31.08.2015, kello 14.27

Jäätävää tuulivoimatietoa

Ilmatieteen laitos on ollut mukana kehittämässä järjestelmää, joka pystyy tuottamaan tietoa jäätämisen vaikutuksista tuulivoimaloille. Tietoa saadaan muun muassa jäätämisen todennäköisyydestä ja nopeudesta sekä kertyneestä jääkuormasta.

Reaaliaikaisen jäätämisen analyysijärjestelmä, LAPS-LOWICE, on kehitetty yhteistyössä amerikkalaisen Leading Edge Atmosphericin (LEA) kanssa. Järjestelmä tarjoaa arvokasta tietoa tuulivoimayhteisölle ja -yrityksille.

Jäätämistiedot ovat tärkeitä, sillä tuulivoimatuotanto altistuu säälle erityisesti kylmissä oloissa. Jäätäminen lisää mekaanisten osien kulumista ja voi alentaa tuuliturbiinien tehoja huomattavasti. Tuulivoimalan lavoista irtoava jää voi taas aiheuttaa turvallisuusuhkia.

– Tutkimustietoa jäätämisestä tarvitaan jatkuvasti yhä enemmän, koska tuulivoimaa rakennetaan aiempaa enemmän kylmissä oloissa, joissa jäätämisriski on suuri. Siksi tarkat analyysit ja ennusteet tuuleen ja jäähän liittyvistä säämuuttujista ovat tärkeitä, Ilmatieteen laitoksen tutkija Erik Gregow sanoo.

Jäätämisen ennustaminen on vaikeaa

Jäätämisen analysointi ja ennustaminen on vaikeaa, etenkin maanpinnan lähellä. Reaaliaikaiset havainnot ovat ennusteissa arvokkaita, jos niitä osataan yhdistää malleihin oikein. Erityisesti kaikki pilviin ja sateisiin liittyvät tiedot ovat Gregowin mukaan osoittautuneet tärkeiksi tuuliturbiinien jäätämistä ja sähköntuotantoa koskevissa diagnooseissa.

Tuloksista on käynyt ilmi, että turbiinien tehonmenetykset eivät ole niinkään johtuneet jääkuormista vaan siitä, kuinka nopeasti jäätäminen tapahtuu. Myös voimalan lapoihin kertyneen jään sulaminen ja irtoaminen on syytä ottaa huomioon tuulivoimalan tuotannon arvioinnissa.

LAPS-LOWICE -järjestelmä on todettu toimivaksi monissa Ruotsin tuulipuistoissa viiden talvikauden (2009–2014) aikana tehtyjen havaintojen ja analyysien perusteella. Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus keskittyä myös jäätämisennusteiden kehittämiseen tuulivoimatuotannon tarpeita varten.


Kuva: Rajakiiri Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit