02.02.2017, kello 13.47

Euroopan laajuinen sähköverkkosuunnitelma valmistui

Investointitarve 150 miljardia euroa

Sähköverkkoihin pitäisi investoida 150 miljardia euroa seuraavien kymmenen vuoden aikana, jotta Euroopan unionin asettavat ilmastotavoitteet saavutetaan. TYNDP 2016 -suunnitelma sisältää myös kantaverkkoyhteyksien rakentamista Suomessa.

Euroopan kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E on julkaissut Euroopan unionin kattavan suunnitelman sähköverkkojen kehittämistarpeista. Suunnitelma sisältää investointitarpeet seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suunnitelman taustalla vaikuttavat EU:n asettamat ilmastopoliittiset tavoitteet vuodeksi 2030.

Sähköverkoilla on merkittävä rooli, kun sähköntuotannon päästöjä halutaan vähentää. Päästöjä vähennetään mm. lisäämällä uusiutuvan energian määrää sähköntuotannossa. Tämä taas vaikuttaa tarpeeseen kehittää sähkön siirtoverkkoja. Paikallisen sähköntuotannon lisääntyminen, kysyntäjoustojärjestelmien käyttöönotto, sähkön varastointi ja energiatehokkuustoimien lisääntyminen muuttavat sähköverkkojen luonnetta — sähköverkkoihin tarvitaan uudenlaista tekniikka.

Euroopan sähköverkkoja on ylipäätään vahvistettava, jotta sähköä voidaan siirtää tehokkaasti kysyntää vastaavia määriä suurilta tuotantoalueilta suuriin käyttökeskittymiin. Sähkömarkkinat toimivat puutteellisesti, mikäli sähkönsiirtoverkko ei taivu markkinoiden tarpeisiin.

TYNDP 2016 -suunnitelman yksi reunaehto on eurooppalaisten kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

150 miljardia euroa sähköverkkoihin

TYNDP 2016 -suunnitelmassa on arvioitu, mikä ilmastopoliittisten tavoitteiden mukainen eurooppalainen sähköverkko maksaisi. Suunnitelman mukaan investointien tarve on 150 miljardia euroa seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Kymmenvuotissuunnitelma sisältää jo aloitettuja rakennushankkeita tai investointipäätöksen saaneita hankkeita. Mukana on myös suunnitelmia, joiden aloittamisesta ei ole vielä päätetty. Osa suunnitelmista on jo varmoja, mutta eurooppalaisille sähköverkkosuunnitelmille on tyypillistä epävarmuus — osa hankkeista voi peruuntua kokonaan, osa taas voi viivästyä.

Suomessa kantaverkkotoiminnasta vastaavan Fingrid Oyj:n projekteista suunnitelmaan on kirjattu uusi 400 kilovoltin johtoyhteys Suomen ja Ruotsin välille, Keminmaan ja Pyhäselän välinen siirtoyhteys sekä Suomen ja Ruotsin välisen Fenno-Skan 1 -merikaapelin uusiminen.

TYNDP 2016 -suunnitelman laatinut ENTSO-E on Euroopan unionin kansallisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö. EU-komissio on antanut järjestölle virallisen aseman laatia unionin aluetta koskevia kantaverkon kehittämissuunnitelmia. Samalla järjestö tarkkailee, miten eurooppalainen sähköjärjestelmä toimii ja toimivatko sähkömarkkinat läpinäkyvästi. ENTSO-E laatii myös ohjeita kantaverkkotoimintaa koskevista yhteisistä käytännöistä.

EU-komissio käyttää ENTSO-E:n laatimia selvityksiä sähköverkkotoimintaa ja sähkömarkkinoita koskevassa lainsäädäntötyössä. Tässä mielessä järjestöllä on hyvinkin virallinen asema unionin päätöksentekokoneistossa. Samalla on kuitenkin keskusteltu siitä, miten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö voi objektiivisesti laatia laeiksi ja asetuksiksi jalostuvia esityksiä, jotka koskevat järjestön jäsenten toimintaa.

TYNDP 2016 -suunnitelma on julkaistu interaktiivisena esityksenä täällä.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit