25.02.2019, kello 16.07

Euroopan tiedeyhteisön raportti:

Ilmakehästä poistettava CO2:ta

Epäonnistuminen kasvihuonekaasujen kasvun pysäyttämisessä saattaa merkitä, että on turvauduttava keinoihin, joilla siirretään hiilidioksidia pois ilmakehästä. Tällaiset vielä kokeilemattomat keinot voivat tulla kyseeseen vaarallisen ilmastonmuutoksen välttämiseksi, varoitti EU:n tiedeyhteisö äskettäin julkaistussa raportissaan.

European Academies Science Advisory Council (EASAC) toteaa 19.2. julkaistussa raportissaan, että globaalit päästöt jatkavat kasvuaan ja sen myötä toiveet pitää maapallon lämpiäminen reilusti alle 2°C-asteessa hiipuvat päivä päivältä.

Se tarkoittaa EASACin mukaan, että EU:n on ilmastonmuutosstrategiassaan nostettava hiilidioksidin siirtoteknologiat entistä tärkeämpään asemaan jo tänä vuonna ja tulevina vuosina. EU:n jäsenmaiden sekä Norjan ja Sveitsin tiedeakatemioista koostuvalla EASACilla on painoarvoa maailman tiedeyhteisössä, joten sen sanaa yleensä myös kuunnellaan.

- Negatiivisiin päästöihin tähtäävien teknologioiden soveltaminen mahdollisimman laajassa mittakaavassa näyttää entistä tarpeellisemmalta, EASACin ympäristöohjelmien johtaja professori Michael Norton sanoo.

Tähän mennessä hiilidioksidin siirtoteknologiat ovat enimmäkseen keskittyneet bioenergiaan liittyvään CO2:n talteenottoon ja varastointiin (BECCS). Tekniikalla on pyritty joko ”imemään” hiilidioksidi ilmakehästä ja polttamaan se sähköksi tai ottamaan CO2 talteen ja varastoimaan se maan alle. Prosessissa päästään negatiivisiin päästöihin.

Hiilidioksidin siirtoteknologiat ovat kuitenkin yhä laajalti koettelemattomia ja ne tarvitsisivat massiivisia investointeja, jotta niillä voitaisiin päätä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin tavoitteisiin.

EASACin mukaan kyseessä olisi ponnistus, joka vastaisi nykyisen fossiilisen polttoaineteollisuuden luomista lähes nollapisteestä vähemmässä kuin kahdessa vuosikymmenessä. Samalla se tarkoittaisi taloudellisten voimavarojen merkittävää uudelleen suuntaamista.

Kaikki biomassa ei ole ‘uusiutuvaa’

Bioenergiaan liittyvä hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (BECCS) sai viime vuonna maailmanlaajuista huomiota, kun kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) julkaisi raporttinsa siitä, mitä ilmaston lämpenemisen pitäminen 1,5° C-asteessa edellyttää.

Huomionarvoisesti kolme neljästä IPCC:n skenaariosta nojasi BECCS:iin sekä maatalouden, metsänhoidon ja maankäytön (AFOLU) muutoksiin pitäen niitä kahtena tärkeimpänä hiilidioksidin siirtoteknologiana.

- Ilman BECCS:n globaalia käyttöönottoa vuosisadan puolivälistä eteenpäin useimpien mallinnusten mukaan 1,5 asteen lämpenemisraja rikkoutuu vuosisadan loppuun mennessä, toteaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa seuraava arvovaltainen Carbon Brief -sivusto.

EASAC sanoo kuitenkin raportissaan, että joissakin tuoreissa analyyseissa ei kannateta BECCSin siivittämää päästöjen siirtomahdollisuutta. Sen vuoksi unionin tiedeyhteisö varoittaa poliitikkoja välttämään ”liian aikaisiä päätöksiä”. Päättäjien on syytä tiedostaa, että kaikki biomassa ei ole ”uusiutuvaa”.

Professori Nortonin mukaan IPCC käytti BECCS:ä skenaarioissaan, koska se on ainoa negatiivisten päästöjen teknologia, joka on päässyt demoasteelle. Ilmastopaneeli olisi hänen mielestään voinut kuitenkin käyttää malleissaan myös mitä muuta tahansa CO2 -siirtoteknologiaa.

Useita lähestymistapoja tarvitaan jatkossa

Yksi siirtoteknologioista on suora ilman talteenotto, johon sisältyy hiilidioksidin varastointi (DACCS). Tämän menetelmän uranuurtajana on ollut sveitsiläinen yhtiö nimeltä Climeworks, joka käyttää jätti-imureita hiilidioksidin imemiseen suoraan ilmasta.

Mutta vaikka DACCS:lla on saavutettu edistysaskeleita, sitä ei voi vielä luokitella suositeltavaksi teknologiaksi, EASAC:sta sanotaan. Ja toistaiseksi, ainoa testattu hiilidioksidin siirtomenetelmä on EASAC:n mukaan luonto itsessään.

- Paras ja kustannustehokkain lähestymistapa hiilidioksidin siirtoteknologioihin saadaan silloin, kun käännetään metsänhakkuut uudelleen metsitykseksi, lisätään maaperän hiilidioksiditasoja ja edistetään soiden ja kosteikkoalueiden säilymistä. Se on myös huokein ratkaisu niin kehittyneille kuin kehittyville maille, raportissa korostetaan.

Moraalinen uhka

Negatiivisten päästöjen teknologioihin sisältyy myös moraalisen uhan korkea riski, sillä ne heikentävät muita yrityksiä käydä käsiksi päästöongelmaan tässä ja nyt. Se on kuitenkin ykköspäämäärä koko ongelmavyyhdessä, EASAC muistuttaa.

Hiilidioksidin siirtoteknologiat ovat uhkapeliä, jota ei voi pelata ilman yritystä vähentää hiilidioksidia, Michael Norton tähdentää. Hän suosittaakin Euroopalle, että se edistäisi teknologioita, jotka ovat olennaisimpia maanosan tulevalle teollisuudelle.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) näyttäisi tässä suhteessa olevan avainratkaisu, koska siinä päästöjä siirretään isoilta teollisilta toimijoilta. Päästöjen vähentämisen pitää ilmastonmuutostaistelussa olla ykköstavoite, jolloin siihen sisältyy myös elinkelpoisen CCS -teknologian ja siihen liittyvien liiketoimintamallien nopea kehittäminen, EASAC toteaa raportissaan.

Lähde: EURACTIV/ EASAC

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: NASA/ Flickr

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit