19.05.2020, kello 15.55

Koronan vaikutukset vähäisiä energia-alalla

Kesäduunia riittää

Energiayritykset palkkaavat tänäkin vuonna kesätyöntekijöitä — tosin vähemmän kuin aikaisemmin.

Vajaat 65 prosenttia energia-alan yrityksistä ilmoittaa palkkaavansa vähintään saman määrän kesätyöntekijöitä kuin aikaisempina vuosina. Noin kymmenen prosenttia yrityksistä aikoo jopa lisätä kesätyöntekijöidensä määrää aikaisemmasta. Tämä käy ilmi Energiateollisuus ry:n teettämästä kyselytutkimuksesta.

Osa energiayhtiöistä ilmoittaa vähentävänsä kesätyöntekijöiden määrää. Kokonaisuutena energiatoimiala työllistääkin selvästi vähemmän kesätyötekijöitä kuin kahtena aikaisempana vuonna: keskimäärin kuusi nuorta yritystä kohti.

Korona-aika on selvästi vaikuttanut yritysten halukkuuteen palkata kesätyöntekijöitä — ei kuitenkaan niin paljon kuin voisi kuvitella. Vastaajista 16 prosenttia kertoo epidemian vaikuttaneen negatiivisesti kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Vastaavasti 40 prosenttia toteaa, että epidemialla ei ole ollut asiaan vaikutusta. Yhtä suuri joukko huomauttaa, että poikkeuksellinen tilanne ei ole vaikuttanut itse palkkaamiseen, mutta työjärjestelyt ja toimenkuvat joudutaan toteuttamaan poikkeusolojen vaatimilla tavoilla.

— Työskentelemme toistaiseksi lähes kokonaan etänä, joten myös töihin perehdyttäminen ja töiden ohjaaminen tapahtuu etäyhteyksien avulla, kuten eräs vastaaja toteaa.

Osa yrityksistä ehti sopia nuorten kanssa kesätyöpaikoista jo ennen koronaepidemian alkamista. Jo luvattuja pestejä ei kuitenkaan ole peruttu, vaan ne toteutetaan erityisjärjestelyiden avulla. Osa taas kertoo palkkaavansa vain sellaisia kesätyöntekijöitä, jotka ovat olleet yrityksessä töissä jo aikaisempina kesinä — heitä ei tarvitse perehdyttää yhtä syvällisesti kuin täysin uusia henkilöitä.

Opinnäytetöiden kanssa varovaisuutta

Energia-alan yritykset ottavat kesätyöntekijöiden lisäksi palvelukseensa opinnäytteitä tai opiskeluun liittyvien lopputöiden tekijöitä. Vaikka tämä on ollut pitkään alan tapa, ei opinnäytteiden tekijöiden määrää ole tilastoitu järjestelmällisesti. Energiateollisuus ry aloitti asiaa kartoittavat kyselyt vuonna 2018.

Korona-aika on aiheuttanut varovaisuutta erityisesti opinnäytteitä laativien palkkauksessa.

— Resurssit eivät nyt riitä harjoittelijoiden opastamiseen, toteaa eräs vastaava.

— Perehdyttäminen ja valvonta on mahdotonta sellaisissa työtehtävissä, jotka edellyttävät suojaetäisyyksien noudattamista, huomauttaa toinen vastaaja.

Yli 80 prosenttia vastanneista aikoo kuitenkin ottaa saman määrän opinnäytetyön tekijöitä kuin aikaisemmin. Seitsemän prosentti ilmoittaa jopa lisäävänsä lopputöiden tekijöiden määrää. Vain seitsemän prosentti sanoo vähentävänsä opinnäytteiden tekijöiden määrää entisestä.

Merkittävä reservi

Kesätyöntekijöiden ja opinnäytetöitä tekevien palkkaaminen on energia-alan yrityksille merkittävä työvoimareservi. Yksi energia-alan suurimpia haasteita on saada uudet sukupolvet innostumaan energiayrityksistä — alan keski-ikä on suhteellisen korkea. Energiatyritykset joutuvat kilpailemaan osaajista muiden toimialojen kanssa ja vakaudestaan huolimatta energia-alalla ei ole samanlaista imua kuin muilla toimialoilla.

Kesätyöpaikka tai harjoittelupaikka on oivallinen tapa osoittaa, minkälainen työpaikka ja minkälainen työnantaja energiayhtiö on. Hyvät kokemukset jäävät mieleen ja alentavat myöhemmin kynnystä hakeutua alan hommiin, kun opiskelut on saatu päätökseen.

— Yleisesti ottaen meillä ei olisi tarvetta ottaa kesätyöntekijöitä, mutta haluamme antaa nuorille mahdollisuuden tutustua yhtiöömme, eräs vastaaja kertoo osuvasti.

Kun kesätyöntekijöiden määrä vähenee, supistuu myös energiayhtiöiden työvoimareservi. Toisaalta poikkeuksellinen yhteiskunnallinen tilanne ei anna täysin oikeaa kuvaa asetelmasta. Jahka olot normalisoituvat, saattaa energia-alan kesätyöntekijöiden määrä palata tavanomaiselle tasolle.

— Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta energia-alan kesätyöpaikat eivät ole vähentyneet yhtä paljon kuin muilla toimialoilla, huomauttaa Energiateollisuus ry:n työelämän asiantuntija Maiju Korhonen.

Energiateollisuus ry:n kesätyöntekijäkysely toteutettiin huhtikuun lopulla. Kyselyyn vastasi vajaat 150 yritystä.

teksti Petri Sallinen / kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit