03.12.2015, kello 14.31

Jätteenpolton päästöt vähäisiä

Jäte lämmittää Vantaalla

Yhdyskuntajätettä käyttävä voimalaitos on nyt toiminut vuoden verran Vantaalla. Päästörajat on alitettu kirkkaasti ja tuotantoennusteet on ylitetty reippaasti.

Polttoprosessiin tarvittava ilma imetään haisevista tiloista — haju kirjaimellisesti palaa pois yli tuhannen asteen kuumuudessa.

Vantaan Energian jätevoimalan ensimmäinen vuosi on sujunut yli odotusten. Käyttöpäällikkö Kalle Patomeri on syystäkin tyytyväinen.

— Takana on tyypillisen työntäyteinen uuden voimalaitosyksikön ensimmäinen vuosi. Lastentaudeilta ei ole kokonaan vältytty, mutta hoitokeinotkin ovat tehonneet nopeasti.

Pääosin kyse on ollut teknisistä pikkuvioista, jotka on korjattu takuutyönä. Jätekattilassa ilmenneen suunnitteluvirheen korjaaminen vaati isompaa remonttia, mutta nyt sekin on hoidettu.

— Tuotannon keskeytyksiä on ollut yhteensä parikymmentä päivää. Siitä huolimatta tuotantoennusteet on ylitetty varsinkin kaukolämmön osalta, Patomeri kertoo. 

Jätteiden lajittelussa parantamisen varaa

Viime vuoden lokakuussa käynnistynyt laitos oli tuottanut kaukolämpöä syyskuun loppuun päättyneellä jaksolla 834 gigawattituntia. Jätevoimalaitoksen ansiosta Vantaan Energia on laskenut kaukolämmön hintaa kymmenellä prosentilla.

Ensimmäisen käyttövuoden aikana jätettä poltettiin 335 000 tonnia. Tämä on 15 000 tonnia enemmän kuin alun perin oli tarkoitus polttaa. 85 prosenttia voimalaitoksen käyttämästä jätteestä kerätään kotitalouksilta.

Jätevoimalan käyttämästä sekajätteestä noin 90 prosenttia on kierrätykseen kelpaamatonta.

—Jätteiden lajittelussa on vielä parantamisen varaa, jotta kierrätykseen saataisiin sinne sopiva materiaali, Patomeri myöntää.

Poltettavan jätteen sekaan on eksynyt myös kattopeltejä, kylpyammeita, rullakoita ja auton konepeltejä. Tällainen materiaali haittaa ja vaurioittaa kuljetinlaitteiden toimintaa.

Kierrätykseen kuuluvaa metalliromua on löydetty yllättävän paljon, yhteensä satojen tuhansien eurojen arvosta. Metallit voidaan erottaa voimalaitostuhkan joukosta, joten kaikki metalli päätyy lopulta kierrätykseen.

Jätteenpolton päästöt vähäisiä

Vantaan jätevoimalaitoksen päästöt ovat jääneet reilusti alle sallitun päästötason.

— Päästöt ovat jääneet yhteen kymmenesosaan, parhaimmillaan yhteen sadasosaan sallituista määristä, Patomeri kertoo.

— Ainoastaan typen oksidien osalta on oltu lähellä sallittuja raja-arvoja. Typpipäästötkin vähenevät, kun poistojärjestelmän ohjaukseen ja automaatioon tehdään parannuksia.

Hajuhaitoista ei ole tarvinnut kärsiä voimalaitoksen ulko- tai sisäpuolella. Polttoprosessiin tarvittava ilma imetään haisevista tiloista — haju kirjaimellisesti palaa pois yli tuhannen asteen kuumuudessa.

Voimalaitoksen käyttöönoton myötä Vantaan energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin 25 prosenttia. Jätteen käytöllä on korvattu kivihiilen ja maakaasun käyttöä.

Voimalaitos käyttää yhdyskuntajätettä parisataa kuorma-autollista päivittäin. Jäte kerätään pääkaupunkiseudulta ja läntiseltä Uudeltamaalta. Pääkaupunkiseutu on muuttovoittoinen alue, jossa kotitalousjätteen kokonaismäärä kasvaa vaikka jätteiden määrä ihmistä kohti väheneekin.

Vantaan Energian jätevoimalaitoksesta on kirjoitettu Energiauutisten verkkolehdessä aikaisemmin seuraavissa jutuissa.

Kaukolämmön tuotannon päästöt putosivat

Jätevoimalaitoksen koekäyttö alkoi

Kuva: Vantaan Energia

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit