18.04.2018, kello 16.20

Ilmaston lämmetessä

Jäähdytystarve ohi lämmitystarpeen

Kasvava keskiluokka ja lämpiävä maapallo voivat johtaa siihen, että vuosisadan puoliväliin tultaessa jäähdytykseen tarvitaan enemmän energiaa kuin lämmitykseen, kertoo Guardian eri tutkimuksiin nojautuen.

Vuoteen 2050 mennessä ilmastointiin, jäähdytykseen ja muihin viilentäviin kodinkoneisiin tarvittavan energian määrä nousee tutkijoiden mukaan jopa 90 prosenttia vuoden 2017 tasosta. Se aiheuttaa mittavan haasteen sähköverkoille ja ilmastonmuutoksen hillinnälle.

Birminghamin yliopisto on tullut jopa siihen tulokseen, että jäähdytystarpeen kasvu tulisi niillä varovaisillakin arvioilla, joilla on ennustettu tarpeen lisääntymistä Kiinassa, Intiassa ja niitä vielä kuumemmissa maissa.

Jäähdytys jäänyt katveeseen

- Jäähdytys ei yksinkertaisesti ole vielä kunnon keskustelunaihe. Ja silti me menetämme jäähdytyksen puutteen vuoksi 200 miljoonaa tonnia ruokaa joka vuosi. Sillä on valtavat jälkiseuraukset, kylmätalouden professori Toby Peters sanoo.

Birminghamin yliopiston yhteydessä toimiva kylmätalouden instituutti järjestää maailman ensimmäisen ”puhdas kylmä” -aiheisen konferenssin tällä viikolla (16). Tarkoitus on miettiä, miten tarttua ongelmaan, ja tähdätä siihen, että 0,2 prosenttia energian tutkimus- ja kehitysrahoituksista käytettäisiin jäähdytykseen.

Britannian edellisen hallituksen ulkoministeriötä palvellut tieteellinen pääneuvonantaja ja ilmastoekspertti sir David King sanoo jäähdytyksen olevan kriittisen tärkeä asia. Energian käytön kannalta se on merkittävimpiä kysymyksiä, hän lisää.

Ilmastointi yleistyy pientaloissa

Suurin energiantarve jäähdytykseen tulee ilmastoinnista, jolla saadaan paitsi asumismukavuutta mutta torjutaan myös turhaa ruokahävikkiä ja suojataan lääkkeitä.

Vaikka ilmastoidut brittikodit ovat vielä tänään melko harvinaisia, Petersin mukaan on vain ajan kysymys, milloin ilmastointiteknologia on normaalia kotitalouksissa. Keskilämpötilan noustessa näemme pientaloissa yhä enemmän asennettuja ilmastointilaitteita.

Jäähdytyslaitteiden maailmanlaajuisten markkinoiden arvioidaan kasvavan nykyisestä 113 miljardista eurosta 210 miljardiin euroon vuoteen 2050 mennessä. Kasvu ei Petersin mukaan ole pelkästään haaste vaan myös mahdollisuus briteille kehittää ja viedä uutta teknologiaa.

- Kysymys ei ole pelkästään siitä, montako ilmastointilaitetta meillä on, vaan siitä millaiset vientimahdollisuutemme ovat, Peters sanoo lisäten, että Britannia lupasi Pariisin ilmastokokouksessa yhdessä 21 muun maan kanssa panostaa puhtaan energian tutkimukseen. Brittien kohdalla se tarkoittaa johtajuuden ottamista entistä vihreämmän ja tehokkaamman jäähdytyksen kehittämisessä.

Meneekö aurinkosähkö jäähdytystarpeisiin?

Mikäli tuleva jäähdytyksen tarve katetaan nykyisellä fossiilisten polttoaineiden kyllästämällä energiapaletilla, hiilidioksidipäästöt lisääntyvät 2,5 gigatonnilla vuoteen 2050 mennessä. Globaalit CO2-päästöt olivat 35 gigatonnia viime vuonna.

Professori Peters on laskenut, että jäähdytystarpeen kasvun tyydyttäminen ilman päästöjä tarvitsee lähes kaiken sen aurinkoenergiakapasiteetin, joka arvioidaan asennettavan vuosisadan puoliväliin mennessä. Hänen mukaansa on katsottava tehokkaampien jäähdytysteknologioiden ja vihreän sähkön perään, mutta kun ymmärtää tarpeen laajuuden, on oltava paljon radikaalimpi ja alettava investoida siihen. 

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Schutterstock

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit