29.09.2015, kello 14.17

Tutkimus kuluttajien valmiuksista sähkön kysyntäjoustoihin

Joustot eivät saa häiritä jokapäiväisiä rutiineja

Kotitalouksilla on valmiuksia joustaa sähkönkäytössään, mikäli joustot eivät häiritse jokapäiväisiä rutiineja. Esimerkiksi ilman- ja vedenlämmittäjille sekä ilmastointilaitteille voidaan sallia etäohjausta, mutta tiskikoneen käyttöä säädellään mieluummin itse.

Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tarkastettavasta väitöstutkimuksesta, jossa Salla Annala on tutkinut kotitalouksien halukkuutta ja valmiutta osallistua sähkön kysynnän joustoihin.

Annala lähti tutkimuksessaan siitä, että joustohalukkuus voi perustua joko sähkönkäyttäjien omaan aktiivisuuteen tai siihen, että heidän sähkölaitteitaan ohjaa ulkopuolinen taho – useimmiten luonnollisesti energiayhtiö.

Kun etäohjausta halutaan ennen kaikkea laitteille, joiden joustot eivät häiritse jokapäiväisiä rutiineja, omaan aktiivisuuteen perustuva halu siirtää sähkönkulutustaan ajallisesti keskittyy sellaisiin laitteisiin kuten astianpesu- ja pyykinpesukone sekä kuivausrumpu.

Säästöodotukset korkealla

Mutta oli kyseessä oma aktiivisuus tai etäohjaus, kuluttajien odotukset kysynnän joustolla saavutettavista säästöistä ovat korkeat. Säästöodotukset vaihtelevat eri laitteiden välillä, mutta ne ovat tutkimuksen mukaan jopa ongelmallisen korkeita.

Kuluttajat eivät halua seurata jatkuvasti sähkön hintoja ja omaa kulutustaan. Automaattinen etäohjaus tuntuisi siinä tapauksessa olevan paras ratkaisu, joka antaa kuluttajalle alkuopastuksen jälkeen vapauden jättää ohjaus ulkopuolisen tahon huomaan.

– Jos sähkönkäyttäjät muuttaisivat sähkönkulutuksensa ajoittumista ja tasoa vaihtuvien sähkön hintojen tai muiden sähköjärjestelmän tilasta kertovien signaalien perusteella, sähkön tuotanto- ja verkkojärjestelmän käyttöä voitaisiin tehostaa, Annala toteaa.

Hänen mukaansa tällöin myös uusiutuvan energian hyödyntäminen helpottuisi.


Tutkimukseen


Diplomi-insinööri Salla Annalan sähkötekniikan alaan kuuluva väitöskirja Households’ willingness to engage in demand response in the Finnish retail electricity market: an empirical study (Kotitalouksien valmius osallistua kysynnän joustoon suomalaisella sähkön vähittäismarkkinalla) tarkastetaan 2.10.2015 klo 12 Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Vastaväittäjänä toimii professori Runar Brännlund, Umeå University, Ruotsi. Kustoksena toimii professori Satu Viljainen LUT:sta.


Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit