18.06.2015, kello 12.26

Tulokset rohkaisevia

Kaukolämmön kysyntäjousto toimii

Kysyntäjoustoa on kokeiltu kaukolämmitetyssä Aalto-yliopiston kiinteistössä. Tulokset ovat rohkaisevia. Kysyntäjousto parantaa energiatehokkuutta ja lämmöntuotannon optimointia.

Kaukolämmityksen kysyntäjousto toteutettiin Aalto-yliopiston kiinteistössä.

Fortumin ja Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n hankkeessa kiinteistön kaukolämmitystä ohjattiin kustannusten ja päästöjen kannalta edullisimmille ajankohdille. Kokeilua varten Aalto-yliopiston TUAS-taloon Espoon Otaniemessä asennettiin kaukolämmitystä ohjaava älykäs lämmönsäätöjärjestelmä.

Kokeilun avulla etsittiin mahdollisuuksia tasata kaukolämmityksen hetkellisiä kulutuspiikkejä. Samalla voitiin vähentää fossiilisia polttoaineita käyttävien huippukulutusta varten rakennettujen lämpölaitosten käyttöä — tämä vähentää kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä. Kaukolämpöä käyttävän asiakkaan kannalta kysyntäjousto taas pienentää kiinteistön lämmityskustannuksia.

Kaukolämmityksessä kysyntäjousto toteutetaan patteriverkoston menoveden lämpötilaa laskemalla. Lämpötilaa lasketaan hetkellisesti määritellyllä astemäärällä. Fortumin hankkeessa myös seurattiin, miten kysyntäjouston toteuttaminen vaikutti kiinteistön sisälämpötilaan ja miten kiinteistössä työskentelevät ihmiset kokivat lämpötilojen säätämisen.

Hyötyä kaikille osapuolille

Kaukolämmityksen kysyntäjoustokokeilulla saavutettiin säästöä energiankulutuksessa — kiinteistön lämmityksestä maksettiin vähemmän ilman, että tilojen käyttömukavuus kärsi. Kokeilussa 2–4 tuntia kestäneet kysyntäjoustojaksot pudottivat huonelämpötilaa vain 0,2–1,0 astetta.

— Säästöjä on kuitenkin arvioitava pidemmällä aikavälillä kiinteistökohtaisesti. Vasta kun kysyntäjoustoon osallistuu suuri kiinteistömassa, ovat saavutettavat säästöt merkittäviä ja järjestelystä voi tulla osa lämmöntuotannon optimointia, toteaa Susanna Huuskonen Fortumilta.

Kokeilu osoitti myös energiayhtiön ja kiinteistöjen omistajan välisen yhteistyön tärkeyden energiatehokkuuteen liittyvien asioiden kehittämisessä. Fortum ja Aalto-yliopistokiinteistöt Oy jatkavat yhteistyötään muissa kohteissa. Kysyntäjouston tuloksia voidaan hyödyntää myös uusien energiatehokkuussopimusten tavoitteiden asettamisessa.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit