30.11.2016, kello 12.59

Kaukolämmityksen markkinaosuus kasvaa vakaasti

Kaukolämmitys on kestosuosikki

Uudisrakennuksista yli 60 prosenttia lämpenee kaukolämmöllä. Kaukolämmityksen suosio on jatkunut vakaana jo monta vuosikymmentä. Tänä vuonna noin neljännes uusista kaukolämpöasiakkaista oli muista lämmitysmuodoista kaukolämpöasiakkaiksi siirtyneitä.

Lämmitystapojen markkinaosuudet uudisrakennuksissa, kaikki rakennukset lämmitetyn rakennustilavuuden mukaan. Lähde: Tilastokeskus.

Kaukolämmitys on säilyttänyt asemansa hyvin uusien rakennusten lämmitysmuotona — kasvu on ollut vakaata 1980-luvulta lähtien, jolloin kaukolämmityksen osuus uudisrakennusten lämmitysmuotona oli reilut 40 prosenttia.

Tilastokeskuksen rakennuslupatilastojen mukaan kaukolämmityksen markkinaosuus uudisrakennuksissa ylitti 60 prosentin rajan vuonna 2015. Tänä vuonna kaukolämmityksen markkinaosuuden arvioidaan yltävän jo 63 prosenttiin.

Eniten markkinaosuuttaan uudisrakennusten lämmitysmuodoista on menettänyt sähkölämmitys. Lasku on ollut tasaista 1980-luvun puolivälin jälkeen, jolloin noin 38 prosenttia uudisrakennuksista valitsi lämmitysmuodoksi sähkön — vuonna 2016 enää 13 prosenttia.

Maalämpöjärjestelmät ilmaantuivat rakennuslupatilastoihin 1990-luvun lopulla. Vuonna 2009 maalämmityksen osuus uudisrakennusten lämmitysmuodoista oli noin kahdeksan prosenttia. Tämän jälkeen kasvu oli jyrkkää aina vuoteen 2013 saakka, jolloin reilut 20 prosenttia uudisrakentajista valitsi lämmitysmuodoksi maalämmön. Tämän jälkeen kasvu kääntyi loivaan laskuun — vuonna 2016 maalämmityksen osuus oli 17 prosenttia.

Uusia öljylämmitteisiä tai maakaasulla lämpeneviä taloja ei vuonna 2016 rakennettu juuri lainkaan. Puun osuus uudisrakennusten lämmitysmarkkinoista oli noin kolme prosenttia. 

Sähkön ja maalämmityksen kisa

Uusien pientalojen lämmitystapamarkkinoilla kisa käydään sähkölämmityksen ja maalämmityksen välillä. Kun maalämmityksen suosio kasvaa, niin sähkölämmityksen suosio laskee — tilastossa sähkölämmityksen ja maalämmityksen trendejä kuvaavat käyrät ovatkin toistensa peilikuvia. Vuonna 2015 maalämmityksen osuus uusien pientalojen lämmitysmuotona oli 56 prosenttia ja sähkölämmityksen vajaat 20 prosenttia. Vielä 2000-luvun alussa lähes 70 prosenttia uusista pientaloista valitsi lämmitysmuodoksi sähkölämmityksen. Pientalorakentamisessa maalämpö on syönyt sähkölämmityksen suosiota.

Kaukolämmityksen asema uusien pientalojen lämmitysmuotona sen sijaan on säilynyt vakiona jo pitkään. 1990-luvun lopulla kaukolämmityksen osuus uusissa pientaloissa oli noin kymmenen prosenttia — vuonna 2015 noin 15 prosenttia. Parhaimmillaan on noustu 20 prosentin tuntumaan.

Kaukolämmitys on ennen kaikkea suurten rakennusten lämmitysmuoto. Kaukolämmitys ja pientalo -yhdistelmä on vahvasti alueellinen ilmiö: jotkut kaukolämpöyhtiöt liittävät pientaloja aktiivisesti kaukolämpöverkkoon, mutta alueelliset erot ovat suuria. Pientaloja varten kehitetään jatkuvasti uutta keveämpää verkostotekniikka, jonka avulla pientalojen liittäminen kaukolämpöverkkoon olisi nykyistä tehokkaampaa.

Uudet kaukolämpöasiakkaat ja kaukolämmöstä maalämpöön siirtyneet.

Muista lämmitysmuodoista kaukolämpöön

Tänä vuonna kaukolämpöverkkoihin liitettiin 2500 uuttaa kiinteistöä. Näistä 650 kiinteistöä vaihtoi kaukolämpöön jostain toisesta lämmitysmuodosta — 26 prosenttia kaikista uusista asiakkaista. Vuonna 2015 verkkoihin liitettiin 2300 uutta kiinteistöä, joista 630 (27%) oli muista lämmitysmuodoista siirtyneitä.

Tänä vuonna kaukolämpöverkoista irtaantui 130 kiinteistöä ja viime vuonna 115, jotka vaihtoivat maalämmitykseen.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit