14.01.2020, kello 15.11

Maan suunta tärkeä koko planeetan osalta

Intiasta tulossa iso energiavaikuttaja

Intia rynnistää voimalla merkittäväksi tekijäksi globaalilla sähkösektorilla. Kun maan energiantarve tuplaantuu vuoteen 2040 mennessä, niin samassa ajassa sen sähköntarve jopa kolminkertaistuu.

Väestöltään 1,4 miljardin ihmisen Intia on yksi maailman nopeimmin kasvavista suurista talousalueista. Energiapolitiikassaan maan hallitus on lähtenyt toteuttamaan suurimittaista uusiutuvan energian ohjelmaa huutokauppoineen ja edistämään öljy- ja kaasumarkkinoita niin, että ulkomaisten sijoittajien on aiempaa helpompi päästä niille.

Intia on sementoimassa roolinsa merkittävänä pelurina maailman energiamarkkinoilla, arvioi Kansainvälinen Energiajärjestö IEA, joka on hiljattain julkistanut ensimmäisen, yksistään Intiaa koskevan energiakatsauksensa.

Yhdessä IEA:n kanssa selvitystä on ollut toteuttamassa julkisen vallan ajatushautomo NITI Aayog, joka auttaa Intian hallitusta useiden poliittisten aloitteiden suunnittelussa ja niiden toimeen panossa. NITI Aayogin toimitusjohtaja Shri Amitabh Kant sanoo Intian ottavan nyt suuria harppauksia kohti edullista, varmaa ja puhtaampaa energiaa, joka on kaikkien kansalaisten saatavilla. Hänen mukaansa Intia tekee nyt työtä hartiavoimin muuttaakseen energiasektorinsa.

IEA:n pääjohtaja Fatih Birol esitteli New Delhissä syvälle luotaavana tutkimuksen pääkohdat perjantaina 10. tammikuuta. Näin tehdessään Birol sanoi, että Intian edessä olevat energiavalinnat ovat kriittisiä paitsi omien kansalaisten myös koko planeettamme kannalta.

Uusiutuvaa jo yli viidennes kokonaiskapasiteetista

Energiajärjestön raportin mukaan Intian sähköntuotantoa leimaa vahva uusiutuvien kasvu. Niiden osuus on nyt lähes 23 prosenttia maan sähköntuotannon kokonaiskapasiteetista. Myös energiatehokkuuden parannukset purevat – niillä on vähennetty 15 prosenttia energian lisätarvetta sekä öljyn ja kaasun tuontia. Lisäksi ilman saasteet ovat vähentyneet ja hiilidioksidipäästöt pienentyneet 300 miljoonalla tonnilla vuodesta 2000 vuoteen 2018.

Uusiutuvien hyödyntämisen kannalta Intian suotuisimmissa osavaltioissa uusiutuvan energian osuus sähköntuotannosta on jo yli 15 prosenttia. Se on taso, joka IEA:n mukaan vaatii erityistoimia, jotta tuotanto voidaan ohjata ’pehmeästi’ sähköjärjestelmään.

IEA kehuu Intian hallitusta siitä, että se on edistänyt voimaperäisesti kansalaistensa pääsyä sähkön ja puhtaan ruuan valmistuksen piiriin. Raportissa myös rohkaistaan Intiaa vakiinnuttamaan hallitusten välinen energiapoliittinen koordinointi kansallisen energiapolitiikan puitteisiin.

NITI Aayog varatoimitusjohtaja Rajiv Kumar korostaa, että Intia ei voi saavuttaa energiatavoitteitaan ilman keskus- ja osavaltiohallitusten välistä vahvaa koordinaatiota. Tämä koskee erityisesti sähkömarkkinamallia ja uusiutuvan tavoitteita.

Intia tarvitsee toimivat sähkön tukkumarkkinat

Kun Intia edistyy harppauksin kohti edullista, turvallista ja puhtaampaa energiaa, IEA:n selvitys suosittaa maan etenevän kohti avoimempaa sähkömarkkinaa ja käyttämään markkinaehtoisia ratkaisuja kunnianhimoisten energiauudistusten toteuttamiseksi.

Energiajärjestö toteaa raportissaan energian saatavuuden parantumisen nostaneen Intian väestön elintasoa ympäri maan. Lisäksi IEA uskoo, että Intialla on nyt kaikki mahdollisuudet houkutella lisää investointeja kasvavien energiatarpeidensa tyydyttämiseksi.

IEA korostaa, että Intian haasteena on varmistaa sähköntuotantosektorillensa terve talous. Siinä on tekemistä, kun kapasiteettia jää käyttämättä, hiili- ja maakaasuvoimaloita ajetaan vajaalla teholla ja uusiutuvien osuutta on koko ajan pyrittävä kasvattamaan.

Hiili- ja kaasusähkötuotannon ongelmiin hallitus on pyrkinyt vastaamaan ottamalla käyttöön toimia, joilla polttoaineiden tarjonnan taloudellinen tehokkuus ja rahoituksen saatavuus ovat parantuneet. Toimivien sähkön tukkumarkkinoiden luominen on IEA:n mukaan elintärkeää Intian tuotantokapasiteetin hyödyntämisen parantamiseksi.

Uusiutuvien osalta IEA ehdottaa, että otetaan käyttöön joustavia investointeja, joiden avulla tuuli- ja aurinkosähkö saadaan sovitettua yhteen ja samaan sähköjärjestelmään. Esimerkkejä joustavuudesta ei ole saatavissa vain hiili- tai kaasupuolelta, vaan myös itse uusiutuvien puolelta, sähkönvarastoinnista, kysyntäjoustoista ja sähköverkoista. Näiden toteutuminen edellyttää kuitenkin sähkömarkkinauudistusta.

Jäähdytystarpeen tyydyttäminen vaatii parempaa energiatehokkuutta

IEA-analyysi osoittaa, että vuonna 2018 Intian investoinnit aurinkoenergiaan olivat suuremmat kuin kaikkeen fossiilipolttoaineisiin perustuvaan sähköntuotantoon. Laajamittaiset huutokaupat ovat merkinneet uusiutuvalla tuotetun sähkön hinnan nopeaa halpenemista, ja viime vuoden loppuun mennessä Intian uusiutuvan energian kapasiteetti ylsi jo 84 GW:iin. Sähköntuotannon kokonaiskapasiteetti maassa oli 366 GW vuoden 2019 lopussa.

Tähän perustuen IEA uskoo Intian saavuttavan vuoden 2022 tavoitteensa - 175 GW uusiutuvaa. Samalla energiajärjestö kuitenkin huomauttaa, että edistys vaatii nykyistä enemmän joustavuutta järjestelmäintegraatioon. Myös energiatehokkuuden on lisäännyttävä merkittävästi, mikäli Intia aikoo tyydyttää jäähdytystarpeensa. Maa arvioi tarvitsevansa noin 1 miljardi kappaletta jäähdytysyksiköitä vuoteen 205mennessä.

- Nostamalla merkittävästi energiatehokkuustasoaan Intia voisi säästää energian tuonnissa noin 170 miljardia euroa vuodessa ja välttää sähköntuotantoa 875 TWh:n edestä, mikä vastaa noin puolta maan vuotuisesta kokonaissähköntuotannosta, IEA-raportti toteaa.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Shutterstock

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

Intiasta tulossa iso energiavaikuttaja

BP statistical review:n mukaan Intian fossiilisten polttoainieden käytöstä aiheutuneet päästö ovat nousseet 962 Mt:sta 2479 Mt:iin aikavälillä 2000-2018, eli n. 2,5-kertaistuneet.
Artikkelissa esitetyt väitteet ovat vahvasti ristiriidassa tämän kanssa.

Pentti Niemeläinen - ti maalisk. 10 13:06:43 2020