14.12.2016, kello 10.29

Kansalaisten ykköstoive energiapolitiikan ammattilaisille:

Ilmastonmuutos kuriin

Ilmastonmuutoksen hillintä on suomalaisten mielestä ilmasto- ja energiapolitiikan tärkein tavoite. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan lähes kolmannes on tätä mieltä. Yli 60 prosentilla vastanneista se on kolmen tärkeimmän tavoitteen joukossa.

Ilmastonmuutos huolettaa kansalaisia. Sen torjunta energiapolitiikan keinoin nousi suomalaisten energia-asenteita mittaavaan tutkimuksen tärkeimmäksi asiaksi.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä huomauttaa kansalaisten näkemyksen sisältävän selvän viestin. Kasvihuonekaasupäästöt on saatava kuriin — päästöjen vähentäminen on keino taistella ilmastonmuutosta vastaan.

— Tarvitsemme nykyistä paremmin toimivan päästökauppajärjestelmän Euroopan unionin alueella. Päästöjä voidaan vähentää myös kansallisin toimin, esimerkiksi liikenteessä. Tämä taas edellyttää sähköisen liikenteen ja biopolttoaineiden käytön edistämistä, Leskelä toteaa.

— Päästövähennystoimilla näyttää olevan kansalaisten vankka tuki. Samaan suuntaan energiateollisuus on jo vuosia halunnut reivata kotimaista ja eurooppalaista energiapolitiikkaa.

Uusiutuvan energian osuuden lisääminen saa kansalaisten keskuudessa lähes yhtä suuren kannatuksen kuin ilmastonmuutoksen hillintä — uusiutuvan energian käytön lisääminen on kolmen tärkeimmän toimenpiteen joukossa. Energiapolitiikan ykköstavoitteeksi uusiutuvan energian nostaa kuitenkin vain 18 prosenttia vastanneista. Energiapolitiikassa uusiutuvan energian käytön lisääminen tosin on keino vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Uusien energiainnovaatioiden kehittäminen ja kaupallistaminen nousevat tärkeimmiksi vain yhdeksän prosentin mielestä.

Puolet vastanneista nostaa kohtuullisen energian hinnan ja energiaomavaraisuuden kasvattamisen kolmen tärkeimmän energiapolitiikan tavoitteen joukkoon. Energian toimitusvarmuuden parantaminen nousee tärkeimmäksi viiden prosentin joukossa. Energia-alan työllistävää vaikutusta arvostaa tärkeimpänä vain prosentti vastanneista.

Sähkön vienti hyväksytään

Sähkönkulutus jatkaa kasvuaan, vaikka kokonaisenergikulutus ei enää kasvaisi. Näin ajattelee 79 prosenttia vastanneista. Näkemys on voimistunut viime vuosien aikana

Suomalaisen sähkön kehittäminen vientituotteeksi saa myös kannatusta. 55 prosenttia vastanneista on täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä kysyttäessä voisiko sähkö olla Suomelle hyvä vientituote. Täysin eri mieltä vastanneista oli vain 13 prosenttia. Sähkön tuontia ulkomailta taas haluaisi vähentää 68 prosenttia vastanneista. Vuonna 2006 näin halusi tehdä 46 prosenttia vastanneista.

Uusiutuvien tukeminen hyväksytään

Uusiutuvan energian tuotannon tukemisen verovaroin saa hyväksynnän 64 prosentilta vastanneista. 24 prosenttia vastanneista on täysin samaa mieltä ja 40 prosenttia jokseenkin samaa mieltä asiasta. Vain kuusi prosenttia on täysin eri mieltä. Trendi on ollut viime vuodet tämän osalta muuttumaton.

Aurinkosähkö on vastaajien ehdoton suosikki — 88 prosenttia vastanneista haluaisi lisätä sen käyttöä. Kakkosena on tuulivoima (71%), kolmosena puu- ja bioenergia (69%) — neloseksi nousee vesivoima (56). Kaikki saavat vankan kannatuksen tuotantomuotojen lisäystarvetta kysyttäessä.

Kivihiili on inhokkina joukon hännillä — 82 prosenttia vastanneista haluaisi vähentää sen käyttöä. Turpeen käyttö energian tuotannossa taas jakaa voimakkaasti mielipiteitä: 23 prosenttia haluaisi lisätä sen käyttöä ja 41 prosenttia vähentää,25 prosentin mielestä sitä käytetään sopivasti. Samansuuntaista on suhtautuminen ydinvoiman käyttöön: 30 prosenttia vastanneista haluaisi lisätä sen käyttöä, 36 prosenttia vähentää ja 20 prosentin mielestä sitä käytetään tällä hetkellä sopivasti.

Maksuhalukkuus vähentymässä

Kyselyyn vastanneista vain yhdeksän prosenttia olisi valmis mukisematta maksamaan energiasta korkeampaa hintaa, mikäli tämä vähentäisi energiantuotannon ympäristöhaittoja. 34 prosenttia vastanneista on jokseenkin samaa mieltä. Maksuhalukkuus on laskussa. Kahtena edellisvuonna selvästi yli puolet oli vähintään jokseenkin samaa mieltä asiasta.

Viranomaisiin luotetaan

Säteilyturvakeskus tuottaa eniten kyselyyn vastanneiden mielestä luotettavaa tietoa — 80 prosentin mielestä Säteilyturvakeskus tuottaa vähintään melko luotettavaa tietoa energiasta. Energia-alan tutkimuslaitokset, Ympäristöministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö ja Energiavirasto ovat listalla seuraavina.

Yleisradio, Maailman luonnonsäätiö ja sanomalehdet saavat myös hyviä arvosanoja luotettavuudessa. Energia-alan järjestöt tuottavat 42 prosentin mielestä melko luotettavaa tietoa ja kuuden prosentin mielestä hyvin luotettavaa tietoa.

Tutkimukseen vastasi 1000 kansalaista IRO Researchin internetpaneelissa. Kansalaisten energia-asenteita on mitattu vuosittain vuodesta 1983 asti. Tutkimus toteutettiin Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta.

Tutkimuksen tuloksiin voi tarkemmin perehtyä täällä.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit