04.12.2018, kello 16.51

Helen Oy ostaa ylijäämälämpöä Helsingin kiinteistöistä

Kaksisuuntainen lämpökauppa alkaa

Helsingissä kiinteistöt ja yritykset voivat myydä ylimääräiset lämpönsä Helen Oy:n kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöverkkojen avaaminen tuottaa Helen Oy:lle kaukolämpöenergiaa ja kiinteistöille ylimääräisiä tulovirtoja.

Energiavirtojen kierrätys, uusiutuva energia ja ympäristövaikutuksien vähentäminen nousivat Helen Oy:n teettämän selvityksen mukaan tärkeimmiksi yritystoiminnan vastuullisuutta mittaviksi tekijöiksi helsinkiläistäen keskuudessa. Kiinteistöissä ja yrityksissä syntyvän ylijäämälämmön käyttö kaukolämmöntuotannon energialähteenä sopii siis hyvin energiavirtojen kierrättämisen periaatteisiin.

Helen Oy:n lanseeraaman Avoin kaukolämpö -konseptin avulla kerätään Helsingin seudulta kaukolämpöverkkoon liittyneiden tuotantolaitosten, kiinteistöjen, yritysten ja asuintalojen ylijäämälämpöjä. Tämä tarkoittaa sitä, että Helen Oy ostaa ylijäämälämpöä kaukolämpöverkkoon liittyneiltä kiinteistöiltä. Kiinteistöt saavat ylimääräisiä tuloja ja samalla Helen voi vähentää fossiilisen energian käyttöä kaukolämmön tuotannossa.

Tällä hetkellä noin 75 000 pääkaupungin asuntoa lämpiää kierrätyslämmöllä. Lämpöä tuotetaan mm. lämpimistä jätevesistä talteen otetulla energialla, joka jalostetaan suurilla lämpöpumpuilla kaukolämpöverkkoon soveltuvaan muotoon. Puhdistetusta jätevedestä talteen otetun energian osuus on jo lähes kymmenen prosenttia Helsingin kaukolämmön tuottamiseen käytetystä energiasta.

Näin toimii Avoin kaukolämpö

Avoin kaukolämpö -konsepti on kaksisuuntaista kaukolämpökauppaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Helen Oy myy kiinteistölle kaukolämpöä ja vastavuoroisesti ostaa kiinteistöltä ylijäämälämpöä. Kiinteistöllä ei ole kuitenkaan velvollisuutta myydä ylijäämälämpöä Helen Oy:lle. Se on mahdollisuus.

— Kun asiakas myy ylijäämälämpöä Helenille, hän samalla parantaa energiatehokkuustoimiensa kannattavuutta, osallistuu Helsingin asuntojen lämmittämiseen päästöttömillä keinoilla ja on mukana torjumassa ilmastomuutosta, toteaa johtaja Marko Riipinen Helen Oy:stä.

Mikäli kiinteistö on halukas myymään ylijäämälämpöä Helen Oy:n kaukolämpöverkkoon, tarvitaan kiinteistön ja verkon välille kaksisuuntaiseen lämpökauppaan soveltuva liittymä. Tavallinen kaukolämpöliittymä, jolla asiakas ostaa kiinteistöönsä lämpöä, on hyvä lämpökohta. Siihen on kuitenkin tehtävä muutostöitä. Tällä tavalla yhteen suuntaan toimivasta kaukolämpöliittymästä tehdään kaksisuuntainen. Liittymän muutostöistä aiheutuvat kustannukset katetaan kiinteillä maksuilla. Kuluja aiheuttavat mm. energian mittaukseen ja etäluentaan liittyvien laitteiden asentaminen.

Monenlaista ylijäämää

Kiinteistöissä syntyy monenlaista ylijäämälämpöä. Osa soveltuu sellaisenaan käytettäväksi kaukolämpöverkossa, osaa on jalostettava. Parasta olisi vähintään 80-asteinen lämpö, eli ylijäämälämpö. Sitä syntyy esimerkiksi teollisuusprosessien sivutuotteina. Myös lämpöpumpuilla jalostettu hukkalämpö soveltuu hyvin kaukolämpöverkkoon.

Matalalämpötilainen hukkalämpö ei sellaiseen ole yhtä arvokasta kuin kuumempi ylijäämälämpö. Hukkalämpöä saadaan esimerkiksi jätevedestä tai ilmanvaihtolaitteista. Hukkalämpöä voidaan kuitenkin jalostaa. Tarjolla olevan kierrätysenergian hyödynnettävyys selvitetään aina tapauskohtaisesti kiinteistön omistajan kansa.

Hinnoittelussa Helen noudattaa aina läpinäkyvyyden periaatetta, kun se ostaa kiinteistöiltä ylijäämälämpöä. Hinnoittelu on kaikille tasapuoleista.

— Ostettavan lämmön hinta vaihtelee vuodenajan mukaan. Hinnoittelun periaatteet taas ovat kaikkien luettavissa yhtiömme nettisivuilta. Hintaan vaikuttavat myös kaukolämmön kysyntätilanne ja kaukolämmön tuotantokustannukset, Riipinen huomauttaa.

teksti Petri Sallinen / kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit