22.04.2020, kello 15.29

Tuloksena kaupunkimainen ääniympäristö

Infraäänet eivät syy oireiluun

Tuulivoimalaitosten aiheuttamat infraäänet eivät ole syy tuulivoimalaitosten lähellä asuvien ihmisten terveydelliseen oireiluun. Infraäänien vaikutusta selvitettiin valtioneuvoston rahoittamassa tutkimuksessa.

Tuulivoimalaitosten ilmaantuminen paikkakunnalle muuttaa alueen ääniympäristöä kaupunkimaiseksi. Tuoreen tutkimuksen mukaan tuulivoimalaitosten lähellä sijaitsevissa kodeissa laitosten aiheuttama infraäänitaso on samaa suuruusluokkaa kuin kaupunkiasunnoissa.

Infraääni on matala ääni, jota ei voi kuulla. Infraääniä esiintyy kaikkialla luonnossa ja rakennetussa ympäristössä yhdessä kuuluvien äänien kanssa. Vaikka infraääniä ei voi kuulla, voivat herkimmät aistia niitä.

"Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys" -hankkeessa tutkittiin mittausten, haastatteluiden ja kuuntelukokeiden avulla infraäänien vaikutusta ihmisten terveyteen. Taustalla vaikuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian linjaus. Sen mukaan tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista on tehtävä riippumaton ja kattava selvitys. Toisena syynä selvitystyöhön oli se, että infraäänien terveysvaikutuksista ei ole aikaisempaa tieteellistä näyttöä. Lisäksi infraäänet nostetaan usein esille tuulivoimaan liittyvissä kansalaiskeskusteluissa.

VTT:n, Työterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston ja THL:n yhteishankkeessa kohteiksi valittiin tuulivoimalaisten lähellä sijaitsevia eri tavoilla rakennettuja taloja, joiden asukkailla oli havaittu terveydellisiä ongelmia. Rakennukset sijaitsivat noin 1,5 kilometrin etäisyydellä tuulivoimalaitoksista. Tuulivoimalaitosten ääniä tallennettiin laitosalueella sekä rakennusten pihalla ja sisätiloissa.

Tämän lisäksi toteutettiin kyselytutkimus 20 kilometrin säteellä tuulivoimalaitoksista asuvien ihmisten keskuudessa. Otokseen valikoitui vajaat 5000 ihmistä.

Infraäänillä ei osuutta

Tuulivoimalaitosten lähellä asuvista 15 prosenttia oletti terveyshaittojensa aiheutuvan tuulivoimalaitosten infraäänistä. Koko tutkimusalueella asuvista näin oletti viisi prosenttia. Infraääniin yhdistettäviä ongelmia olivat tinnitus, paineen tunne korvassa, unihäiriöt, sydämen rytmihäiriöt, päänsärky tai huimaus.

Infraäänien vaikutuksia tutkittiin mm. infraääniä sisältävien ääninäytteiden avulla sekä sellaisten näytteiden avulla, joista infraäänet oli poistettu. Koehenkilöt eivät kuitenkaan erottaneet näytteitä toisistaan. Tutkijoiden mielestä on kuitenkin todennäköistä, että osa ihmisistä havaitsee suurimmat tuulivoimalaitosten aiheuttamat infraäänitasot, vaikka sitä ei tässä tutkimuksessa voitu osoittaa.

Tutkimus ei myöskään tuottanut näyttöä tuulivoimalaitosten infraäänien terveysvaikutuksista. Tästä huolimatta tuulivoimalaitosten läheisyys näyttää aiheuttavan osalle ihmisistä todellisia ja elämänlaatua heikentäviä oireita. Tutkijoiden mielestä niiden lieventämiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Toimenpide-ehdotuksissa mainitaan mm. tuulivoimalaitosten kuuluvan äänen, valojen ja vilkkuvan varjostuksen aiheuttamien haittojen minimoiminen.

Tutkijat muistuttavat, että nosebomekanismit voivat selittää osan ihmisten oireista. Nosebo tarkoittaa sitä, että ihmisen negatiiviset odotukset, uskomukset ja pelot voivat aiheuttaa todellisia fyysisiä terveydellisiä haittoja. Tutkimusten mukaan koetun huolen määrä erilaisten ympäristötekijöiden terveysvaikutusten suhteen korreloi suoraan oireiden määrään. Tähän voi riittää jo se, että henkilö suhtautuu negatiivisesti esimerkiksi tuulivoimalaitoksen visuaaliseen ilmeeseen maisemassa. Oireita voi vastaavasti vähentää se, jos henkilö saa tuulivoimalaitoksista taloudellista hyötyä.

Siksi tutkijat huomauttavat, että tuulivoimalaitosten mahdollisista terveydellisistä haitoista ei pitäisi esittää perusteettomia väittämiä. Tämä ainoastaan lisää huolta ja oireilua. Viestinnässä olisi syytä käyttää vain luotettaviin tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa.

— Jatkotutkimuksiakin tarvitaan, raportti toteaa.

Panostuksia olisi kohdistettava tuulivoimalaitoksissa käytettyihin teknisiin ratkaisuihin, mutta myös yksilöllisiin ja yhteisöllisiin toimiin. Kun tuulivoima-alueiden asukkaiden näkemykset otetaan huomioon, vähentää tämä tuulivoimalaitosten häiritsevyyttä ja samalla ihmisten hyvinvointi lisääntyy.

KAINALOSSA

Tervetullut tutkimus

Laaja-alaiset tieteelliset tutkimukset tuottavat luotettavaa ja uskottavaa tietoa. Samalla uskomuksille jää vähemmän tilaa.

— "Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys" -hankkeen tulokset todennäköisesti vähentävät tuulivoimalaitosten lähellä asuvien kansalaisten huolia, toteaa Energiateollisuus ry:n tuulivoima-asiantuntija Kati Takala.

— Nyt kun infraäänien vaikutusta on tutkittu, voidaan jatkotyö kohdistaa muiden haitallisiksi koettujen asioiden vähentämiseen.

Hankkeesta nyt julkistetut tiedot olivat kuitenkin vasta ennakkotietoja. Lopullinen tutkimisraportti aiheesta julkistetaan kesäkuussa.

"Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys" -hankkeen tuloksiin voi tutustua tarkemmin täällä.

teksti Petri Sallinen / kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

"Tutkimus" ja tutkimus

Kannattaa myös katsoa 58 min Infraääniluento

INFRASOUND AND LOW FREQUENCY NOISE - Ljubljana 2018

https://www.youtube.com/watch?v=ZXCZ3OyklrE

Tutkimuksessa käytetty mm. tupakoimattomia rottia.

MOH - la huhtik. 25 17:57:43 2020