06.11.2015, kello 14.16

Uusimisurakat jatkuvat

Imatran vesivoimalan perusparannus valmistui

Fortumin Imatran vesivoimalaitoksen neloskoneiston perusparannus on valmistunut. Suomen suurin vesivoimalaitos tuottaa nyt 192 megawatin teholla sähköä.

Maaliskuun alussa aloitettu neloskoneiston perusparannus valmistui suunnitellussa aikataulussa. Hankkeessa uusittiin koneiston turbiini, generaattori sekä sähkö- ja automaatiolaitteet. Samalla uusittiin myös muita koneiston apujärjestelmiä ja korjattiin koneiston vesiteitä. Vastaavanlainen perusparannus tehtiin aikaisemmin voimalaitoksen kolmoskoneistolle.

– Voimalaitoksen 85 vuotta käytössä olleiden kolmos- ja neloskoneistojen nykyaikaistaminen oli voimalaitoksen historian suurin perusparannus, projektipäällikkö Juha Tella Fortumista kertoo.

Urakan laajuus oli yli 40 henkilötyövuotta ja se työllisti kahden vuoden aikana enimmillään lähes 60 henkilöä Imatralla.

Investoinnit Imatran vesivoimalaitokseen jatkuvat. Käynnissä on voimalaitoksen padon, patoluukkujen ja padon päällä kulkevan sillan uusiminen. Padon uusimisurakka valmistuu vuonna 2018. Peruskorjaus parantaa padon turvallisuutta, luotettavuutta ja pidentää käyttöikää.

Seuraavana vuorossa Tainionkosken voimalaitos

Fortum investoi myös Vuoksen vesistössä olevaan Tainionkosken vesivoimalaitokseen. Vuonna 2017 aloitetaan voimalaitoksen ykkös- ja kakkoskoneistojen nykyaikaistaminen. Koneistojen perusparannus nostaa Tainionkosken vesivoiman tuotantotehoa yhteensä 8 megawatilla. Koneistojen uusimishanke valmistuu vuoden 2018 aikana.

Vuoksen vesivoimalaitosten koneistojen uusiminen on osa Fortumin pohjoismaisten vesivoimaloiden pitkän tähtäimen investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä uusiutuvan vesivoiman tuotantoa ja parantaa vesivoimalaitosten turvallisuutta ja käytettävyyttä.


Kuva: Fortum

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit