01.12.2015, kello 13.32

CLC-yhdistys:

Investointien kasvu mittaa Pariisissa onnistumisen

Pariisin sopimuksen tulee edistää ilmastonmuutosta hillitseviä toimia jo ennen vuotta 2020, sanoo yritysjohtoinen Climate Leadership Council-yhdistys. Sen mukaan ilmastotavoitteen toteutuminen edellyttää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävien investointien nelinkertaistamista vuoden 2013 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

– Valtaosa ilmastomyönteisistä investoinneista tulee yksityisiltä yrityksiltä. Julkisen sektorin rahoituksella ei saada aikaan riittävän suuria investointeja ilmastonmuutoksen hillintään, CLC-yhdistyksen toiminnanjohtaja Jouko Keronen toteaa.

Keronen korostaa, että siirtyminen vähäpäästöiseen yhteiskuntaan on valtava urakka, joka on tehtävä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Siinä markkinaehtoisten investointien avulla voidaan tehokkaimmin kehittää uusia teknologisia ratkaisuja.

Hallitusten roolina CLC näkee sen, että ne toimillaan edistävät markkinaehtoisten investointien rahoitusta ja markkinamekanismien laajentumista.

– Vain elinvoimaiset ja kannattavat yritykset pystyvät vaadittavaan kehitystyöhön ja investointeihin, joten olennainen osa ilmastotyötä on yritysten toimintaedellytysten varmistamista.

Hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu on paras keino

Kerosen mukaan globaali hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu on paras keino vauhdittaa investointeja vähähiilisiin ratkaisuihin. Teknologianeutraalina se on myös tasapuolisin malli ilmastonmuutoksen torjunnan kustannusten jakamisessa.

Yhdistys haluaa lisäksi, että monissa maissa käytössä olevia fossiilienergian tukiaisia ryhdytään purkamaan mahdollisimman nopeasti. Päästöjen hinnoittelua varten tarvitaan CLC:n mukaan läpinäkyvät ja globaalisti yhteismitalliset laskenta- ja raportointikäytännöt.

– On tärkeätä, että investointivolyymien kasvua seurataan esimerkiksi 3-5 vuoden välein. Jos riittävää kasvua ei saada aikaan pitää tehostaa markkinamekanismien toimintaa tai ottaa käyttöön uusia menetelmiä, Keronen sanoo.

CLC hoputtaa myös kehittämään vähähiilisiä kuluttajamarkkinoita, joilla kansalaisilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sen haittojen minimoimisessa.

– Mitä aktiivisemmin valitsemme vähäpäästöisiä ratkaisuja, sitä enemmän yritykset ja julkinen sektori panostavat niiden kehittämiseen.


Climate Leadership Council (CLC) on Suomen johtavien yritysten ja organisaatioiden muodostama yhdistys, jonka tarkoituksena on kannustaa yrityksiä ja organisaatioita siirtymään hiilineutraaliin ja kestävästi luonnonvaroja hyödyntävään toimintatapaan. Energia-alan yrityksistä CLC:hen kuuluvat Fortum, Gasum, Neste, Porvoon Energia, St1 ja Turku Energia. Fortum on edustettuna yhdistyksen hallituksessa. 

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit