08.05.2018, kello 16.18

Lämpenevä ilmasto iskee USA:n talouteen

Isoimmassa vaarassa Trump-osavaltiot

Hiilen verottamisen ei pitäisi olla ongelma punaisille Trump-osavaltioille – mutta ilmaston lämpeneminen on. Se horjuttaa erityisesti näiden republikaanien hallitsemien eteläisten osavaltioiden talouskasvua.

Tällaiseen tulokseen on päätynyt Yhdysvaltain keskuspankkijärjestelmään kuuluva Federal Reserve Bank of Richmond selvityksessään ilmaston lämpenemisen vaikutuksista USA:n talouteen.

Tutkimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen horjuttaa koko liittovaltion taloutta, mutta suurimmassa vaaravyöhykkeessä ovat eteläiset osavaltiot, joissa kesäajan lämpötilat nousevat tosi korkealle. Näitä ovat muun muassa Florida, Louisiana, Texas, Mississippi, Oklahoma, Alabama, Georgia, Etelä-Carolina, Arkansas ja Arizona. Kaikissa näissä punaisissa osavaltioissa enemmistö äänesti Donald Trumpia vuonna 2016.

Missä talous kasvaa, siellä optimilämpötila

Fedin selvitys on sopusoinnussa vuonna 2015 julkaistun Nature-tutkimuksen kanssa, jossa määriteltiin optimaalinen lämpötila taloudelliselle toimeliaisuudelle. Tulokseksi tuli 14°C -astetta (57°F). Sitä lähellä olevia keskilämpötiloja on mitattu juuri maailman kehittyneimmillä alueilla kuten Yhdysvalloissa, Japanissa ja suurimmassa osassa Eurooppaa.

Mutta ilmaston lisääntyvä lämpeneminen muuttaa näiden alueiden säätiloja talouskasvun kannalta huonompaan suuntaan. Ja kohtalon kysymys kuuluu silloin, kuinka paljon?

Uusi selvitys päättelee, että mikäli Pariisin sopimuksen tavoite pysyä alle 2°C -asteen lämpenemisessä onnistuu, USA:n talouskasvu hidastuu vain 5-10 prosenttia. Nykyisellä polulla, joka johtaisi 3–3,5°C -asteen lämpenemiseen vuoteen 2100 asti, talouskasvu Yhdysvalloissa hidastuisi 10:stä 20 prosenttiin. Tätä nopeammalla lämpenemisellä (4°C vuoteen 2100) yksistään kuumemmat lämpötilat johtaisivat 12-25 prosenttia hitaampaan kasvuun.

Republikaanit harha-ajossa

Louisianalainen kongressiedustaja Steve Scalise esitteli äskettäin uuden anti-hiiliveroehdotuksensa, jonka keskeinen viesti on, että hiilivero tyrehdyttää talouskasvua. Vuonna 2013 hän teki vastaavanlaisen esityksen saaden sille kongressissa 155 kannattajaa ja kolme vuotta myöhemmälle (2015) esitykselle kannattajia kertyi 82. Tuorein versio on saanut vasta yhden kannattajan, mutta niitä tulee epäilemättä lisää.

Näin ajatellaan vahvasti republikaanijohtoisessa osavaltiossa, vaikka tuore taloustieteellinen tutkimus osoittaa, että epäonnistuminen ilmaston lämpenemisen hillinnässä johtaa vääjäämättä talouskasvun hiipumiseen. Ilmastopoliittiset toimet voivat nekin osittain hidastaa talouskasvua, mutta se että lämpenemishuoli tunnistetaan ja että siihen reagoidaan on rakennettava lainsäädännön varaan.

Fedin tutkimus huomauttaa, että Human Development Indexin mukaan koko Yhdysvaltain mittakaavassa eteläiset osavaltiot ovat vähiten kehittyneitä. Niillä on siis kontollaan jo nyt amerikkalaiskeskimäärää heikommat taloudet, jotka ilmastotoimien epäonnistuessa heikentyvät entisestään.

Takaisin kulutukseen palautuva hiilivero

Ympäristöjärjestö Citizens’ Climate Lobby on vastannut kohta kohdalta Scalisen ehdotukseen omalla talousanalyysillaan, joka perustuu maltilliseen hiiliveropolitiikkaan. Sen mukaan bruttokansantuote voisi kasvaa 80-90 miljardia dollaria vuodessa.

Tarkoitus on, että kannettava hiilivero palautuisi takaisin kotitalouksille ja enemmistölle koko amerikkalaisista, jolloin se enemmän kuin kompensoisi hiiliverokulut. Siten käytettävissä oleva tulo kasvaisi ja sen myötä lisääntyvä kulutus kiihdyttäisi puolestaan talouskasvua.

Epäonnistuminen ilmastopolitiikassa hidastaa väistämättä talouskasvua, erityisesti eteläisissä republikaanien hallitsemissa osavaltioissa. Järkevästi toteutettu hiilivero voi taas maltillisesti kiihdyttää talouskasvua. Hiiliverotuksen sokea vastustaminen on yksinkertaisesti pahasta niin taloudelle kuin Trumpin äänestäjille.

Mikäli Trump, Scalise ja muut republikaanit haluavat estää hidastuvan talouskasvun etelän punaisissa osavaltioissa, heidän pitäisi yrittää rakentaa optimaalinen hiilivero, eikä vain hylätä ajatusta suoralta kädeltä.

Lähde: The Guardian

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Tony Gutierrez/AP

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit