28.04.2017, kello 15.45

Suomalaisten päästöt lisääntyivät vuonna 2016

Kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat

Päästökaupan piirissä toimivat suomalaiset laitokset tuottivat 27,2 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2016. Tämä on vajaat kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tämä käy ilmi Energiaviraston julkaisemasta tilastosta.

Energiantuotanto aiheuttaa Suomessa vuosittain suurimmat kasvihuonekaasupäästöt. Energiaviraston keräämässä tilastoaineistossa energiantuotanto sisältyy kohtaan ”polttolaitokset”. Viime vuonna polttolaitosten päästöt olivat 13,6 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Tämä on miljoona tonnia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoteen 2013 verrattuna päästöt ovat kuitenkin vähentyneet lähes viidellä miljoonalla tonnilla.

Toiseksi eniten päästöjä aiheuttivat rauta- ja terästehtaat — yhteensä vajaat 4,9 miljoonaa tonnia, mikä on hivenen enemmän kuin vuonna 2015. Mineraaliöljyn jalostus tuotti kolmanneksi eniten päästöjä (3,2 miljoonaa tonnia). Neljänneksi nousi massan ja paperin valmistus 2,8 miljoona tonnin päästöillä.

Uusiutuvan energian käyttö kasvoi

Energiavirasto on tilastoinut myös merkittävimpien polttoaineiden käytön päästökauppasektorilla. Tilastojen mukaan päästökauppasektorin biopolttoaineiden käyttö on kasvanut Suomessa tasaisesti — noin kaksi prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Viime vuonna käytetyn biopolttoaineen energiasisältö oli 72,7 terawattituntia — kasvu vuoteen 2015 verrattuna oli 1,7 TWh. Vuoteen 2013 verrattuna kasvua ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Viime vuonna kivihiilen käytön lisääntyminen nosti polttolaitosten aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Kivihiiltä käytettiin 32 prosenttia enemmän energiantuotannossa kuin vuonna 2015. Kivihiilen kulutuksen suhteellisen suuri kasvuprosentti johtuu kuitenkin vuoden 2015 ennätyksellisen alhaisesta käytöstä.

Viime vuonna Suomen käyttämän kivihiilen energiasisältö oli 22,6 terawattituntia, kun vuotta aikaisemmin se oli 17,1 TWh. Vuoteen 2013 verrattuna kivihiilen käyttö polttolaitoksissa on kuitenkin vähentynyt selvästi 26,7 terawattitunnista.

Maakaasun käyttö laski vuonna 2016 noin 13 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Viime vuonna käytetyn maakaasun energiasisältö oli 17,3 TWh. Tämä on 2,6 terawattituntia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja yli 9,4 terawattituntia vähemmän kuin vuonna 2013.

Turpeen käyttö väheni viime vuonna noin neljä prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Voimalaitoksissa poltetun turpeen energiasisältö vuonna 2016 oli 13,6 terawattituntia, kun edellisvuonna sitä käytettiin 14,4 terawattitunnin edestä. Turpeen asema energiantuotannossa ei ole viime vuosina muuttunut — vuonna 2013 turpeen energiasisältö oli 14,2 terawattituntia.

Suurimmat päästäjät

Yksittäisistä tuotantolaitoksista neljä laitosta tuotti yli miljoona tonnia hiilidioksidia viime vuonna. Suurimmat päästöt — 4,13 miljoonaa tonnia — aiheutti SSAB Europa Oy:n Raahen Terästehdas. Toiseksi eniten päästöjä aiheutti Neste Oyj:n Porvoon jalostamo — 2,85 miljoonaa tonnia.

Voimalaitoksista eniten hiilidioksidipäästöjä aiheutti Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitos — 1,37 miljoonaa tonnia ja toiseksi eniten Helen Oy:n Hanasaari B -voimalaitos — 1,26 miljoonaa tonnia.

Neljän suurimman laitoksen yhteenlasketut päästöt olivat viime vuonna 9,61 miljoonaa tonnia. Tämä on noin 35 prosenttia koko Suomen päästökauppasektorin päästöistä.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit