05.05.2015, kello 08.26

Kilpailukomissaari Vestager syynää voimalaitostuet

Kapasiteettimekanismeissa epäiltävää?

EU:n valvontaviranomaiset käynnistivät vappuviikolla voimalaitostukia koskevan laajan tutkimuksen 11 jäsenmaassa. Tutkimuksen taustalla on huoli siitä, että voimalaitosten ylläpitämiseen käytettävät kapasiteettimekanismit saattavat rikkoa valtiontukisäännöksiä.

Kapasiteettimekanismeja käytetään EU-maissa ylläpitämään sähköntuotantoa, joka ei ole välttämättä kustannustehokasta, mutta jolla voidaan huippukysynnän aikana taata riittävä tarjonta.

Kapasiteettimekanismit palkitsevat voimayhtiöitä – pääasiassa kaasu- ja hiilivoimaloita – enemmänkin siitä kuinka paljon sähköä ne voivat tuottaa kuin siitä, että ne myyvät energian, jonka ovat todellisuudessa tuottaneet.

Ruotsi tutkitaan, mutta Suomea ei

Tanskalaisen kilpailukomissaari Margrethe Vestagerin toimeen panema tutkimus tehdään Belgiassa, Kroatiassa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Puolassa, Portugalissa, Espanjassa ja Ruotsissa.

Alan suomalaisasiantuntijoiden keskuudessa herättää hieman hämmennystä, miksi Ruotsi on listalla, mutta Suomi ei, vaikka näiden mekanismit ovat keskenään hyvin samanlaisia. Kysymysmerkin jättää myös se, että hyvin kattavan mekanismin käyttöön ottava Iso-Britannia puuttuu listalta.

Tutkimuksessa syynätään nykyjärjestelmät - tai jos niitä ei vielä ole, niin sitten suunnitelmat tukijärjestelmien pystyttämiseksi. Selvitettäviksi joutuvat myös sähköntuottajien ja -myyjien sekä verkonhaltijoiden yksityiskohtaiset tiedot.

Alustavan tutkimusraportin odotetaan valmistuvan kuluvan vuoden lopulla, lopullisen raportin taas vuoden 2016 keskivaiheilla.

Aiemmat tutkimukset poikineet oikeusjuttuja

– Tämä alakohtainen tutkimus lähettää selvän signaalin jäsenvaltioille siitä, että EU:n valtiontukisääntöjä on noudatettava, kun kapasiteettimekanismeja otetaan käyttöön, kilpailukomissaari Vestager sanoo.

– Tutkimus myös edistää komission päämäärää rakentaa Euroopan Energiaunionia. Sillä lujitetaan unionin tavoitteita varmasta ja kohtuuhintaisesta energian saannista niin, että kapasiteettimekanismit ovat kilpailukykyisiä ja markkinaehtoisia.

Voimalaitostukiin kohdistuva tutkimus on toinen Vestagerin käynnistämä kilpailuloikeudellinen tutkimus. Aiempi, maaliskuussa käynnistetty tutkimus koski verkkokauppaa.

Viime vuosina tehdyt vastaavat tutkimukset lääke- ja energiateollisuudessa sekä pankkisektorilla ovat johtaneet oikeusjuttuihin useita yhtiöitä vastaan.

Kuva: Radikale Venstre/Flickr

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit