02.06.2015, kello 11.09

Piirtämälläkin kesäduunia energiateollisuudesta

Kesätyöpaikka 1500 nuorelle energia-alalta

Energia-ala on tarjonnut tänä kesänä töitä noin 1500 nuorelle. Enemmistö energia-alan yritysten kesätyöntekijöistä on ammatti- tai korkeakoulujen opiskelijoita, mutta myös yhä useampi yläasteikäinen saa ensikosketuksensa työelämään energiayhtiössä.

Energia-alan yhtiöt katsovat, että koululaisten kesätyöt ovat yksi keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja tarjota työelämätietoutta ammatinvalinnan tueksi. Siksi ala tarjoaakin kesätyöpaikkoja suhdanteista riippumatta.

Mäntsälän Sähkö työllistää nuoria myös vanhustenpalveluihin

Pienempien yritysten on haastavaa löytää alan teknisestä liiketoiminnasta mielekkäitä kesätyöpaikkoja yläasteikäisille. Ongelmaan yhtiöt ovat ideoineet uusia ratkaisuja.

Luovaa esimerkkiä näyttää muun muassa Mäntsälän Sähkö Oy, joka palkkaa nuoria kesätöihin paitsi omiin tarpeisiinsa myös kunnan vanhusten palvelun viriketehtäviin. Nämä työt on tarkoitettu 16 - 18 -vuotiaille ja työpestin pituus on 4 viikkoa.

Nuorten kokemuksia energia-alan kesätöistä on selvitetty vuosittain. Nuoret ovat kiittäneet yhtiöitä motivoivien työtehtävien tarjoamisesta, mahdollisuudesta oppia uusia asioita ja hyvästä vastaanotosta työyhteisöissä. Samalla nuorten käsitys alan toiminnasta, yrityksistä ja ammateista on muuttunut positiivisempaan suuntaan.

Kesäduunikampanjointia monella taholla

Suurin osa energiayhtiöistä on sitoutunut valtakunnallisen Vastuullinen kesäduuni -hankeen päämääriin (www.vastuullinenkesäduuni.fi).

Alan etujärjestö Energiateollisuus ry (ET) on puolestaan mukana kansallisessa kestävän kehityksen sitoumuksessa, jossa ET:n yhtenä tavoitteena on oppilaitosyhteistyön ja kesätyöpaikkojen tarjonnan edistäminen.

Viime vuosina ET on jäsenyritystensä avulla järjestänyt innostavia kesätyökampanjoita yläasteikäisille nuorille. Tänä vuonna energiayhtiöt ovat olleet mukana ET:n koordinoimassa Piirrä itsellesi kesäduuni -kampanjassa, jossa noin 60:lle kampanjaan osallistuneelle 14 - 17 -vuotiaalle tarjottiin kesätyötä eri puolilla Suomea.

Kampanjaan osallistuttiin 140 piirustuksella, valokuvalla ja sarjakuvalla. Töitä esitellään yritysten omissa julkaisuissa sekä kampanjavideolla osoitteessa www.energiamaailma.fi.


Kuva: Sofia Saxén/ Energiateollisuus ry

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit