09.05.2016, kello 15.13

Kohteita aurinkoenergian hyödyntämiseen löytyy

Jätevedenpuhdistamon katoillekin paneelit

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY asennuttaa parhaillaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon katoille isoa aurinkovoimalaa. Työ on loppusuoralla ja aurinkovoimalan pitäisi valmistua 13.5.

Puhdistamon kuudelle katolle asennetaan 886 aurinkopaneelia, jotka keräävät energiaa arviolta 211 MWh vuodessa. Voimalan nimellistehoksi tulkee siten 257 kWp. Aurinkoenergiaa.fi -sivuston tietojen mukaan tämä tekee Viikinmäen aurinkovoimalasta viidenneksi suurimman Suomessa.

Kerättävä aurinkoenergia hyödynnetään jätevedenpuhdistamon omassa sähköverkossa. Aurinkovoimalajärjestelmän valmistuttua kaikkiaan 70 prosenttia puhdistamon sähkönkulutuksesta katetaan omalla, uusiutuvalla energialla.

Jätevedenpuhdistus kuluttaa paljon energiaa. Vaikka Viikinmäkeen valmistuva aurinkovoimala on mittava Suomen mittakaavassa, se kattaa puhdistamon sähkönkulutuksesta vain 0,6 prosenttia.

Viikinmäessä kerätään energiaa kuitenkin myös ottamalla lämpöä talteen jätevedestä ja ilmanvaihdosta sekä tuottamalla kaasua lietteen mädätteestä.

– Biokaasu on puhdistamon energiatuotannossa keskeisessä roolissa jatkossakin, mutta aurinkopaneelit ovat yksi tärkeä lisäaskel kohti puhdistamon energiaomavaraisuutta, vesihuollon vs. toimialajohtaja Tommi Fred toteaa.

– Tuotamme itse jo nykyisin kaiken puhdistamon tarvitseman lämmön ja aurinkopaneelien käyttöön oton jälkeen kaikkiaan noin 70 prosenttia sähköstä.

Viikinmäen aurinkovoimalan investointikustannukset ovat 320 000 euroa. Ely-keskus myönsi siihen tuen, joka kattaa 30 prosenttia kustannuksista. Tuotetusta energiasta on laskettu, että se maksaa investoinnin takaisin 12 vuodessa. Käyttöajaksi on arvioitu 25 vuotta, ja huoltotarve on pieni.

Kuva: HSY

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit