23.09.2020, kello 13.53

Merituulipuistoja halutaan linkittää toisiinsa

Kantaverkkoyhteistyötä Pohjanmerellä

Hollantilaissaksalainen sähkönsiirtoyhtiö TenneT ja Britannian kantaverkkoyhtiö National Grid suunnittelevat yhdistävänsä Pohjanmeren tuulipuistoja merenalaisilla siirtokaapeleilla.

Yhtiöt etsivät mahdollisuutta liittää sekä Hollannin että Britannian tuulipuistot kummankin maan sähköjärjestelmiin. Kyseessä on laatuaan ensimmäinen tämän kaltainen yhteistyöyritys Pohjanmeren merituulivoiman osalta.

Niin Britannia kuin Hollanti ovat kumpikin asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen laajentaa merituulivoimakapasiteettiaan Pohjanmerellä. Britannian hallitus julkisti äskettäin tavoitteekseen 40 GW vuoteen 2030 mennessä, kun taas Hollanti tavoittelee siihen mennessä 11,5 GW ja 20-40 GW vuosisadan puoliväliin mennessä.

- Jotta näin suuri merituulivoiman kasvu voidaan toteuttaa tehokkaasti, tarvitaan huomattava määrä uutta infrastruktuuria ja läheistä yhteistyötä Pohjanmeren ympärysvaltioiden kesken, todetaan kummankin osapuolen taholta.

Maiden välinen sähkökauppa helpottuisi

Yhteistyösopimuksen mukaan TenneT ja National Grid kehittelevät kumpikin mahdollisuutta rakentaa monitoiminnallinen linkki, joka samanaikaisesti yhdistäisi 4 GW brittiläistä ja hollantilaista merituulisähköä kahden maan sähköjärjestelmiin ja samalla toisi 2 GW:n lisän maiden väliseen siirtokapasiteettiin.

Osapuolten mukaan kummankin järjestelmän yhdistämisellä siirtokapasiteettiin syntyisi säästöä, mikä helpottaisi sähkökauppaa maiden välillä. Lisäksi se mahdollistaisi merituulivoiman infrastruktuurin hyödyntämisen nykyistä laajemmin ja joustavammin.

Vaikka merituulivoiman kasvu vaatii roimasti uutta infraa merellä, rannikoilla uusi yhteistyökuvio voisi sitä hyvinkin vähentää. Jos ja kun siirtoyhteyksiä sekä tuulipuistoja kehitetään yhteistyössä, rannikkoyhteisöihin nyt kohdistuva kielteinen ympäristövaikutus vähenisi selvästi, yhteistyöosapuolet toteavat.

Valmista pitäisi olla vuonna 2029

Tenne T ja National Grid yrittävät saada hankkeen kokonaiskuvauksen maaliin vuoden 2021 loppuun mennessä. Näillä näkymin ennakoidaan, että valmista pitäisi tulla sitten kahdeksan vuoden päästä eli vuonna 2029.

TenneT:n toimitusjohtaja Manon van Beek sanoo, että TenneT on ollut edelläkävijä monitoiminnallisten yhteyksien kehittämisessä, millä on tähdätty Pohjanmeren tuulivoiman laajamittaiseen kasvuun. Nyt tehty sopimus National Gridin kanssa tähtää innovatiivisen infran kehittämiseen, jotta merituulivoimassa yksikään elektroni ei mene hukkaan tavoitellessamme hiilineutraaliutta, van Beek jatkaa.

- Britannian sitoutuminen vuoden 2050 hiilineutraaliuteen ja Euroopan Vihreä diili ovat asettaneet selvän maalin vähähiiliselle tulevaisuudelle, National Gridin toimitusjohtaja Jon Butterworth sanoo ja jatkaa, että monitoiminalliset siirtoyhteydet voivat edistää uusia merituulivoimahankkeita.

Butterworth toteaa lisäksi olevansa mieleissään, että National Grid saa jälleen kerran toimia Tenne T:n kumppanina hankkeessa, jolla osoitetaan Pohjanmeren valtavaa vihreän energian potentiaalia.

Uusiutuva UK: Laskee sähkön hintaa

Britannian uusiutuvan energian järjestön Renewable UK:n tulevaisuuden sähköjärjestelmien johtaja Barnaby Wharton sanoo, että tämänkaltaiset innovatiiviset hankkeet auttavat maksimoimaan merituulivoiman tuotannon, joka on saarivaltakunnan energiajärjestelmän hallitsevaa teknologiaa tällä vuosikymmenellä.

- Siirtoyhteyksien lisärakentaminen laskee kustannuksia myös sähkön loppukuluttajilta, kun lisää puhdasta sähköä virtaa eri maiden välillä. Se on taas yksi askel kohti edullista ja riittävää sähköä, jota uusiutuvilla energialähteillä voidaan hankkia.

Wharton korostaa lisäksi, että siirtoyhteyksien toisiinsa liittämiset ja merituulivoima vähentävät sähköntuottamiseen ja -siirtoon liittyviä töitä rannikoilla, minkä ansiosta vaikutukset rannikkoyhteisöihin voidaan minimoida. Kun merituulivoiman rakentajat ovat päättäneet työskennellä lähellä paikallisyhteisöjä ja olla hyviä naapureita, on se tärkeä näkökohta meidän alallamme.

Lähde: renews.BIZ

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: National Grid

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit