16.11.2020, kello 10.29

Ydin- ja hiilivoiman hiipuessa

Kaasun kysyntä Saksassa kasvuun

Saksassa kaasun kysyntä kasvanee merkittävästi nykyisestä 90 miljardista kuutiometristä, kun maa luopuu sekä ydin- että hiilivoimasta. Energia-alan konsulttiyhtiö Rystad Energy arvioi sen nousevan 110 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2034 mennessä.

Rystad Energyn mukaan Saksassa tarvitaan lisää kaasulla tuotettavaa sähköä erityisesti niissä tilanteissa, kun sääriippuvaista tuuli- ja aurinkosähköä ei ole riittävästi tarjolla. Yhtiön analyysi osoittaa, että venäläisen kaasun tuonti vielä viimeistelyä vaille olevan Nord Stream 2 -putkiyhteyden kautta olisi luotettavampi ja edullisempi vaihtoehto kuin amerikkalaisen LNG:n rahtaaminen tai muut Euroopan putkikaasureitit Saksaan.

- Mikäli Saksa päättää hinnan olevan tärkein tekijä, Nord Stream 2 menee muiden vaihtoehtojen edelle, sillä se monipuolistaa tarjontaa markkinoilla ja vähentää siten korkeiden energiahintojen riskiä, toteaa Rystad Energyn sähkö- ja kaasumarkkinoiden johtaja Carlos Torres Diaz.

Lisäksi omat LNG-terminaalit antaisivat Rystadin mukaan Saksalle mahdollisuuden vähentää riippuvuuttaan maakaasun päätarjoajista, jolloin maassa toimivat kaasun ostajat voisivat paremmin optimoida hankintaportfolioitaan. Tällä hetkellä maan tuontitarve tyydytetään lähes täysin putkikaasulla. Suunnitelmia omien LNG-terminaalien rakentamiseksi on vireillä, mutta rakentamisvaiheeseen ne eivät ole vielä edenneet. Pisimmällä on Wilhelmshave FSRU -hanke, joka alkuperäissuunnitelmien mukaan voisi olla valmis vuonna 2023.

Kaasun kysynnän kasvaessa nykytasosta reilulla viidenneksellä 2030-luvun puoliväliin mennessä Saksan on saatava uusia hankintalähteitä, sillä tuontimäärät Hollannista pienenevät väistämättä ja Norjankin kohdalla näin käynee viimeistään 2030-luvulla.

Saksan maakaasun kokonaistuonnista noin puolet tuli vuonna 2019 Venäjältä – osa siitä tosin muiden maiden kautta. Norjasta ja Hollannista tuontia oli kummastakin reilut 20 prosenttia.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit