19.12.2019, kello 13.34

Kestävän kehityksen rahoituksen periaatteiden käsittely etenee

Kelpaako ydinvoima?

Kestävän rahoituksen periaatteista on alustavasti sovittu Euroopan unionin päätöksentekokoneessa. Ydinvoiman ja kaasun asema kestävän rahoituksen järjestelmässä on kuitenkin vielä ratkaisematta.

Eurooppa tarvitsee joka vuosi uusia investointeja kestävän kehityksen kohteisiin. EU:n ilmastopoliittisten tavoitteiden toteutuminen vaarantuu, mikäli uutta päästötöntä teknologiaa ei saada käyttöön. Komissio on laskenut, että kestävän kehityksen kohteisiin olisi investoitava 260 miljardia euroa joka vuosi.

Julkinen rahoitus ei yksin riitä kattamaan näin suurta investointitarvetta. Siksi kestävän kehityksen investointeja vauhdittamaan on Euroopan unionissa kehitetty kestävän kehityksen mukaisen rahoituksen toimenpideohjelma. Toimenpideohjelman tärkeä osa on ns. taksonomia-asetus. Asetus määrittelee raamit kestävän rahoituksen sijoituskohteille, eli minkälaiset hankkeet voivat saada kestävän kehityksen rahoitusta ja mitkä eivät.

Taksonomia-asetuksen sisällöstä sovittiin tällä viikolla alustavasti Euroopan unionin päätöksentekokoneessa. Neuvotteluja edelsi kova poliittinen vääntö siitä, mitä kaikkea kelpuutetaan kestävän rahoituksen piirin ja mitä suljetaan sen ulkopuolelle.

Esimerkiksi kivihiilen käyttöön perustuvat investointikohteet oli helppo sulkea kestävän rahoituksen järjestelmän ulkopuolelle. Ydinvoiman ja kaasun osalta tilanne sen sijaan on vielä epäselvä. Ydinvoima on kiistatta päästötön energiantuotantomuoto — tässä mielessä sen käytön ja rakentamisen edistäminen sopisivat tukemaan unionin ilmastopoliittisten tavoitteiden toteuttamista. Kestävän rahoituksen kriteeristö käsittää kuitenkin muutakin, kuten investointikohteen toiminnasta aiheutuvat ympäristöhaitat.

Päätös ydinvoiman kohtalosta kestävän rahoituksen järjestelmässä siirtyy nyt komissiolle ja asiantuntijaryhmälle, joka arvioi täyttääkö ydinvoima taksonomia-asetuksen mukaiset kestävyyskriteerit. Ydinvoiman osalta asia on siis yhä avoin.

Rahoitukselle kolme kestävyysluokkaa

Kestävän rahoituksen sijoituksia ohjaa luokitusjärjestelmä. Luokituksen avulla voidaan laatia esimerkiksi standardit vihreille joukkovelkakirjalainoille. Taksonomia-asetusta koskevien alustavien päätösten yhteydessä esiteltiin kolme kestävyysluokkaa. Ne ovat vihreä luokka, siirtymäkauden luokka ja mahdollistavan toiminnan luokka.

Tulevaisuudessa yritysten kestävän kehityksen investointeja seurataan. Jos yrityksellä on yli 500 työntekijää, on sen vuosittain raportoitava kuinka suuri osuus yrityksen liikevaihdosta, investoinneista tai menoista perustuu kestävän kehityksen kriteereihin.

Ensimmäiset suunnitelmat kestävän kehityksen rahoituksen keinoista EU-komissio esitteli vuonna 2018. Samalla julkistettiin kolme asetusehdotusta kestävän rahoituksen tukemista varten. Näistä yksi oli kestävien sijoitusten kriteeristö — eli tällä viikolla käsitelty taksonomia-asetus. Kaksi muuta olivat kestävän kehityksen mukaisina tarjottavien rahoitusvälineiden tiedonantovelvoitteiden lisäämistä koskeva asetus sekä vähähiilisten vertailuarvojen käyttöönottoa koskeva asetus.

Tiedonantovelvoitteita ja vähähiilisiä vertailuarvoja koskevista asetuksista sovittiin jo aikaisemmin tänä vuonna. Paketin viimeinen päätöksiä odottava osa on taksonomia-asetus.

teksti Petri Sallinen / kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit