10.04.2015, kello 10.06

Parikkala korvaa öljyn kotimaisella energialla

Kaukolämpöä puulla

Parikkalassa kasvihuonekaasupäästöt vähenevät merkittävästi, kun keskustaajaman öljypolttoinen lämpökeskus korvataan puupolttoainetta käyttävällä laitoksella.

Parikkalan keskustaajaman kaukolämmön tuotantoon on käytetty vuosittain 100 000–300 000 litraa kevyttä polttoöljyä, jonka polttaminen tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Öljypolttoisen laitoksen korvaa kaksi puuta käyttävää laitosta. Jo valmis 3,5 megawatin tehoinen lämpökeskus käyttää puuhaketta — uuden kolmen megawatin tehoisen lämpökeskuksen raaka-ainetta on puupelletti. Parikkalassa on puupellettien käytöstä jo useamman vuoden hyvät kokemukset pienemmissä lämpökeskuksissa.

Uuden pellettiä polttavan laitoksen on toimittanut Ariterm Oy. Laitosta käytetään säätö- ja varalaitoksena. Se tuottaa kaukolämpöä myös kesäaikaan.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit