01.09.2016, kello 12.50

Toimitusjohtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry:

Innovaatiorahoitus vauhdittaa investointeja

Uuden teknologian käyttöönottoa edistävä julkinen innovaatiorahoitus edistäisi energia-alan investointeja Suomessa. Samalla energiayhtiön asiakkaille syntyy kokonaan uudenlaisia tuotteita ja palveluita. Näin toteaa Energiateollisuus ry:n tuore toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Pitkään energia-alan asiantuntijatehtävissä työskennellyt Jukka Leskelä aloitti Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajana 1.9.2016.

Digitalisaatio jyrää myös energiatoimialalla. Energia-ala on tempautunut muutosten pyörteisiin, joissa uuden ajan teknologia tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Digitalisaatioon perustuvat uudet tuotteet muokkaavat erityisesti energiayhtiön ja niiden asiakkaiden välisiä suhteita ja vuorovaikutusta.

— Asiakas on vahvasti toiminnan keskiössä. Palveluiden kehittämisessä kuunnellaan herkällä korvalla asiakasta. Tämä tiivistää vuoropuhelua, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajana tänään aloittanut Jukka Leskelä toteaa.

— Vuorovaikutussuhteiden rakentaminen on tietenkin energiayhtiöiden vastuulla, mutta uusien tuotteiden kehittämistä voitaisiin vauhdittaa julkisen innovaatiorahoituksen avulla. Innovaatiorahoitus jouduttaa alan investointeja — samalla syntyy uusia työpaikkoja.

Leskelän mielestä hyvin kohdennetulla energia-alan innovaatiorahoituksella voitaisiin korvata syöttötariffien kaltaiset tuotantotuet. Innovaatioiden ja investointien tukeminen on tehokkaampaa julkisten varojen käyttöä kuin tuotantotuet — tuotantotuet sotkevat myös sähkömarkkinoiden toimintaa.

— Tukipolitiikan kriittinen tarkastelu on hyödyllistä ilmastopolitiikan kannalta, mutta myös energiayhtiöiden asiakkaiden ja koko yhteiskunnan kannalta, Leskelä huomauttaa.

Energiatoimiala on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään kovalla kädellä. Tehty työ on jo tuottanut tulosta: sähkön ja kaukolämmön tuotannon kasvuhuonekaasupäästöt ovat olleet laskussa jo useita vuosia. Samalla uusiutuvan energian käyttö sähkön ja kaukolämmön tuotannossa on kasvanut Suomessa reippaasti.

— Myönteinen kehitys jatkuu, kunhan kasvihuonekaasupäästöt hinnoitellaan oikein. Paras tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä on Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän aseman vahvistaminen. Samalla energiaverotuksen painopistettä on syytä muuttaa enemmän hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi, Leskelä toteaa.

Tekniikka-alan suuri shokki

Asiakasnäkökulman korostuminen vahvasti tekniikkaan perustuvalla toimialalla on ollut radikaali muutos.

— Asiakasnäkökulma on monille toimialoille itsestään selvää, mutta energia-alalla perinteet ovat olleet erilaiset. Aikaisemmin yhtiöt toimittivat asiakkailleen vain energiaa ja energialaskuja, nyt yhtiöt kuuntelevat herkällä korvalla myös asiakkaidensa toiveita. Energia-alalle tämä on ”iso juttu”, Leskelä toteaa.

Leskelän mielestä Suomi voi edistyksellisen energia- ja tietotekniikkainfrastruktuurinsa avulla nousta asiakaslähtöisten energiatuotteiden ja –palveluiden edelläkävijäksi Euroopassa. Uusien energiatuotteiden avulla voidaan myös edistää energiatehokkuutta ja lisätä asumismukavuutta.

— Sähkön pientuotannon yleistyminen ja kahteen suuntaan toimivat energiaverkot ovat hyviä esimerkkejä uuden ajan toimintamuodoista, jotka ovat lyömässä läpi Suomessa. Näiden avulla energiayhtiöt voivat rakentaa uusia liiketoimintamalleja, joista osa saattaa päätyä jopa vientituotteiksi.

Kuva Petri Sallinen

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit