15.06.2018, kello 12.55

Särkänniemen huvipuisto siirtyy aurinkosähköön

Hupia aurinkosähköllä

Huvipuisto Särkänniemen rakennusten katoille asennetaan aurinkopaneelit. Palvelusopimus mahdollistaa aurinkopaneeleiden asentamisen ilman huvipuiston omia investointeja.

Solnet Green Energy Oy:n toimitusjohtaja Kaj Kangasmäki (vas.) ja Särkänniemen huvipuiston toimitusjohtaja Miikka Seppälä tutkivat SuperPark Särkänniemen katolle asennettuja aurinkopaneeleita.

Tampereen Särkänniemen huvipuiston laitteet pyörivät tulevaisuudessa aurinkoenergian voimalla. Huvipuiston rakennusten katoille asenneteen paneeleita, joiden yhteenlaskettu teho on sata kilowattia. Paneelit kattavat noin prosentin huvipuiston vuotuisesta sähköntarpeesta — hetkellisesti jopa kymmenen prosenttia.

Paneeleiden toimitus ja asentaminen perustuu palvelusopimukseen, jolloin huvipuiston ei itse tarvitse investoida hankkeeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että laitteet toimittava Solnet Green Energy Oy vastaa laitoksen rakentamiskustannuksista ja myös omistaa laitoksen. Särkänniemen huvipuisto taas antaa kiinteistöjensä katot käyttöön ja sitoutuu ostamaan pitkällä sopimuksella paneeleiden tuottaman sähkön kiinteään hintaan.

— Palvelusopimuksemme alentaa kynnystä hyödyntää aurinkosähköä, toteaa Solnet Green Energy Oy:n toimitusjohtaja Kaj Kangasmäki.

— Investointien lisäksi vastaamme tuotanto- ja ylläpitoriskeistä.

Särkänniemen huvipuisto on Pohjoismaissa ensimmäinen huvipuisto, joka on päättänyt käyttää aurinkosähköä laajamittaisesti. Tämä sopii hyvin huvipuistolle, jonka sesonki on kesällä, jolloin myös aurinkoenergiaa on runsaasti tarjolla.

Särkänniemessä on muullakin tavalla panostettu uusiutuvaan energiaan. Esimerkiksi kaikki huvipuistossa syntyvät jätteet päätyvät hyötykäyttöön. Särkänniemellä on myös ainoana suomalaisena huvipuistona käytössä sertifioitu ISO 14001 -järjestelmä.

Aurinkopaneeleita asennetaan kaikkien mahdollisten rakennusten katolle Särkänniemessä. Esimerkiksi SuperPark ja Pizzeria Pelle saavat paneelit katoilleen.

TAUSTAA

Älyä aurinkosähköjärjestelmiin

Digitalisaatio ja älyteknologia jylläävät myös aurinkosähköliiketoiminnassa. Kun aurinkosähköjärjestelmään istutetaan älyä, tarkoittaa tämä mm. sitä, että järjestelmä osaa kerätä tietoa jokaisesta paneelista erikseen. Tällä tavalla kerätyn tiedon avulla voidaan ohjata koko järjestelmää tai sen yksittäisiä osia.

— Älykäs aurinkosähköjärjestelmä parantaa laitoksen tuottoa jopa 10—15 prosenttia, toteaa Solnet Green Energy Oy:n toimitusjohtaja Kaj Kangasmäki.

— Perinteisessä aurinkosähköjärjestelmässä paneelit kytketään sarjaan, jolloin järjestelmä toimii aina heikoimman lenkin mukaan. Jos yksi paneeli vahingoittuu tai jää varjoon, vaikuttaa se koko laitoksen toimintaan.

Älykäs aurinkosähköjärjestelmä perustuu yksittäisten paneeleiden toiminnan optimointiin. Samalla yksittäisen paneelin toimintaa voidaan seurata reaaliaikaisesti. Jos paneeli ei toimi kunnolla tai sen vahingoittuu, osaa järjestelmä ohittaa sen. Samalla älykäs järjestelmä ilmoittaa viasta. Vianetsintää ei tarvitse tehdä enää katolla sähkömittarin kanssa.

Älyteknologia tuottaa tietoa myös laitoksen sähköntuotannosta. Kun jokaisen paneelin sähköntuotantomäärää voidaan tarkastella erikseen, paljastuu myös se, toimiiko laitos sillä tavalla kuin toimittaja on luvannut sen toimivan.

Ongelmatilanteissa älykäs aurinkosähköjärjestelmä osaa katkaista paneelista tai paneeleista virran, jolloin katon jännite voidaan laskea nopeasti turvalliselle tasolle. Tämä parantaa työturvallisuutta, kun katolla tehdään huoltotöitä.

Älykäs aurinkosähköjärjestelmä voidaan liittää kiinteistöautomaatioon tai rakennuksen energianhallintajärjestelmään, koska niissä käytetään avointa ohjelmistorajapintaa.

teksti Petri Sallinen / kuva Särkänniemi

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit