02.06.2016, kello 13.26

Fingrid varautuu Hanhikivi 1-laitoksen valmistumiseen

Kantaverkkoa vahvistetaan

Voimajohtojen vahvistamiseen on varauduttu Fennovoiman Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitoksen läheisyydessä. Kantaverkkoyhtiö Fingrid on saanut hanketta koskevan ympäristönvaikutusarvioinnin valmiiksi.

Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle suunnitteilla oleva Hanhikivi 1 –ydinvoimalaitos aiheuttaa muutoksia alueen voimajohtoihin. Kantaverkon voimajohdoista vastaava Fingrid on jo ehtinyt tarkastella uuden ydinvoimalaitoksen kantaverkkoon liittämisen vaikutuksia. Ydinvoimalaitoksen valmistumisen vaikutusten lisäksi tulevaisuuden sähkönsiirron tarpeita on arvioitu alueen kantaverkon kehittämissuunnitelmassa.

Hanhikiven niemeltä on tarkoitus rakentaa 400 kilovoltin voimajohtoyhteys Raahen Lumimetsään. Lisäksi tarvitaan 110 kilovoltin voimajohtoyhteys ydinvoimalaitokselta Pyhäjoen Keskikylään ja sieltä edelleen Kalajoella sijaitsevaan Jylkkään. Näiden voimajohtoyhteyksien avulla uusi ydinvoimalaitos kytketään kantaverkkoon.

Voimajohtojen rakentamista koskevat maastotutkimukset ja voimajohtoreittien tarkempi suunnittelu ajoittuvat vuosille 2016—2018. Rakentamisen arvioidaan toteutuvat vuosina 2019—2023.

Uusien voimajohtojen rakentaminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointia (YVA). YVA-menettely aloitettiin alueella vuonna 2015. Nyt valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön.

Arviointiselostus on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Viranomaiset tiedottavat arviointiselostuksen nähtävillä olosta ja varaavat mahdollisuuden mielipiteiden ja lausuntojen esittämiselle.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit