11.10.2019, kello 15.09

Tyttöjen koulutus avainasemassa

Ilmastonmuutos ja naisten asema kohtaavat

Naisten asema kohentuu, kun tytöt voivat keskittyä kouluun ja opiskeluun. Samalla naiset pääsevät vaikuttamaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja yritysten toimintaan. YK:n kansainvälisenä tyttöjen päivänä 17-vuotias Henna Sertti valtasi Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajan jakkaran.

17-vuotias Henna Sertti työskenteli YK:n kansainvälisen tyttöjen päivän aikana Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajana. Heti aamutuimaan Sertti veti Energiateollisuus ry:n johtoryhmän kokouksen.

Kansainvälinen tyttöjen päivä 11.10. muistuttaa tyttöjen syrjinnästä. Samalla tempaus nostaa esille tyttöjen voiman ja mahdollisuudet. Suomessa tyttöjen päivän ohjelmasta vastaa Plan International Suomi. Vuonna 1937 perustettu kansainvälinen järjestö toimii yli 70 maassa. Suomeen järjestö rantautui vuonna 1998.

— Ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivät eniten maailman köyhimmissä maissa elävät tytöt, kun he joutuvat jäämään koulusta pois esimerkiksi vedenhakureissujen vuoksi, toteaa Plan International Suomi ry:n Elisa Hara.

Siksi ilmastonmuutoksen torjuminen ja tyttöjen aseman parantaminen kulkevat käsi kädessä. Koulutus parantaa tyttöjen elämää ja koulutetut naiset voivat tarjota osaamisellaan ratkaisuja ja uudenlaisia näkemyksiä ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Samoista syistä 17-vuotias lukiolainen Henna Sertti valitsi Energiateollisuus ry:n kansainvälisen tyttöjen päivän tempauksen kohteeksi. Sertti työskenteli yhden päivän Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajana.

— Energia-ala on ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta tärkein toimiala, koska energiantuotanto aiheuttaa suurimman osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä, Sertti toteaa.

Sertti huomauttaa, että suomalaiset energiayhtiöt ovat tehneet paljon ilmaston hyväksi ja saavuttaneet maailmassa edelläkävijän aseman. Nyt edelläkävijän asemasta olisi osattava pitää kiinni tekemällä lisää hyviä asioita — ei pidä jäädä odottamaan ainoastaan Euroopan unionissa syntyviä linjauksia.

— Suomi voi osoittaa maailmalle, miten hyvinvointivaltio toimii menestyksellisesti käyttämällä pelkästään puhdasta energiaa. Toimivaa konseptia voi tarjoilla muillekin maailman maille, Sertti toteaa.

Serttin mielestä Suomella on vielä haasteita. Fossiilisten polttoaineiden käyttö pitäisi lopettaa mahdollisimman nopeasti. Sama koskee turpeen energiakäyttöä.

— Miten tulevaisuudessa suhtaudutaan polttamiseen perustuvan bioenergian käyttöön? Onko oikein pitää puun polttamista hiilineutraalina, Sertti kysyy.

— Hyvät ratkaisut vähentävät päästöjä myös todellisuudessa, eivät ainoastaan tilastollisesti.

Energiateollisuudella on kunnianhimoa

Tyttöjen päivänä virkavapaata pitävä Energiateollisuus ry:n ex-toimitusjohtaja Jukka Leskelä toteaa energiatoimialan toteuttavan yhä Suomen kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa.

— Antti Rinteen hallitus on ilmastopolitiikassa edeltäjiään kunnianhimoisempi, mutta monet tärkeät päätökset ovat vielä tekemättä. Suomessa ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttaminen ei ainakaan jää kiinni energia-alan yritysten toimista.

Leskelä muistuttaa, että energiateollisuus tukee Suomen hallituksen tavoitteita puolittaa energia-alan kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteiden toteuttaminen on näkynyt jo pidemmän aikaa energia-alalla. Kaikki uudet Suomessa sähköä tuottavat laitokset ovat jo päästöttömiä. Suurimman muutoksen tuotantopalettiin aiheuttaa mahdollisesti ensi vuonna käynnistyvä Olkiluodon kolmas ydinvoimalaitos, joka tuottaa sähköä 1600 megawatin teholla.

— Bioenergian osalta energiayhtiöt käyttävät vain metsäteollisuudelle kelpaamatonta raaka-ainetta. Metsää ei siis kaadeta energian tuotantoa varten, huomauttaa Energiateollisuus ry:n tuotantojohtaja Jari Kostama.

Leskelän mielestä Suomella on nyt hyvät mahdollisuudet EU:n puheenjohtajana viedä eteenpäin vuodeksi 2050 asetettuja ilmastopoliittisia tavoitteita. Oleellista olisi kuitenkin saada aikaiseksi käytännön toimintaa koskevia päätöksiä.

— Esimerkiksi EU:n päästökaupan asemaa olisi vahvistettava pikaisesti.

KAINALOSSA

Haluatko pelastaa maailman?

Suomalainen energia-ala on hyvin miehinen toimiala. Vain neljännes energiayrityksissä työskentelevistä on naisia eivätkä energia-alalle valmistavat koulutusohjelmat houkuttele naisia.

— Energia-alalle kouluttautuminen antaa kuitenkin mahdollisuuden osallistua maailman pelastamiseen, muistuttaa Energiateollisuus ry:n työelämäyksikön asiantuntija Maiju Korhonen.

Korhonen on havainnut, että erilaiset ympäristöpainotteiset koulutusohjelmat imevät jo naisia mukaansa aikaisempaa enemmän. Ehkä ympäristöpainotuksen positiivista mielikuvaa voitaisiin soveltaa myös perinteisissä teknisissä koulutusohjelmissa.

— Naisten vähäinen määrä on ongelma kaikilla teknisillä aloilla. Tutkimusten mukaan tytöt päättävät jo 10-vuotiainen, että he eivät ole hyviä matematiikassa. Tämä vaikuttaa tyttöjen ammatinvalintaan aivan liian varhain. Todellisuudessa tytöt ovat kuitenkin matematiikassa poikia parempia.

Korhonen huomauttaa, että naisten nykyistä suurempi määrä teknisen alan yrityksissä olisi kaikkien etu. Naisilla on monesti erilainen näkökulma asioihin kuin miehillä.

— Yritykset saattavat jopa menettää osaamista, kun niiltä puuttuu naisnäkökulma asioihin.

Esimerkin voima on Korhosen mielestä merkittävä, kun energia-ala houkuttelee naisia riveihinsä. Energiayritysten olisi kyettävä viestimään tehokkaasti toiminnastaan ja naisten mahdollisuuksista edetä uralla.

teksti ja kuvat Petri Sallinen

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit