eritoten siksi, että niiden tuloksena luonnonvarojen käyttö voi vähentyä ja sen myötä elintaso laskea. Ja yleinen väite on, että ilmastotoimet iskevät pahimmin huonoiten toimeentuleviin kuluttajiin – kouriintuntuvimpana esimerkkinä Emmanuel Macronin polttoaineveron korotus, mikä laukaisi keltaliivien protestiliikkeen.

Ympäristönsuojelulle kyllä – ilmastotoimille ei

Vaikka oikeansiiven populistipuolueet vastustavat enimmäkseen ilmasto- ja energianmuutospolitiikkaa, tärkeitä vivahde-eroja on kuitenkin olemassa, Adelphi korostaa raportissaan. Monet puolueista näyttäytyvät ‘vihreän isänmaallisina’ kannattaen vahvasti ympäristönsuojelua, mutta ei ilmastotoimia. Toiset taas puolustavat uusiutuvaa energiaa puhtaan ilman ja energiaitsenäisyyden vuoksi.

Analyysi äänestyskäyttäytymisestä politiikkatoimissa, jotka eivät liity ilmastonmuutokseen, osoittaa populistipuolueiden suhtautuvan varsin positiivisesti ympäristöasioihin, mutta tiukan torjuvasti kysymyksiin, jotka edellyttävät monenkeskistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Tutkimustulokset antavat jopa olettaa, että torjuvat asenteet ilmastopolitiikkaa kohtaan saattavat lisääntyä kuluvan vuoden jälkipuoliskolla.

Ilmastoskeptikkojen kasvu eurooppalaisissa päätöselimissä voi vaarantaa unionin ilmastopolitiikan edistyksellisyyden ja kunnianhimon, ajatushautomo varoittaa. Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöön panon pahimpia uhkia Adelphin mielestä on, että keskipuolueet vetoavat ilmastoskeptisiin päämääriin tai nationalistiseen sanahelinään ja muuttuvat edistyksellisistä taantumuksellisiksi.

- Samalla voi syntyä uusia laaja-alaisia asiakohtaisia koalitioita, jotka aiemmin saattoivat tuntua mahdottomilta. Myös se on uusi haaste paitsi koko EU:n politiikalle eritoten sen ilmastopolitiikalle.

Ilmastopolitiikkaa pitää uudistaa

Ilmastopolitiikan nykyinen vastatuuli tarjoaa Adelphin mukaan myös mahdollisuuden tutkia politiikkamalliin liittyviä heikkouksia. Yksi keskeisistä heikkouksista on se, että aktiivinen ilmastotoiminta mielletään usein elitistiseksi jutuksi. Ja siihen liittyy vahvasti tosiasia, että ilmasto- ja energiapoliittisten toimien vastustaminen kumpuaa useimmiten taloudellisista ja sosiaalisista epäkohdista.

Analyysin tekijät suosittelevatkin uusia tapoja ilmastopolitiikan käsittelemiseen ja ymmärtämiseen: ´Politiikkatoimien on oltava kattavia, monialaisia ja nykyistä luovempia sosiaalisen epätasa-arvon lieventämiseksi. Toisaalta ilmastonmuutostarina kaipaa uudenlaisen myönteisen kehyksen ja edistyksellisen narratiivin, joka innoittaa mielikuvitusta ja voimaannuttaa kansalaisia´.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

Järki käteen

EU:n nykyinen ilmastopolitiikka on hallitsevan vihervasemmiston ideologinen tuote ja sen kustannukset osuvat suoraan kansalaisiin heikentämällä eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä. Muistutettakoon, että EU:n osuus globaaleista CO2-päästöistä on n. 10% ja Suomen n. 1,5 promillea.

Juhani Koskela - to maalisk. 07 14:39:31 2019

Järki päähän

Kiina ja Intia on 90% maailman tyhmyydestä, joten meidänkö on vaan jätettävä edistynyt teknologia kehittämättä?
Suomi on kestävä, rauhallinen ja korkeastikoulutettu maa, jossa voidaan kehittää edistyneintä tekniikkaa ja testata sitä teollisessa mittakaavassa ja yhteiskunnallisen eettisesti

- to maalisk. 07 19:21:48 2019