02.02.2017, kello 15.03

TEM tukee uusiutuvaa energiaa ja uutta energiateknologiaa

Kärkihankkeisiin 39,7 miljoonaa euroa

Uusiutuvan energian käyttöä ja uuden energiateknologian kehittämistä tuetaan valtion varoin tänä vuonna 39,7 miljoonalla eurolla. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) jakoi euroja 11 eri kärkihankkeelle.

Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä kärkihanketuki kattaa noin 30 prosenttia hankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista. Tämän perusteella Suomessa investoidaan tänä vuonna uusiutuvaan energiaan noin 130 miljoonaa euroa. Todellisuudessa hankkeiden kokonaisinvestoinnit ovat kuitenkin selvästi korkeammat.

Valituista hankkeista neljä liittyy biokaasun liikennekäyttöön: BioSairila Oy (3,39 milj. euroa), Gasum Oy (7,97), Mäntsälän Biovoima Oy (3,65), VSS Biovoima Oy (2,95). Energiajärjestelmien kehittämiseen ja energiatehokkuuteen tukea saivat Adven Oy (2,25), Lahti Energia Oy (3,0), Lemminkäinen Talo Oy (2,19), Lempäälän Energia Oy (4,74), Liikennevirta Oy (2,04). Aurinkosähkövoimalaitos rakentamiseen tukea sai Nurmon Aurinko Oy (2,72) ja sähköautojen latausinfrastruktuuriin kehittämiseen Eera Oy (4,8 milj. euroa).

Ministeriön tavoitteena on tukea vain sellaisia hankkeita, jotka parhaiten vastaavat vuodeksi 2030 asetettuja kansallisia ja Euroopan unionin ilmastotavoitteita. 55 hakemuksesta tuettaviksi päätyi 11 kappaleetta.

Esimerkkejä tuetuista hankkeista

Eera Oy:n tavoitteena on rakentaa kattava sähköautojen latausverkosto Suomeen. Yhtiö rakentaa vähintään 800 julkista latausasemaa, joista vähintään 200 kappaletta olisi pikalatausasemia.

Suomessa yksi sähköautojen yleistymisen este on puutteellinen latausinfrastruktuuri. Kun sähköautoja on vähän, on latausasemien käyttöaste alhainen. Siksi latausasemien rakentaminen ei innosta. Nykyistä kattavampi latausasemien verkosto parantaa sähkönautoilun edellytyksiä — siksi miniteriö myönsi latausasemien rakentamiseen 4,8 miljoonaa kärkihanketukea.

Liikennevirta Oy taas aikoo rakentaa eri puolille Suomea 80 suurta sähköakkua, joita voisi käyttää sähkövarastoina. Suurimpien akkujen tehoksi on kaavailtu 1,2 megawattia — pienimmät olisivat teholtaan 20 kilowattia. Lisäksi yhtiö aikoo investoida järjestelmään, jolla sähkövarastojen käyttöä ohjataan. Liikennevirta Oy:n taustalla on yhdeksän yritystä. Hankkeelle myönnettiin 2,04 miljoonaa euroa tukea.

Lahti Energia Oy:n hankkeessa uuden lämpölaitoksen yhteyteen rakennetaan lauhdeveden lämmöntalteenottojärjestelmä, joka myös puhdistaa lauhdevettä. Järjestelmä parantaa laitoksen hyötysuhdetta reippaasti — energiaa säästyy vuosittain noin 140 gigawattituntia.

Investointi vähentää myös laitoksen rikki-, typpi ja hiukkaspäästöjä. Lauhdevesien puhdistaminen taas vähentää alueen vesistökuormitusta. Tukea Lahti Energian hanke sai 3,0 miljoona euroa.

Lempäälän Energia Oy rakentaa energiaomavaraisuuteen perustuvan energiajärjestelmän. Sen osana on neljän megawatin tehoinen aurinkopaneelikenttä, 116 kilowatin tehoisia polttokennoja, kahdeksan megawatin tehoinen kaasumoottori sekä akusto, joka tasaa aurinkovoimalaitoksen hetkellisiä tehomuutoksia.

Järjestelmän kylkeen rakennettavan sähköverkon ohjaamisen käytetään älyteknologiaa. Uudenlaista tekniikkaa tarvitaan myös sähkön laadun ja saatavuuden varmistamiseen. Järjestelmä voi toimia itsenäisenä saarekeverkkona, julkisen sähkönjakeluverkon osana tai kantaverkon tehotasapainon hallintaa tukevana reservijärjestelmänä. Tukea Lempäälän lähtee 4,74 miljoonaa euroa.

Nurmon Aurinko Oy rakentaa Atrian elintarviketehdasta varten teholtaan kuuden megawatin tehoisen aurinkovoimalaitoksen. Paneeleita asennetaan yhteensä 24 000 kappaleetta rakennusten katoille ja maahan. Laitoksen on arvioitu tuottavan vuodessa 5600 megawattituntia sähköä. Hanketta varten myönnettiin tukea 2,72 miljoonaa euroa.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit